Шановні мешканці приватного сектору Гадяцької громади!

  • 3713

 

Фото без опису

Повідомляємо Вам, що 01 липня 2021 року  набрав чинності  Публічний договір приєднання про надання послуг з поводження з побутовими відходами.

 З його текстом можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Гадяцької міської ради та в газеті «Гадяцький вісник».

Для оформлення заяви-приєднання звертатися до КП «Гадяч-житло»    за адресою: м. Гадяч, вул. Драгоманова, 22, каб. № 1.

 

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

до Публічного договору приєднання про надання послуг з поводження з побутовими відходами

 

Комунальне підприємство  «Гадяч-житло» (код ЄДРПОУ 34401486), розташоване за адресою: 37300, м. Гадяч, вул. Драгоманова, 22,  визначене виконавцем послуг з  організації збирання та вивезення побутових відходів відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії від 03.02.2020 року № 1 та рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 07.02.2020 № 51 «Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з організації збирання та  вивезення побутових відходів, що утворюються на території Гадяцької міської об’єднаної територіальної громади» пропонує до укладення Публічний Договір приєднання  від 01 липня 2021 року про надання послуг з поводження з побутовими відходами власникам (співвласникам, наймачам, орендарям, користувачам) житлових будинків приватного сектору Гадяцької міської територіальної громади (Споживачам).

Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Споживача до умов цього Договору згідно з заявою-приєднанням або шляхом вчинення Споживачем дій, які засвідчують його бажання укласти договір (фактичне користування послугою, оплата за надану послугу та ін.).

Публікація даного договору в місцевих друкованих засобах масової інформації та/або його розміщення на офіційному веб-сайті Гадяцької міської ради та/або на Інтернет-сторінці Виконавця є публічною офертою (пропозицією)  на адресу фізичних осіб, що проживають (зареєстровані) чи є власниками (співвласниками, користувачами, наймачами) житлових будинків  приватного сектору  Гадяцької міської територіальної громади.

 

Начальник КП «Гадяч-житло»                                                                               О.Б. Власенко

 

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

про надання послуг з поводження з побутовими відходами

                                                                                                                                                           «01» липня  2021 року                                                                                                 м. Гадяч

         Комунальне підприємство "Гадяч-житло", код ЄДРПОУ 34401486,  в особі начальника підприємства  Власенка Олександра Борисовича, який діє на підставі Статуту, (далі – «Виконавець»), з однієї сторони, та

Власник (співвласник, наймач, орендар, користувач) житлового будинку приватного сектору                           Гадяцької міської територіальної громади, надалі – «Споживач», з другої сторони, уклали цей договір про надання послуг з поводження  з побутовими відходами.

Договір є публічним відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України та його умови є однаковими для всіх Споживачів.

Договір опублікований в друкованих засобах масової інформації (в газеті «Гадяцький вісник»), на офіційному веб-сайті Гадяцької міської ради та/або на Інтернет-сторінці Виконавця.

 

Основні положення та визначення термінів

Публічний договір приєднання – цей правочин про надання та отримання послуг з поводження  з побутовими відходами, який встановлює однакові для всіх Споживачів умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Споживачем (надалі – договір).

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована фізичним особам, що проживають у житлових будинках приватного сектору  Гадяцької міської територіальної громади у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що містяться в публічній оферті.

Акцепт – надання Споживачам повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти договір на умовах, визначених публічною офертою шляхом оформлення та/або підписання заяви-приєднання до договору, або шляхом вчинення Споживачем дій, які засвідчують його бажання укласти договір, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

Споживач – фізична особа, що уклала з Виконавцем договір.

Сторона – Виконавець або Споживач в залежності від контексту.

Приміщення споживача – приміщення, яке належить Споживачу на праві власності або використовується Споживачем на іншій правовій підставі.

 

1. Предмет договору

1.1. «Виконавець» зобов'язується згідно з графіками надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а саме – послуги з вивезення твердих побутових відходів,  на підставі рішення  виконавчого комітету Гадяцької міської ради  від  07.02.2020 року  № 51                                  «Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з організації збирання та вивезення побутових відходів, що утворюються на території Гадяцької міської об’єднаної територіальної громади», Типових правил благоустрою території населеного пункту,затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27.11.2017 № 310, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2017 року за № 1529/31397,  а «Cпоживач» зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором.

