Рішення "Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку освітньої галузі м. Гадяча на 2016-2020 роки "

 • 438

 

Додаток 1

 Рішення сорок п’ятої сесії

Гадяцької міської ради

 сьомого скликання

 від «16» квітня 2019 року

 

П А С П О Р Т

Комплексної програми розвитку освітньої галузі  м. Гадяча на 2016-2020 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької  міської ради Полтавської області

2.

Назва, дата і номер розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Указ Президента України від 25.06.2013р. № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Указ Президента України від 30.09. 2010 р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Указ Президента України від 30.09.2010р. № 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», Указ Президента України від 29.06.1995р. № 489 «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», Указ Президента України від 20.03.2008р. № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»,Указ Президента України від 12.06.2015 №333/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»  постанова Верховної Ради України від 09.01.2007р. № 536-V «Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.1995р. № 638 «Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 900 від 14.09.2005р.), розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013р. № 686-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Про продовження терміну дії Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки (зі змінами) терміном на 1 рік (проект)

3.

Розробник програми

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької  міської ради Полтавської області

4.

Співрозробники програми

 

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Полтавської області

6.

Учасники програми

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької  міської ради, Гадяцька міська рада, Гадяцький методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради (ММК), РЦППСР, загальноосвітні навчальні заклади міста, дошкільні навчальні заклади міста, директора загальноосвітніх навчальних закладів міста, керівники дошкільних навчальних закладів міста. 

7.

Термін реалізації програми

2016-2020 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет м.Гадяч, освітня субвенція  з державного бюджету

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

у тому числі:

29217.178 тис. грн.

 

 

8.1.

Кошти бюджету м.Гадяч,  кошти освітньої субвенції з державного бюджету

29156.378 тис. грн.

8.2.

кошти з інших джерел не    заборонених законодавством

60.8 тис. грн.

 

Секретар міської ради                                                    Г.В. Сафонов

 

Додаток 2

Рішення сорок п’ятої сесії

 Гадяцької міської ради

сьомого скликання

від «16» квітня 2019 року

 

 

Розділ V.

Завдання Програми та результативні показники.

1. Розвиток дошкільної освіти.

Завдання:

 • підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості;
 •   розвиток мережі навчальних закладів для дітей дошкільного віку з урахуванням демографічних показників;
 •   забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;
 •   посилення соціального захисту дітей дошкільного віку;
 •   модернізація матеріальнотехнічної бази навчальних закладів;
 •  кадрове забезпечення;
 •  підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних    працівників.

Критерії оцінки реалізації завдань:

 • удосконалення та розвиток мережі закладів дошкільної освіти різних типів і форм власності;
 • задоволення освітніх потреб населення щодо здобуття дошкільної       освіти  дітьми 5-ти річного віку на 100%;
 • підвищення показника охоплення різними видами дошкільної освіти дітей дошкільного віку до 100%;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти;
 • забезпечення розвитку системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладів дошкільної освіти.

Показники затрат:

Орієнтовний  обсяг  фінансування становить 11883.028  тис. грн. за рахунок бюджету м.Гадяч ( додаток 1).

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проекту бюджету м.Гадяч на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

 

Розділ VІ.

Фінансування Програми.

Загальний обсяг фінансування Комплексної Програми складає 29217.178тис. грн., з них 29156,378 тис. грн. за рахунок бюджету м.Гадяч та освітньої субвенції з державного бюджету; 60.8 тис. грн. - з інших джерел не заборонених законодавством.

 

            Секретар міської ради                                             Г.В. Сафонов

 

                                                                                            

                                                                                                                                                    

Додаток 3

Рішення сорок п’ятої сесії

Гадяцької міської ради

сьомого скликання

від «16» квітня 2019 року      

                                                                       

                                                                          

Напрями діяльності та заходи Програми

Назва напряму діяльності

Перелік заходів програми

Виконавці

Джерела фінансування

Всього

Орієнтовні обсяги фінансування

 (тис. грн.)

у тому числі

2016

2017

2018

2019

2020

1.Забезпечення функціонування мережі закладів дошкільної освіти

1.1.Вивчення демографічних показників та освітніх потреб населення в дошкільній освіті в місті.

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

1.2.Прогнозування оптимізації мережі  закладів дошкільної освіти відповідно до освітніх потреб населення і демографічних прогнозів.

Відділ освіти, молоді та спорту  Гадяцької міської ради

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

1.3.Забезпечення гнучкого режиму роботи  закладів дошкільної освіти відповідно до потреб батьків  

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради,   Гадяцька міська рада, керівники ЗДО

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

2.Забезпечення дітей якісною і доступною дошкільною освітою

 

2.1.Поновлення інформаційного банку даних обліку дітей дошкільного віку у Гадячі.

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, Гадяцька міська рада, керівники ЗДО

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

2.2.Модернізація змісту дошкільної освіти, впровадження в практику роботи цілісного підходу до розвитку особистості дитини через реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, сучасних освітніх технологій, розширення мережі ЗДО, що проводять діяльність за одним чи кількома напрямками (фізкультурно – оздоровчий, гуманітарний, художньо – естетичний тощо).

