Рішення "Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку освітньої галузі м. Гадяча на 2016-2020 роки"

 • 442

Фото без описуФото без опису

 

Додаток1 

Рішення сорок шостої сесії

Гадяцької міської ради

сьомого скликання

від «22» травня 2019 року

П А С П О Р Т

Комплексної програми розвитку освітньої галузі

 м. Гадяча на 2016-2020 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької  міської ради Полтавської області

2.

Назва, дата і номер розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Указ Президента України від 25.06.2013р. № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Указ Президента України від 30.09. 2010р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Указ Президента України від 30.09.2010р. № 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», Указ Президента України від 29.06.1995р. № 489 «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», Указ Президента України від 20.03.2008р. № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»,Указ Президента України від 12.06.2015 №333/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»  постанова Верховної Ради України від 09.01.2007р. № 536-V «Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.1995р. № 638 «Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 900 від 14.09.2005р.), розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013р. № 686-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Про продовження терміну дії Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки (зі змінами) терміном на 1 рік (проект)

3.

Розробник програми

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької  міської ради Полтавської області

4.

Співрозробники програми

 

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Полтавської області

6.

Учасники програми

Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької  міської ради, Гадяцька міська рада, Гадяцький методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради (ММК), РЦППСР, загальноосвітні навчальні заклади міста, дошкільні навчальні заклади міста, директора загальноосвітніх навчальних закладів міста, керівники дошкільних навчальних закладів міста. 

7.

Термін реалізації програми

2016-2020 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет м.Гадяч, освітня субвенція  з державного бюджету

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

у тому числі:

29255.758 тис. грн.

 

 

8.1.

Кошти бюджету м.Гадяч,  кошти освітньої субвенції з державного бюджету

29194.958 тис. грн.

8.2.

кошти з інших джерел не    заборонених законодавством

60.8 тис. грн.

Секретар міської ради                                                    Г.В. Сафонов

Додаток 2  

Рішення сорок шостої сесії

Гадяцької міської ради

сьомого скликання

від «22» травня 2019 року

 

Розділ V.

Завдання Програми та результативні показники.

 

1. Розвиток дошкільної освіти.

Завдання:

 • підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості;
 •   розвиток мережі навчальних закладів для дітей дошкільного віку з урахуванням демографічних показників;
 •   забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;
 •   посилення соціального захисту дітей дошкільного віку;
 •   модернізація матеріальнотехнічної бази навчальних закладів;
 •  кадрове забезпечення;
 •  підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних    працівників.

Критерії оцінки реалізації завдань:

 • удосконалення та розвиток мережі закладів дошкільної освіти різних типів і форм власності;
 • задоволення освітніх потреб населення щодо здобуття дошкільної       освіти  дітьми 5-ти річного віку на 100%;
 • підвищення показника охоплення різними видами дошкільної освіти дітей дошкільного віку до 100%;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти;
 • забезпечення розвитку системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладів дошкільної освіти.

 

Показники затрат:

Орієнтовний  обсяг  фінансування становить 11921.608  тис. грн. за рахунок бюджету м.Гадяч ( додаток 1).

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проекту бюджету м.Гадяч на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

     3. Підтримка роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю.

 

Завдання:

 • забезпечення скоординованої діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів і громадських організацій з виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей та молоді;
 • створення умов для раннього виявлення і розвитку обдарованих та талановитих дітей, заохочення та стимулювання їх допитливості, інтелектуальної ініціативи, позитивних мотивів навчання в умовах оновленого змісту загальної середньої освіти;
 • удосконалення та оновлення науково-методичного забезпечення змісту, форм і методів роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю,
 • створення умов для забезпечення рівного доступу обдарованих і талановитих дітей та молоді до якісної освіти;
 • удосконалення напрямків роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю, розвиток ефективних систем виявлення, навчання, виховання і професійної орієнтації обдарованих і талановитих дітей та молоді.

 

Критерії оцінки реалізації завдань:

 • створення ефективної системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді;
 • підвищення ефективності діяльності закладів освіти для обдарованих дітей;
 • систематизація роботи вчителів, викладачів із обдарованими і талановитими дітьми та молоддю;
 • забезпечення рівного доступу обдарованих і талановитих дітей до якісної освіти у навчальних закладах.

 

Показники затрат:

Орієнтовний обсяг фінансування становить 277.55 тис. грн., за рахунок бюджету м. Гадяч, коштів освітньої субвенції з державного бюджету( додаток 4).

Обсяг фінансування може уточнюватись щороку при формуванні проектів місцевих бюджетів на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Розділ VІ.

Фінансування Програми.

 

Загальний обсяг фінансування Комплексної Програми складає 29255.758тис. грн., з них 29194,958 тис. грн. за рахунок бюджету м.Гадяч та освітньої субвенції з державного бюджету; 60.8 тис. грн. - з інших джерел не заборонених законодавством.

            Секретар міської ради                                             Г.В. Сафонов

 

 

Інші новини

Всі новини