 

2. Перелік послуг

2.1. Виконавець надає Споживачеві послуги з вивезення твердих побутових відходів.

2.2. Послуги з вивезення твердих відходів надаються  за контейнерною та безконтейнерною схемами. 

2.3. Вивезення твердих побутових відходів здійснюється відповідно до затверджених  графіків (додаток 2 та додаток 3).

2.4. Типи та кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, необхідних для вивезення твердих побутових відходів, визначаються «Виконавцем».

 

3. Вимоги до якості послуг

3.1. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіків вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

4. Права та обов'язки Споживача:

4.1. Споживач має право на:

4.1.1. Одержання вчасно та належної якості послуги згідно із законодавством та умовами цього договору;

4.1.2. Одержання без додаткової оплати від виконавця достовірної та своєчасної інформації            про послуги з вивезення відходів, зокрема, про їх вартість, загальну суму місячного платежу, тарифи, норми надання послуг, порядок надання послуг, графіки вивезення побутових відходів;

4.1.3. Відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю, внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4.1.4. Усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п'ятиденний строк з моменту звернення Споживача;

4.1.5. Складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуг з обов’язковою участю представника Виконавця;

4.1.6. Не оплачувати вартість послуг за період тимчасової відсутності у житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови відповідного звернення та документального підтвердження такої відсутності;

4.1.7. На перевірку кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;

4.1.8. У разі порушення Виконавцем умов договору, викликати його представника для складення та підписання акта-претензії Споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень, тощо.

4.1.9. Отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі.

 

4. 2. Споживач зобов'язується:

4.2.1. Сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених Договором;

4.2.2. Своєчасно вживати заходи до усунення виявлених недоліків, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

4.2.3. Оплачувати в установлений договором строк за надані йому послуги з поводження з побутовими відходами;

4.2.4. Дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм. Не складувати побутові відходи поза контейнером, не завантажувати в контейнери відходи, вивезення яких не передбачено цим договором;

У разі відсутності пластикового контейнера відходи повинні бути упаковані та виставлені          у щільно зав’язаних мішках.

4.2.5. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню у розмірі, встановленому відповідно до пункту 7.5 цього договору;

4.2.6. Письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача, протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

4.2.7. Забезпечити роздільне збирання побутових відходів (за наявності контейнерів для роздільного збору відходів);

4.2.8. Визначати разом з Виконавцем місце розташування пластикового контейнера, створювати умови для вільного доступу до такого контейнера, утримувати його в належному санітарному стані.

5. Права та обов’язки Виконавця

5.1. Виконавець має право:

5.1.1. Вимагати від Споживача виконувати умови даного договору та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані пластикового контейнеру з метою запобігання його переповненню;

5.1.2. Вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів                    (при наявності контейнерів для роздільного збирання);

5.1.3. Припинити/зупинити надання послуг у разі їх не оплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

5.1.4. Вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;

5.1.5. Звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов Договору;

5.1.6. Отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житловому будинку Споживача;

5.1.7. Використовувати персональні дані Споживача відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» виключно для здійснення своїх повноважень, пов’язаних з виконанням зазначеного договору.

 

5.2. Виконавець зобов’язується:

5.2.1. Забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги, про відходи та умовами договору;

5.2.2. Готувати та укладати із Споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з Типовим договором;

5.2.3. Без додаткової оплати надавати, в установленому законодавством порядку, необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

5.2.4. Розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

5.2.5. Вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

5.2.6. Сплачувати Споживачу, у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг, неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 7.5 цього Договору;

5.2.7. Своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) Споживача у зв’язку з порушенням порядку надання Послуг;

5.2.8. Своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

5.2.9. Інформувати Споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами;

5.2.10. Ліквідувати звалища твердих побутових відходів у разі їхнього утворення біля пластикового контейнеру через недотримання графіків вивезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

5.2.12. Збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

5.2.13. Мати укладений договір із суб’єктом господарювання, що надає послуги із захоронення побутових відходів, та перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з побутовими відходами;

5.2.14. Відшкодувати відповідно до закону та умов цього договору збитки, завдані Споживачу внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі.

