Питання системи обліку публічної інформації

 • 403
                            
                         
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
             П О С Т А Н О В А 
         від 21 листопада 2011 р. N 1277 
               Київ 

      Питання системи обліку публічної інформації 
 
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

1. Затвердити  Положення  про  систему  обліку публічної 
інформації, що додається. 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським державним адміністраціям у тримісячний 
строк забезпечити: 

- створення, функціонування та ведення системи обліку публічної 
інформації; 

- доступ до системи обліку публічної інформації. 

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити 
створення, функціонування та ведення системи обліку публічної 
інформації. 
 

Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 

 Інд. 70 

Положення про систему обліку публічної інформації