Виконання плану по бюджету Гадяцької міської територіальної громади за січень - травень 2021 року

  • 816

Фото без опису

Виконання плану по доходах бюджету Гадяцької міської територіальної громади за січень-травень 2021 року

Загальний фонд

   
  Код Найменування Уточнений річний план Виконання з початку року    
Уточнений план на період Фактично надійшло (+/-)
відхилення до уточненого плану
%
виконання до уточненого плану
(+/-)
відхилення до уточненого річного плану
%
виконання до уточненого річного плану
  10000000 Податкові надходження   136 852 384,00 54 392 270,00 54 641 647,28 249 377,28 100,5 -82 210 736,72 39,9
  11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   79 313 278,00 30 650 645,00 30 118 028,58 -532 616,42 98,3 -49 195 249,42 38,0
  11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 79 298 278,00 30 643 145,00 30 113 276,58 -529 868,42 98,3 -49 185 001,42 38,0
  11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 75 018 278,00 28 859 815,00 27 637 097,34 -1 222 717,66 95,8 -47 381 180,66 36,8
  11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 2 480 000,00 1 033 330,00 739 662,59 -293 667,41 71,6 -1 740 337,41 29,8
  11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1 200 000,00 500 000,00 1 491 803,60 991 803,60 298,4 291 803,60 124,3
  11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 600 000,00 250 000,00 244 713,05 -5 286,95 97,9 -355 286,95 40,8
  11020000 Податок на прибуток підприємств   15 000,00 7 500,00 4 752,00 -2 748,00 63,4 -10 248,00 31,7
  11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  15 000,00 7 500,00 4 752,00 -2 748,00 63,4 -10 248,00 31,7
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 2 385 700,00 995 725,00 1 598 785,93 603 060,93 160,6 -786 914,07 67,0
  13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 0,00 0,00 161 480,86 161 480,86 0,0 161 480,86 0,0
  13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 0,00 0,00 161 480,86 161 480,86 0,0 161 480,86 0,0
  13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0
  13020400 Надходження рентної  плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0
  13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 2 372 500,00 989 125,00 1 437 253,66 448 128,66 145,3 -935 246,34 60,6
  13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 7 000,00 3 500,00 3 977,09 477,09 113,6 -3 022,91 56,8
  13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 170 100,00 70 875,00 100 020,00 29 145,00 141,1 -70 080,00 58,8
  13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 1 679 100,00 699 625,00 1 058 932,42 359 307,42 151,4 -620 167,58 63,1
  13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 516 300,00 215 125,00 274 324,15 59 199,15 127,5 -241 975,85 53,1
  13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 13 200,00 6 600,00 51,41 -6 548,59 0,8 -13 148,59 0,4
  13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 13 200,00 6 600,00 0,00 -6 600,00 0,0 -13 200,00 0,0
  13040200 Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин 0,00 0,00 51,41 51,41 0,0 51,41 0,0
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   15 100 000,00 5 894 995,00 5 969 178,95 74 183,95 101,3 -9 130 821,05 39,5
  14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 2 000 000,00 833 330,00 826 708,91 -6 621,09 99,2 -1 173 291,09 41,3
  14021900 Пальне 2 000 000,00 833 330,00 826 708,91 -6 621,09 99,2 -1 173 291,09 41,3
  14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  7 000 000,00 2 916 665,00 2 856 470,64 -60 194,36 97,9 -4 143 529,36 40,8
  14031900 Пальне 7 000 000,00 2 916 665,00 2 856 470,64 -60 194,36 97,9 -4 143 529,36 40,8
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 6 100 000,00 2 145 000,00 2 285 999,40 140 999,40 106,6 -3 814 000,60 37,5
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 6 100 000,00 2 145 000,00 2 285 999,40 140 999,40 106,6 -3 814 000,60 37,5
  18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 40 053 406,00 16 850 905,00 16 955 653,82 104 748,82 100,6 -23 097 752,18 42,3
  18010000 Податок на майно 18 201 000,00 7 558 830,00 7 596 878,36 38 048,36 100,5 -10 604 121,64 41,7
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 39 000,00 19 500,00 5 928,16 -13 571,84 30,4 -33 071,84 15,2
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 50 000,00 25 000,00 2 493,98 -22 506,02 10,0 -47 506,02 5,0
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 192 000,00 96 000,00 9 813,71 -86 186,29 10,2 -182 186,29 5,1
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 2 000 000,00 1 000 000,00 1 088 475,81 88 475,81 108,8 -911 524,19 54,4