 

6. Ціна та порядок оплати послуг

6.1. Вартість послуги з вивезення твердих побутових відходів становить 17,72 (сімнадцять  гривень 72 коп.)  в  місяць на 1 чол.

6.2. Тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів затверджений рішенням виконавчого комітету Гадяцької міської ради «Про затвердження тарифів на послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів комунальному підприємству «Гадяч – житло»                                  від 23 листопада 2017  року за № 744.

Загальна вартість наданих послуг залежить від кількості осіб, що фактично проживають у житловому будинку приватного сектору, згідно підтверджуючих документів (а саме,                           довідки про склад сім'ї).

6.3. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

6.4.  Споживач вносить платіж не пізніше 15 числа періоду, що настає за розрахунковим. Споживач має право вносити попередню оплату послуг.

6.5. Послуги оплачуються згідно квитанцій на оплату послуг через установи банків або в безготівковій формі.

6.6. Оплата за надану послугу проводиться Споживачем щомісячно на розрахунковий рахунок Виконавця:

№ UA603052990000026009031209829 у АТ КБ “Приватбанк”, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, одержувач КП “Гадяч-житло”,  плата за послуги по вивезенню твердих побутових відходів, або

№ UA093314890000026003110911001 в АТ «Полтава-банк» , МФО 331489, код ЄДРПОУ 09807595, одержувач КП «Гадяч-житло», плата за послуги по вивезенню твердих побутових відходів.

6.7. Зміна вартості послуг (цін / тарифів) за цим договором відбувається на підставі змін чинного законодавства України чи прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифу    на послугу, норм утворення твердих побутових відходів  і узгодженню сторонами не підлягають.      У разі зміни цін / тарифів та затвердження їх у встановленому законом порядку (рішення органу місцевого самоврядування), вони застосовуються Сторонами з дня їх офіційного вступу в силу      (дня початку застосування) без укладення Додаткової угоди до даного договору.

6.8. Про зміну вартості послуги Виконавець повідомляє Споживача не пізніше ніж за 30 днів            із зазначенням причин і відповідних підстав. Таке повідомлення публікується в засобах масової  інформації, офіційному веб-сайті Гадяцької міської ради та/або на Інтернет-сторінці Виконавця.

6.9. Споживач здійснює розрахунки за спожиті послуги за новими тарифами та новими нормами з моменту їх введення згідно чинного законодавства.

6.10. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, підтверджується згідно чинного законодавства України.

6.11. У разі зміни кількості мешканців або тимчасової відсутності Споживача та/або членів його сім'ї (понад 30 календарних днів), Виконавець здійснює перерахунок вартості послуги на підставі письмової заяви Споживача та документів, що підтверджують його/їх відсутність.

У разі зміни кількості мешканців перерахунок здійснюється з місяця, у якому відбулися відповідні зміни.

У разі тимчасової відсутності Споживача та/або членів його сім'ї, перерахунок здійснюється з місяця надання відповідних підтверджуючих документів Споживачем.

 

7. Відповідальність сторін за невиконання умов договору та розв’язання спорів

 

7.1. Спори за Договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

7.2.Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

7.3. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

7.4. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, Споживач викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018р. за № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг».

7.5. За несвоєчасне внесення плати за послуги Споживач сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.  

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 6.4 цього Договору.

У разі ненадання, або надання не в повному обсязі послуг, Виконавець сплачує Споживачу неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 відсотка вартості послуг за договором за кожен окремий випадок.

8. Форс-мажорні обставини

 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин  (обставин непереборної сили).

8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

 

9. Строк дії, умови продовження та припинення дії  цього Договору

 

9.1. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 634, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Споживачів. Прийняття умов цього Публічного договору приєднання (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Споживача зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що Споживач розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Споживач не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

9.2. Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем заяви-приєднання        від Споживача та/або оплати Споживачем послуг наданих Виконавцем чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

 9.3. Споживач дає згоду дотримуватися умов договору та згоду отримувати послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту надання Виконавцю заяви-приєднання та/або оплати наданих послуг.

9.4. Цей Договір набирає чинності  з 01 липня 2021 року (з дня опублікування тексту Договору в друкованих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Гадяцької міської ради та/або на Інтернет-сторінці Виконавця) та діє до 31 грудня 2021 року.