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, ММК,

керівники ЗДО

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

3.Науково – методичне забезпечення дошкільної освіти

 

3.1.Забезпечення щорічного проведення  міських виставок – ярмарок педагогічних технологій.

 

ММК,

керівники ЗДО

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

3.2.Забезпечити здійснення інформаційно – методичного супроводу  закладів дошкільної освіти шляхом організації методичних заходів, застосування інтерактивних форм навчання кадрів (презентацій, днів професійної майстерності, творчих звітів колективів, педагогічних працівників, майстер – класів і інших), проведення консультування з проблем розвитку дошкільної освіти.

ММК,

керівники ЗДО

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

3.3.Підготовка та видання методичних рекомендацій для педагогічних працівників щодо впровадження сучасних технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання.

ММК

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

3.4.Створення електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності колективів та окремих працівників  закладів дошкільної освіти

 

ММК

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

3.5.Організація виступів, публікацій у місцевих засобах масової інформації з питань дошкільної освіти.

ММК,

керівники ЗДО

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

3.6.Проведення, згідно графіка, атестації  закладів дошкільної освіти , забезпечення гласності її результатів.

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, ММК

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

3.7.Забезпечення проведення міських та  участі в обласних конкурсах з питань дошкільної освіти.

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, ММК

 

 

   -

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

4.Кадрове забезпечення

4.1.Здійснення щорічного аналізу фактичної потреби  закладів дошкільної освіти міста в педагогічних кадрах.

 

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, ММК

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

4.2.Здійснення  заохочення і матеріальної підтримки переможців професійних конкурсів та оглядів по підготовці  закладів дошкільної освіти до нового навчального року.

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, ММК,

 Гадяцька міська рада, керівники ЗДО

Бюджет м.Гадяч

5.0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4.3.Здійснення направлення на навчання в вищі навчальні заклади (факультет: дошкільна педагогіка і психологія) керівників, педагогічних працівників, які не мають відповідної вищої освіти.

 

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради

 

 

   -

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

4.4.Забезпечення  закладів дошкільної освіти кадрами практичних психологів для здійснення психологічного супроводу дітей.

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, ММК

 

 

 

   -

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

5.Розвиток та вдосконалення матеріально-технічної бази  закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти.

5.1. Ремонт приміщень  закладів дошкільної освіти

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради

Загальні асигнування  на утримання ЗДО

 7366.8

 

 

1822,0

 

 

 

1169,0

760,8

1415,0

2200,0

5.2. Ремонт приміщень закладів загальної середньої освіти

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради

Загальні асигнування  на утримання  ЗЗСО

7195.0

 

 

806,0

 

 

 

1340,0

1490,0  

1690,0

1869,0

5.3.Придбання обладнання для харчоблоків ЗДО

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради

 Загальні асигнування  на утримання ЗДО

 

370.5

 

 

70,0

 

 

 

91,7

90,8

73,0

45,0

5.4. Придбання обладнання для харчоблоків закладів загальної середньої освіти

 

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради

Загальні асигнування  на утримання  ЗЗСО

 

139.9

25,0

33,9

33,0

30,0

18,0

5.5. Придбання ігрового та спортивного обладнання закладів загальної середньої освіти

 

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради

Загальні асигнування  на утримання  ЗЗСО

115.0

15,0

20,0

30,0

20,0

30,0

5.6. Придбання ігрового та спортивного обладнання ЗДО

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради

Загальні асигнування  на утримання ЗДО

179.0

15,0

33,0

45,0

50,0

36,0

5.7. Придбання гусеничного східцевого підіймача PTR-130 для Гадяцької СШ І-ІІІ ступенів №4

 

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради

Загальні асигнування  на утримання  ЗЗСО

120.0

120,0

-

-

-

-

5.8. Придбання дитячих майданчиків для ЗДО

 

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради

Загальні асигнування  на утримання  ЗДО

832.9

-

654,0

178,9

-

-

5.9. Реконструкція закладів загальної середньої освіти

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради

 

Загальні асигнування  на утримання  ЗЗСО

3160.0

-

1500,0

-

 

1660,0

-

6.0. Реконструкція  закладів дошкільної освіти

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради

 

Загальні асигнування  на утримання  ЗДО

2466.1

-

1075,1

1125,0

266,0

-

6.1. Реконструкція приміщення комунальної установи «Гадяцький інклюзивно-ресурсний центр» Гадяцької міської ради

 

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради

Бюджет м.Гадяч

662.728

-

-

562,728

100,0

-

 

6.2. Придбання спортивних тренажерів для  закладів загальної середньої освіти

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради

Бюджет м.Гадяч

69.0

-

-

69,0

-

-

 

ВСЬОГО

 

22681.928

2874.00

5917.7

 

4386.228

 

5305.0

 

4199.0

                                                 

 

 

                      Секретар міської ради                                                                           Г.В. Сафонов