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб 3 600 000,00 1 500 000,00 1 292 826,33 -207 173,67 86,2 -2 307 173,67 35,9
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб 10 100 000,00 4 208 330,00 4 335 625,87 127 295,87 103,0 -5 764 374,13 42,9
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб 450 000,00 50 000,00 19 049,21 -30 950,79 38,1 -430 950,79 4,2
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1 650 000,00 600 000,00 780 165,29 180 165,29 130,0 -869 834,71 47,3
  18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 120 000,00 60 000,00 62 500,00 2 500,00 104,2 -57 500,00 52,1
  18030000 Туристичний збір  22 900,00 11 450,00 18 595,68 7 145,68 162,4 -4 304,32 81,2
  18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  3 700,00 1 850,00 5 441,78 3 591,78 294,2 1 741,78 147,1
  18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  19 200,00 9 600,00 13 153,90 3 553,90 137,0 -6 046,10 68,5
  18050000 Єдиний податок   21 829 506,00 9 280 625,00 9 340 179,78 59 554,78 100,6 -12 489 326,22 42,8
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  2 760 806,00 1 150 335,00 1 018 686,54 -131 648,46 88,6 -1 742 119,46 36,9
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  16 848 700,00 7 020 290,00 7 296 756,72 276 466,72 103,9 -9 551 943,28 43,3
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 2 220 000,00 1 110 000,00 1 024 736,52 -85 263,48 92,3 -1 195 263,48 46,2
  20000000 Неподаткові надходження   1 587 000,00 536 840,00 1 822 060,73 1 285 220,73 339,4 235 060,73 114,8
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   5 000,00 1 000,00 712 407,29 711 407,29 71240,7 707 407,29 14248,1
  21080000 Інші надходження   5 000,00 1 000,00 712 407,29 711 407,29 71240,7 707 407,29 14248,1
  21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг  0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  5 000,00 1 000,00 159 255,78 158 255,78 15925,6 154 255,78 3185,1
  21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 0,00 0,00 553 151,51 553 151,51 0,0 553 151,51 0,0
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1 577 000,00 534 840,00 1 090 463,30 555 623,30 203,9 -486 536,70 69,1
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 480 000,00 496 500,00 1 028 625,22 532 125,22 207,2 -451 374,78 69,5
  22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 100 000,00 30 000,00 95 190,00 65 190,00 317,3 -4 810,00 95,2
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 250 000,00 427 500,00 516 852,22 89 352,22 120,9 -733 147,78 41,3
  22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 130 000,00 39 000,00 413 183,00 374 183,00 1059,4 283 183,00 317,8
  22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією 0,00 0,00 3 400,00 3 400,00 0,0 3 400,00 0,0
  22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   80 000,00 33 240,00 50 664,15 17 424,15 152,4 -29 335,85 63,3
  22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 80 000,00 33 240,00 50 664,15 17 424,15 152,4 -29 335,85 63,3
  22090000 Державне мито   17 000,00 5 100,00 10 442,74 5 342,74 204,8 -6 557,26 61,4
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   7 000,00 2 100,00 3 136,54 1 036,54 149,4 -3 863,46 44,8
  22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   10 000,00 3 000,00 7 306,20 4 306,20 243,5 -2 693,80 73,1
  22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 0,00 0,00 731,19 731,19 0,0 731,19 0,0
  22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 0,00 0,00 731,19 731,19 0,0 731,19 0,0
  24000000 Інші неподаткові надходження   5 000,00 1 000,00 19 190,14 18 190,14 1919,0 14 190,14 383,8
  24060000 Інші надходження   5 000,00 1 000,00 19 190,14 18 190,14 1919,0 14 190,14 383,8
  24060300 Інші надходження   5 000,00 1 000,00 19 190,14 18 190,14 1919,0 14 190,14 383,8
  40000000 Офіційні трансферти   79 403 265,00 33 991 762,00 33 536 179,58 -455 582,42 98,7 -45 867 085,42 42,2
  41000000 Від органів державного управління   79 403 265,00 33 991 762,00 33 536 179,58 -455 582,42 98,7 -45 867 085,42 42,2
  41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 5 473 600,00 2 280 500,00 2 280 500,00 0,00 100,0 -3 193 100,00 41,7
  41020100 Базова дотація 5 473 600,00 2 280 500,00 2 280 500,00 0,00 100,0 -3 193 100,00 41,7
  41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 55 915 600,00 21 648 200,00 21 648 200,00 0,00 100,0 -34 267 400,00 38,7
  41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 55 915 600,00 21 648 200,00 21 648 200,00 0,00 100,0 -34 267 400,00 38,7