Договір вважається укладеним з моменту досягнення домовленості між сторонами з усіх істотних умов та надання Виконавцю  заяви-приєднання та/або оплати наданих послуг.

9.5. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна з Сторін не повідомить письмово другу Сторону про відмову від договору або про його перегляд, він вважається  продовженим на черговий однорічний період.

9.6. Якщо виникне необхідність внести зміни до Договору, Виконавець зобов’язується розмістити повідомлення про такі зміни на офіційному веб-сайті Гадяцької міської ради,            Інтернет-сторінці Виконавця та/або в  друкованому засобі масової інформації, що публікується у місті Гадяч.

У разі незгоди Споживача зі змінами, спір розв’язується в судовому порядку.

9.7. Дія договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову від договору відповідно до пункту 9.5 договору та за наявності підстав, передбачених чинним законодавством України та цим договором;

- смерті фізичної особи – споживача;

- прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – Виконавця або визнання його банкрутом;

- припинення відповідного договору між Виконавцем та органом місцевого самоврядування      (чи уповноваженою ним особою) на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Гадяцької міської територіальної громади.

9.8. Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у разі порушення істотних умов договору другою Стороною.

У разі розірвання договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання Договору.

9.9. У разі припинення договору Сторони зобов’язані провести взаєморозрахунки та виконати всі фінансові зобов’язання одна перед одною з дотриманням умов цього Договору.

 

10. Прикінцеві положення

 

10.1. Даний Договір укладається з урахуванням вимог ч. 3 ст. 205, статей  631,  633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.

10.2. Споживач приєднується до Договору шляхом оформлення та підписання                   заяви-приєднання до Договору, який опубліковано на офіційному веб-сайті Гадяцької міської ради, Інтернет-сторінці Виконавця та надруковано  в газеті «Гадяцький вісник».

Фактом згоди Споживача про приєднання до умов цього Договору є отримання Виконавцем поданої Споживачем заяви-приєднання до умов цього договору за формою, встановленою у             додатку 1 до цього Договору, та/або сплачений рахунок (квитанція) Виконавця за вивезення побутових відходів.

Якщо Споживач (інша особа, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача), не повідомив протягом 30 днів з моменту офіційного оприлюднення цього Договору про свою відмову від укладання договору (чи внесення змін до нього) та не надав своїх заперечень (з обґрунтованими поясненнями та підтверджуючими документами), договір (або зміни до нього) вважається укладеним у редакції, запропонованій Виконавцем комунальної послуги (послуги з поводження  з побутовими відходами).

Відмова Споживача від укладення цього Договору не позбавляє його надалі права надати                      заяву-приєднання до Договору в порядку, визначеному цим Договором.

10.3. Раніше укладені договори про надання послуги з вивезення твердих побутових відходів  достроково припиняються з дати набрання чинності цим Договором.

Припинення (втрата чинності) дії раніше укладеного договору не звільняє сторони від виконання зобов’язань за цим договором та від відповідальності за порушення його умов.

10.4. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», здійснювати обробку персональних даних Споживача у зв’язку з укладанням та виконанням цього договору.

10.5. Договір розроблено відповідно до Типового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 N 1070.

10.6. У випадках, не передбачених договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Договір доводиться до відома Споживачів шляхом офіційного опублікування у друкованому засобі масової інформації (в газеті «Гадяцький вісник»), на офіційному веб-сайті Гадяцької міської ради та/або на Інтернет-сторінці Виконавця.

За вимогою Споживача Виконавець надає друкований примірник цього договору.

10.7. З Правилами надання послуг з поводження з побутовими відходами та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів Споживач ознайомлений.

