Педагогічний досвід методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради з теми «Діяльність методичного кабінету в умовах децентралізації» внесено до обласної картотеки передового педагогічного досвіду

  • 483

Фото без опису

27 травня 2019 року завідувач методичного кабінету відділу освіти молоді та спорту Гадяцької міської ради Майборода Сергій Миколайович презентував педагогічний досвід роботи методичного кабінету в умовах децентралізації.

У своєму виступі Майборода С.М. зазначив, що освітня галузь завжди реагувала на суспільні зміни, набуваючи ознак модернізації та реформування, спрямованості на тривалі інновації. Поява різнопланових інноваційних тенденцій в освіті супроводжується впровадженням нових підходів у підготовці педагогічних працівників, системі післядипломної педагогічної освіти, ставить завдання корекції діяльності методичних кабінетів у напрямі розкриття і розвитку творчого потенціалу вчителів та вихователів. В умовах створення нової моделі української освітньої системи особливої вагомості набуває проблема вдосконалення методичного супроводу як процесу змін, що відбуваються на рівні дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, так і щоденних буденних проблем закладів та установ освіти. 

Фото без описуСьогодні орієнтиром у навчально-методичній діяльності методичних кабінетів міст (районів, ОТГ) повинно бути не скільки інформування про наукові досягнення, перспективний досвід, скільки формування готовності педагогів до інноваційної діяльності шляхом самоосвіти, самоорганізації, саморозвитку актуальних професійних компетенцій. Можна стверджувати, що йдеться про необхідність формування нової моделі науково-методичної роботи в міжкурсовий період, пошуку технологічних шляхів успішного вчителя, «агента змін». Адже діяльність методичних служб визначається під впливом суспільного усвідомлення, що стан справ у цій підсистемі відбивається на якісних характеристиках освітньої сфери в цілому через кваліфікацію її працівників.

Коли змінюється освітній простір, професійна компетентність педагога набуває надзвичайної актуальності. Адже необхідною умовою сьогодення є не лише глибокі знання у професійній сфері та високий рівень освіченості, а й постійне поповнення та поновлення знань, високий рівень професіоналізму.
Тому закономірно виникають питання щодо місця в системі післядипломної освіти методичного кабінету міста (району, ОТГ): «Як виконує він свої функції? Чи відповідає його робота потребам сучасної освіти? Яким він повинен стати в найближчому майбутньому?».

Означена місія, у першу чергу, покладається саме на методичну службу, яка є органічною складовою системи безперервної освіти і спрямована на приведення професійного рівня педагогічних працівників у відповідність до державних стандартів, вимог часу, індивідуально-особистісних та виробничих потреб.

Зараз в Україні відбувається процес децентралізації влади. Одним із надскладних завдань для об’єднаних територіальних громад у ході цього процесу є створення функції управління освітою.

Фото без описуТаким чином, органам місцевого самоврядування практично усіх об’єднаних громадах, разом з отриманням бюджетних преференцій та управлінських повноважень необхідно взяти на себе складне завдання та відповідальність за створення ефективного управління системою освіти в своїх громадах. 

Вважаємо, що новими векторами розвитку методичної служби та напрямками роботи методистів повинні бути: динамічний розвиток методичного середовища на рівні міста і ОТГ; маркетингова діяльність методичної служби; активне впровадження в систему науково-методичної роботи інформаційно-комунікаційних технологій, методу дослідницьких проектів, тренінгів, майстер-класів; здійснення мультимедійного супроводу методичних заходів.

Успіх нашої спільної справи та імідж методичного кабінету багато в чому залежить від того, наскільки швидко і професійно ми реагуємо на зміни в освіті та суспільні виклики. 

Рішенням науково-методичної ради від 27.05.2019 протокол № 3 Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського педагогічний досвід методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради з теми «Діяльність методичного кабінету в умовах децентралізації» внесено до обласної картотеки передового педагогічного досвіду.

Дякуємо за підтримку нашої роботи Полтавському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, Гадяцькій міській раді, Сергіївській сільській раді, відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, відділу освіти, молоді, спорту та культури Сергіївської сільської ради та усім закладам та установам освіти Гадяцької міської та Сергіївської сільської рад. Без вашої віри в нас це досягнення було б неможливим.

Сподіваємося, що робота по подальшому налагодженню співпраці у частині організаційно-методичної роботи з установами та закладами освіти продовжиться на якісно новому рівні.