  41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 18 014 065,00 10 063 062,00 9 607 479,58 -455 582,42 95,5 -8 406 585,42 53,3
  41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1 499 035,00 580 363,00 533 766,00 -46 597,00 92,0 -965 269,00 35,6
  41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 701 053,00 193 775,00 193 775,00 0,00 100,0 -507 278,00 27,6
  41053300 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування 13 962 500,00 8 111 521,00 7 787 980,00 -323 541,00 96,0 -6 174 520,00 55,8
  41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 705 391,00 222 331,00 136 886,58 -85 444,42 61,6 -568 504,42 19,4
  41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 146 086,00 955 072,00 955 072,00 0,00 100,0 -191 014,00 83,3
  Усього ( без врахування трансфертів ) 138 439 384,00 54 929 110,00 56 463 708,01 1 534 598,01 102,8 -81 975 675,99 40,8
  Усього 217 842 649,00 88 920 872,00 89 999 887,59 1 079 015,59 101,2 -127 842 761,41 41,3
    Спеціальний фонд      
  10000000 Податкові надходження   25 000,00 12 500,00 48 643,26 36 143,26 389,1 23 643,26 194,6
  19000000 Інші податки та збори  25 000,00 12 500,00 48 643,26 36 143,26 389,1 23 643,26 194,6
  19010000 Екологічний податок  25 000,00 12 500,00 48 643,26 36 143,26 389,1 23 643,26 194,6
  19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 10 000,00 5 000,00 42 624,12 37 624,12 852,5 32 624,12 426,2
  19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  2 900,00 1 450,00 1 806,28 356,28 124,6 -1 093,72 62,3
  19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  12 100,00 6 050,00 4 212,86 -1 837,14 69,6 -7 887,14 34,8
  20000000 Неподаткові надходження   9 615 269,00 9 615 269,00 1 626 576,30 -7 988 692,70 16,9 -7 988 692,70 16,9
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 0,00 13 950,75 13 950,75 0,0 13 950,75 0,0
  21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   0,00 0,00 13 950,75 13 950,75 0,0 13 950,75 0,0
  21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   0,00 0,00 13 950,75 13 950,75 0,0 13 950,75 0,0
  25000000 Власні надходження бюджетних установ   9 615 269,00 9 615 269,00 1 612 625,55 -8 002 643,45 16,8 -8 002 643,45 16,8
  25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  9 615 269,00 9 615 269,00 1 455 733,87 -8 159 535,13 15,1 -8 159 535,13 15,1
  25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  9 615 269,00 9 615 269,00 1 447 439,77 -8 167 829,23 15,1 -8 167 829,23 15,1
  25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  0,00 0,00 8 294,10 8 294,10 0,0 8 294,10 0,0
  25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,00 0,00 156 891,68 156 891,68 0,0 156 891,68 0,0
  25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  0,00 0,00 134 532,41 134 532,41 0,0 134 532,41 0,0
  25020200 Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 0,00 0,00 22 359,27 22 359,27 0,0 22 359,27 0,0
  30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,00 0,00 858 121,00 858 121,00 0,0 858 121,00 0,0
  33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  0,00 0,00 858 121,00 858 121,00 0,0 858 121,00 0,0
  33010000 Кошти від продажу землі   0,00 0,00 858 121,00 858 121,00 0,0 858 121,00 0,0
  33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 0,00 0,00 858 121,00 858 121,00 0,0 858 121,00 0,0
  40000000 Офіційні трансферти   16 518,00 2 943,00 2 943,00 0,00 100,0 -13 575,00 17,8
  41000000 Від органів державного управління   16 518,00 2 943,00 2 943,00 0,00 100,0 -13 575,00 17,8
  41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 16 518,00 2 943,00 2 943,00 0,00 100,0 -13 575,00 17,8
  41053300 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування 2 943,00 2 943,00 2 943,00 0,00 100,0 0,00 100,0
  41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 13 575,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -13 575,00 0,0
  50000000 Цільові фонди   250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 100,0 0,00 100,0
  50000000 Цільові фонди   250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 100,0 0,00 100,0
  50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 100,0 0,00 100,0
  50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 100,0 0,00 100,0
  Усього ( без врахування трансфертів ) 9 890 269,00 9 877 769,00 2 783 340,56 -7 094 428,44 28,2 -7 106 928,44 28,1
  Усього 9 906 787,00 9 880 712,00 2 786 283,56 -7 094 428,44 28,2 -7 120 503,44 28,1
  Всього   227 749 436,00 98 801 584,00 92 786 171,15 -6 015 412,85 93,9 -134 963 264,85 40,7

 

Аналіз бюджету Гадяцької міської територіальної громади за січень-травень 2021 року
Загальний фонд
              грн.