 


Місцезнаходження та реквізити Виконавця:

 

37300, м. Гадяч,  вул. Драгоманова, 22

р/р UA093314890000026003110911001  в АТ «Полтава-банк», МФО 331489;

р/р UA603052990000026009031209829 в АТ КБ «Приватбанк»,  МФО 305299

код ЄДРПОУ 34401486

тел. 2-39-43, 3-38-32, 2-19-79

Начальник КП «Гадяч-житло»                             О.Б. Власенко

 

 

 

Додаток № 1

до Публічного договору

приєднання про надання

послуг з поводження з

побутовими відходами

 

 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до Публічного договору приєднання про надання послуг з поводження з побутовими

відходами з Комунальним підприємством «Гадяч-житло»

 

          Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України  та ознайомившись з умовами Публічного договору приєднання про надання послуг з поводження з побутовими відходами (далі - Договір)   приєднуюсь до умов Договору як Споживач з такими нижченаведеними персоніфікованими даними:

 

Споживач

 

ПІБ __________________________________________________________________________________

 

який є власником (співвласником, наймачем, орендарем, користувачем) житлового будинку

№ ______    по вулиці _________________________,

 

паспорт серії ___________ № ____________________ виданий ________________________________

_____________________________________ дата видачі ______________________________________

 

ідентифікаційний код № _________________________________

 

тел. моб. ____________________, тел. дом. _____________________

тел. роб. ________________________

 

Кількість зареєстрованих осіб на дату приєднання до договору ___________________

 

Особовий рахунок № ___________

 

 

Цією заявою я, без будь-якого примусу, добровільно приймаю умови та приєднуюсь до Публічного договору приєднання про надання послуг з поводження з побутовими відходами з комунальним підприємством «Гадяч-житло», опублікованого в газеті «Гадяцький вісник»,                    на офіційному веб-сайті Гадяцької міської ради та/або на  Інтернет-сторінці Виконавця.

1. Я ознайомлений з Публічним договором приєднання про надання послуг з поводження з побутовими відходами. Обов’язки Споживача за Договором приймаю в повному обсязі та зобов’язуюсь їх виконувати.

2. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на оброблення своїх персональних даних.

 

 

______________           ___________________                 ______________________________________

            дата                                           підпис                                                              прізвище та ініціали Споживача

 

 

 Примітка:

 

Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Виконавця  про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених    у заяві-приєднанні.

 

 

Додаток № 2

до Публічного договору

приєднання про надання

послуг з поводження з

побутовими відходами

 

Г Р А Ф І К

вивезення твердих побутових відходів від приватних житлових будинків  м. Гадяч

 

№ п/п

Дні тижня

Населений пункт

Назва вулиць

1

1-3 понеділок

м.Гадяч

вул. Г.Майдану, вул.Калініна (від перетину вулиць Г.Майдану до вул.Тітова та Ломоносова), вул.Тітова, пр.Тітова, пр.Гайдара, вул.Ломоносова, вул.Кобилянської, пр.Котовського, вул.Котляревського, пр.Дачний.

2

2-4 понеділок

м.Гадяч

вул.Лохвицька, пр.Лохвицький, туп.Лохвицький, вул.Комарова, вул.Луначарського, вул.Дзержинського, пр.Дзержинського, вул.Комсомольська, вул. Панаса Мирного, вул.Крупської, вул.Засядька, туп.Засядька, пр.Енгельса, пр.Шкільний.

3

1-3 вівторок

м.Гадяч

Вул.Корзуна, пр.Корзуна, вул Н.Груні, пр.Н.Грунь, пр.Некрасова, пр.Драгоманова(низ вулиці до вул.Корзуна ), пр.Панфілова, пр.1-й Грунський, пр.2-й Грунський, пр.3-й Грунський, вул.Свердлова, пр.Свердлова, вул.Калініна(підварок), вул.Наб.Псла, вул.Підг.Псла, вул.Ярова ( низ вулиць Устінова№18, Горького, Фрунзе, Степаненка, Садова, Замкова(№25,36,38) до вулиці Ярової).

4

2-4 вівторок

м.Гадяч

вул.Першотравнева, пр.Першотравневий, вул.Тельмана (від повороту на вул.Першатравнева,Полтавська до кінця вулиці ), пр.Тельмана, вул.Козаченка, вул.Малобудищанська, вул.Санаторна, вул.Пушкіна, вул.пр.Ватутіна, пр.Яблуневий, пр.Жовтневий, вул.Жовтнева (від №42,65 після перетину вул. Полтавської (об'їздної траси), до кінця вулиці)), вул. Красна Гірка, пл.Алтер Ребе, вул.Перевальна, вул.Устінова, вул. Полтавська (№148-152).

