До уваги замовників будівництва!

  • 343

Інформація замовникам будівництва щодо пайової участі у  розвитку інфраструктури Гадяцької міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році 

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради повідомляє, що згідно з нормами пункту 13 розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 № 132-IX (далі - Закон № 132-IX), які набрали чинності з 01.01.2020 року, статтю 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури населеного пункту виключено, в тому числі скасовано частину першу цієї статті щодо встановлення органами місцевого самоврядування порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Натомість, пунктом 2 розділу II Закону № 132-IX установлено, що протягом 2020 року замовники будівництва на земельній ділянці у населеному пункті перераховують до відповідного місцевого бюджету кошти для створення і розвитку інфраструктури населеного пункту у розмірі та в порядку, встановленими положеннями цієї частини розділу II Закону.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до норм Закону № 132-IX, протягом 2020 року пайова участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури Гадяцької міської об’єднаної територіальної громади здійснюватиметься на підставі заяви замовника, поданої до Гадяцької міської ради протягом 10 робочих днів після початку будівництва об’єкта, про визначення розміру пайової участі щодо об’єкта будівництва, до якої додаються документи, які підтверджують вартість будівництва об’єкта (зведений кошторисний розрахунок), номер та дату зареєстрованого відповідним органом ДАБК повідомлення (декларації) про початок виконання будівельних робі.

Докладніше з розділом II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 № 132-IX можна ознайомитись за посиланням.