Код Найменування Уточнений план Касові видатки Залишки асигнувань до кінця періоду % виконання до плану з початку року Залишки асигнувань до кінця року % виконання до річного плану
Річний план З початку року З початку року
0100 Державне управління 27226906,00 11791913,00 8212740,32 3579172,68 69,65 % 19014165,68 30,16%
0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 19896156,00 8301549,00 5545086,91 2756462,09 66,80 % 14351069,09 27,87%
0210170 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування 25000,00 10000,00 500,00 9500,00 5,00 % 24500,00 2,00%
0210180 Інша діяльність у сфері державного управління 45000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 % 45000,00 0,00%
0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 2063367,00 1116355,00 943783,78 172571,22 84,54 % 1119583,22 45,74%
0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1215036,00 646475,00 449263,77 197211,23 69,49 % 765772,23 36,98%
0810180 Інша діяльність у сфері державного управління 365707,00 189027,00 162042,79 26984,21 85,72 % 203664,21 44,31%
1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 620858,00 266500,00 169403,85 97096,15 63,57 % 451454,15 27,29%
3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 2995782,00 1247007,00 942659,22 304347,78 75,59 % 2053122,78 31,47%
1000 Освіта 127367073,88 57986760,88 46046597,79 11940163,09 79,41 % 81320476,09 36,15%
0611010 Надання дошкільної освіти 36800794,00 18196415,00 14898500,25 3297914,75 81,88 % 21902293,75 40,48%
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 20503519,00 10547446,00 8387363,11 2160082,89 79,52 % 12116155,89 40,91%
0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 55915600,00 21648200,00 17201776,33 4446423,67 79,46 % 38713823,67 30,76%
0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2356947,00 1635209,00 1140774,51 494434,49 69,76 % 1216172,49 48,40%
0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 3308952,00 1482079,00 1299120,39 182958,61 87,66 % 2009831,61 39,26%
0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти 51810,00 50000,00 50000,00 0,00 100,00 % 1810,00 96,51%
0611151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 236074,00 172733,00 64569,64 108163,36 37,38 % 171504,36 27,35%
0611152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 1499035,00 580363,00 517973,33 62389,67 89,25 % 981061,67 34,55%
0611160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 1082882,00 723442,00 423334,29 300107,71 58,52 % 659547,71 39,09%
0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 641262,88 369973,88 137026,91 232946,97 37,04 % 504235,97 21,37%
1011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 4970198,00 2580900,00 1926159,03 654740,97 74,63 % 3044038,97 38,75%
2000 Охорона здоров’я 10740683,00 7283090,00 4784621,90 2498468,10 65,69 % 5956061,10 44,55%
0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 5697279,00 3440801,00 2716740,23 724060,77 78,96 % 2980538,77 47,68%
0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 3827318,00 2852217,00 1517447,84 1334769,16 53,20 % 2309870,16 39,65%
0212144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1146086,00 955072,00 541094,83 413977,17 56,65 % 604991,17 47,21%
0812152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 70000,00 35000,00 9339,00 25661,00 26,68 % 60661,00 13,34%
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 14865180,00 6226203,00 4780524,86 1445678,14 76,78 % 10084655,14 32,16%
0213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 499800,00 226400,00 174225,00 52175,00 76,95 % 325575,00 34,86%
0613123 Заходи державної політики з питань сім`ї 12000,00 8000,00 0,00 8000,00 0,00 % 12000,00 0,00%
0613140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1125500,00 100000,00 0,00 100000,00 0,00 % 1125500,00 0,00%
0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 57288,00 23870,00 0,00 23870,00 0,00 % 57288,00 0,00%
0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 54122,00 22550,00 11501,58 11048,42 51,00 % 42620,42 21,25%
0813033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 178400,00 74600,00 8670,00 65930,00 11,62 % 169730,00 4,86%
0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 43700,00 20000,00 14555,58 5444,42 72,78 % 29144,42 33,31%
0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 7862215,00 3437306,00 3155564,03 281741,97 91,80 % 4706650,97 40,14%
0813105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1377974,00 659721,00 396565,60 263155,40 60,11 % 981408,40 28,78%
0813121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб  619305,00 289164,00 232210,03 56953,97 80,30 % 387094,97 37,50%
0813123 Заходи державної політики з питань сім'ї 12200,00 3600,00 2965,90 634,10 82,39 % 9234,10 24,31%