5

1-3 середа

м.Гадяч

вул.Будька, вул.О.Пчілки, вул.Духова, пр.Веселий, пр.Весняний, вул.Тельмана  (від №1 до повороту на вул.Першотравнева, Полтавська) вул.Волгоградська, пр.1-й Волгоградський, пр.2-й Волгоградський, пр.1-й Червоний, пр.2-й Червоний, пр.1-й Польовий, пр.2-й Польовий, пр.3-й Польовий, пр. 1-й Заводський, пр. 2-й Заводський, вул.Заводська, пр.Вишневий, пр.Тракторний, вул.Радянська, вул.Тімірязєва, пр.Тімірязєва, пр.Волгоградського, пр.Виноградний.

6

2-4 середа

м.Гадяч

вул.Кіндратенка, пр.Кіндратенка, вул.Калініна (від №1 по № 15 до перетину з вул.Г.Майдану ), пр.Короленка, туп.Гоголя, вул.Ляскіна, пр.Хмельницького Богдана, вул.Паризької Комуни, вул.Мічуріна, пр.Русанівський, пр.Залізничний, вул.Енгельса, пр.Дальній, вул.Франка, вул. Толстого, вул.Вокзальна.

7

1-3 четвер

м.Гадяч

вул.Ставкова, вул.Степова, вул.Незалежності, вул.Ентузіастів, вул.Андрієвського, вул.Миру, вул.Молодіжна, вул.Гагаріна(після перетину з вул.Тельмана до кінця вулиці), пр.Гагаріна, вул.Прокоповича, пр.Прокоповича, пр.Сонячний, вул.Конституції України.

8

2-4 четвер

м.Гадяч

вул.Драгоманова, пр.Драгоманова(№1,2,3,4,5,6,8), пр.Лермантова, пр.Матросова, пр.Маяковського, пр.Кірова, пр.Кошового, пр.Космодем'янської, вул.Садова, пр.Садовий, вул.Лесі Українки, вул.Владка, вул.Фрунзе, вул.Замкова, вул.Кооперативна, пл.Піонерська, пл.Соборна, пр.Гончарний, пр.Пролетарський, пр.Піонерський, пр.Горний.

9

1-3 п'ятниця

м.Гадяч

вул.Гагаріна (від№1 до перетину з вул.Тельмана), вул.Дружби, вул.Шевченка, вул.Гетьманська, пр.1-й Банний, пр. 2-й Банний, вул.Чапаєва, пр.Чапаєва, вул.Воровського, вул.Терешкової, пр.Базарний, вул.Маркса, вул.Павлова, пр.Павлова, вул.Білохи, вул.Щорса, пр.Щорса, пр.Сумський, пр.Бригадний.

10

2-4 п'ятниця

м.Гадяч

вул.Коцюбинського, пр.Коцюбинського, пр.Чехова, пр.Перемоги, пр.Заярський, пр.Чкалова, вул.Спортивна, пр.Обривний, вул.Осипенка, вул.Степаненка, пр.Степаненка, вул.Жовтнева (до перетину вул.Полтавська (об'їздної траси)), пр.Володарського, вул.Островського, пр.Островського, вул.Горького, пр.Горького, вул.Полтавська.

 

 

 

       Начальник

КП «Гадяч-житло»                                                                      О.Б.Власенко

Додаток № 3

до Публічного договору

приєднання про надання

послуг з поводження з

побутовими відходами

 

 

Г Р А Ф І К

вивезення твердих побутових відходів від приватних житлових будинків

Біленченківського старостинського округу 

 

 

№ п/п

Дні тижня

Населений пункт

Назва вулиць

1

1-3 понеділок

с. Біленченківка с.Писарівщина

с. Біленченківка, пр. 1-й Польовий, пр. 2-й Польовий, пр.3-й Польовий, вул.Центральна, вул.Миру, вул.Садова, вул.Чапаєва, вул.40-річчя Перемоги, вул.С.Кравченка, вул.Вишнева, вул.Гагаріна, пл.Шкільна, вул.Молодіжна. с.Писарівщина, вул.Дружби

2

2-4 понеділок

с.Осняги с.Островерхівка

с.Осняги, вул.Комарова, с.Островерхівка, вул.Дружби, вул.Чкалова, вул.Молодіжна, вул.Новоселівка.

3

1-3 четвер

с.Степаненки

с.Степаненки, вул.Ярова.