ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ГАДЯЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • 985

Гадяцька міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Гадяцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Гадяцької міської ради Полтавської області.

           Повна назва закладу освіти: комунальна установа «Гадяцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Гадяцької міської ради Полтавської області.

           Місце знаходження закладу освіти: 37300,  Полтавська область, Гадяцький район, м.Гадяч, вул. Драгоманова, 4/2.

  Найменування посади: директор комунальної установи «Гадяцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Гадяцької міської ради Полтавської області.

      Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102.
         Керівником закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу освіту на рівні не менше ніж магістр, стаж педагогічної роботи та/ або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років та яка пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу відповідно до Положення про проведення конкурсу на посаду директора комунальної установи «Гадяцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Гадяцької міської ради Полтавської області.

         Для участі у конкурсі кандидат у визначений термін подає такі документи:
    1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
       2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
      
 3) копію паспорта громадянина України;

    4) копію документа про вищу освіту (з додатком, що є невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
         5) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) діяльності не менше п’яти років на момент їх подання;

         6) довідку про відсутність судимості;

       7) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

        Особа може подавати інші документи та інформацію про себе щодо освіти, досвіду роботи, професійного рівня, моральних якостей тощо.                                   
      Оригінали паспорту, ідентифікаційного коду та диплому про освіту пред’являються кандидатами при поданні документів.
     Особа, яка подає документи, несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.

  Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі,    яка   їх  подає.
       Вищезазначені документи кандидат подає особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії протягом  18 днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

         Кінцевий термін подання документів: 11 вересня 2020 року до 17:00 год.

     Місце подання документів: 37300, м. Гадячвул. Драгоманова, 4/2, відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Полтавської області.

       Дата, місце початку проведення конкурсного відбору: 37300, м. Гадячвул. Лесі Українки, 3, Гадяцька міська рада Полтавської області 16 вересня 2020 року  о 10:00 год.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

1) письмового іспиту на знання законодавства України та законодавства у сфері освіти згідно додатку 3 до Положення;

2) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку Центру, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування;

3) Перевірка знання законодавства України проходить шляхом письмового тестування.

      Іспит складається державною мовою.
      Форма перевірки знання законодавства: письмове тестування.
      Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Павленко Алла Миколаївна,

37300, м. Гадяч, вул. Драгоманова, 4/2, відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Полтавської області.

E-mail:  voms_misto@meta.ua

Телефон для довідок: (05354) 3-21-28.