0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 100000,00 44000,00 0,00 44000,00 0,00 % 100000,00 0,00%
0813192 Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням  ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 459308,00 217046,00 198328,84 18717,16 91,38 % 260979,16 43,18%
0813210 Організація та проведення громадських робіт 858880,00 312320,00 91450,92 220869,08 29,28 % 767429,08 10,65%
0813241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1178888,00 575501,00 437573,38 137927,62 76,03 % 741314,62 37,12%
0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 425600,00 212125,00 56914,00 155211,00 26,83 % 368686,00 13,37%
4000 Культура i мистецтво 9634502,00 4479006,00 3740442,84 738563,16 83,51 % 5894059,16 38,82%
1014030 Забезпечення діяльності бібліотек 2319460,00 1124734,00 915523,43 209210,57 81,40 % 1403936,57 39,47%
1014040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1498570,00 727396,00 676962,69 50433,31 93,07 % 821607,31 45,17%
1014060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 4463566,00 2031376,00 1812704,51 218671,49 89,24 % 2650861,49 40,61%
1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 842906,00 345500,00 315910,05 29589,95 91,44 % 526995,95 37,48%
1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 510000,00 250000,00 19342,16 230657,84 7,74 % 490657,84 3,79%
5000 Фiзична культура i спорт 2107910,00 1439429,00 832101,88 607327,12 57,81 % 1275808,12 39,48%
0215041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 162222,00 96224,00 21580,84 74643,16 22,43 % 140641,16 13,30%
0615012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 150705,00 109928,00 49800,00 60128,00 45,30 % 100905,00 33,04%
0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1719383,00 1157677,00 760721,04 396955,96 65,71 % 958661,96 44,24%
0615052 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 75600,00 75600,00 0,00 75600,00 0,00 % 75600,00 0,00%
6000 Житлово-комунальне господарство 15010186,00 8470743,00 5869565,27 2601177,73 69,29 % 9140620,73 39,10%
0216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 177900,00 177900,00 49900,00 128000,00 28,05 % 128000,00 28,05%
0216013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1074183,00 881723,00 595009,91 286713,09 67,48 % 479173,09 55,39%
0216014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 567000,00 567000,00 457200,00 109800,00 80,63 % 109800,00 80,63%
0216017 Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства 940114,00 640970,00 637749,47 3220,53 99,50 % 302364,53 67,84%
0216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 32000,00 32000,00 31380,00 620,00 98,06 % 620,00 98,06%
0216030 Організація благоустрою населених пунктів 12218989,00 6171150,00 4098325,89 2072824,11 66,41 % 8120663,11 33,54%
7000 Економічна діяльність 5818260,00 3868416,00 1461561,87 2406854,13 37,78 % 4356698,13 25,12%
0217411 Утримання та розвиток автотранспорту 666684,00 293340,00 199443,69 93896,31 67,99 % 467240,31 29,92%
0217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 4728842,00 3328842,00 1164512,25 2164329,75 34,98 % 3564329,75 24,63%
0217650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 79000,00 56500,00 2500,00 54000,00 4,42 % 76500,00 3,16%
0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 50000,00 46000,00 32918,00 13082,00 71,56 % 17082,00 65,84%
0217693 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 28000,00 18000,00 0,00 18000,00 0,00 % 28000,00 0,00%
1017622 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 265734,00 125734,00 62187,93 63546,07 49,46 % 203546,07 23,40%
8000 Інша діяльність 852046,00 451422,00 224654,53 226767,47 49,77 % 627391,47 26,37%
0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 100000,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00 % 100000,00 0,00%
0218120 Заходи з організації рятування на водах 60002,00 3000,00 2869,63 130,37 95,65 % 57132,37 4,78%
0218320 Збереження природно-заповідного фонду 692044,00 398422,00 221784,90 176637,10 55,67 % 470259,10 32,05%
8700 Резервний фонд 100000,00 100000,00 0,00 100000,00 0,00 % 100000,00 0,00%
3718710 Резервний фонд місцевого бюджету 100000,00 100000,00 0,00 100000,00 0,00 % 100000,00 0,00%
9000 Міжбюджетні трансферти 1080795,00 1080795,00 614000,00 466795,00 56,81 % 466795,00 56,81%
3719730 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 614000,00 614000,00 614000,00 0,00 100,00 % 0,00 100,00%
3719740 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 466795,00 466795,00 0,00 466795,00 0,00 % 466795,00 0,00%
ВСЬОГО ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 214803541,88 103177777,88 76566811,26 26610966,62 74,21 % 138236730,62 35,65%
                 
Спеціальний фонд (разом)    
              грн.
