Зміни до річного плану закупівель на 2016 рік

  • 670

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
22.03.2016  № 490

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
закупівель на 2016 рік

 

1. Найменування замовника: Гадяцька міська рада 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:21050924

3. Конкретна назва предмета закупівлі: легковий автомобіль

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):

ДК 016-2010 код  29.10.2 Автомобілі пасажирські

ДК 021:2015 код 34110000-1 Легкові автомобілі

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 3110

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 730 000,00 (Сімсот тридцять  тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ

7. Процедура закупівлі: відкриті торги

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: жовтень 2016 року

9. Примітки: --

 

Затверджений протокольним рішенням  уповноваженої особи  від  24 жовтня 2016 року, протокол №11

 

 

Уповноважена особа                  _________________               Руденко Л.П.

з публічних закупівель                       підпис, м.п.