Код Найменування Уточнений план Касові видатки Залишки асигнувань до кінця періоду % виконання до плану з початку року Залишки асигнувань до кінця року % виконання до річного плану
Річний план З початку року З початку року
0100 Державне управління 199256,00 151500,00 0,00 151500,00 0,00% 199256,00 0,00%
0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 199256,00 151500,00 0,00 151500,00 0,00% 199256,00 0,00%
1000 Освіта 11027158,00 10847081,00 1774267,82 9072813,18 16,36% 9252890,18 16,09%
0611010 Надання дошкільної освіти 5357290,00 5357290,00 731900,66 4625389,34 13,66% 4625389,34 13,66%
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 3740385,00 3726810,00 867233,31 2859576,69 23,27% 2873151,69 23,19%
0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1501968,00 1501968,00 49892,00 1452076,00 3,32% 1452076,00 3,32%
0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 236061,00 69559,00 0,00 69559,00 0,00% 236061,00 0,00%
1011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 191454,00 191454,00 125241,85 66212,15 65,42% 66212,15 65,42%
2000 Охорона здоров’я 995125,71 995125,71 242048,45 753077,26 24,32% 753077,26 24,32%
0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 995125,71 995125,71 242048,45 753077,26 24,32% 753077,26 24,32%
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 52943,00 52943,00 38323,61 14619,39 72,39% 14619,39 72,39%
0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 50000,00 50000,00 15964,34 34035,66 31,93% 34035,66 31,93%
0813105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 2943,00 2943,00 0,00 2943,00 0,00% 2943,00 0,00%
0813210 Організація та проведення громадських робіт 0,00 0,00 22359,27 -22359,27 #ДЕЛ/0! -22359,27 0,00%
4000 Культура i мистецтво 303290,00 303290,00 169730,24 133559,76 55,96% 133559,76 55,96%
1014040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00% 5000,00 0,00%
1014060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 298290,00 298290,00 169730,24 128559,76 56,90% 128559,76 56,90%
6000 Житлово-комунальне господарство 2832000,00 2832000,00 2594650,00 237350,00 91,62% 237350,00 91,62%
0216013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 222000,00 222000,00 0,00 222000,00 0,00% 222000,00 0,00%
0216014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 1490000,00 1490000,00 1489200,00 800,00 99,95% 800,00 99,95%
0216030 Організація благоустрою населених пунктів 1120000,00 1120000,00 1105450,00 14550,00 98,70% 14550,00 98,70%
7000 Економічна діяльність 11294791,00 8689691,00 2525107,80 6164583,20 29,06% 8769683,20 22,36%
0217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 1410754,00 1410754,00 402819,40 1007934,60 28,55% 1007934,60 28,55%
0217325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 100000,00 100000,00 0,00 100000,00 0,00% 100000,00 0,00%
0217330 Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності 4597485,00 2957485,00 0,00 2957485,00 0,00% 4597485,00 0,00%
0217350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 99400,00 99400,00 0,00 99400,00 0,00% 99400,00 0,00%
0217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2030221,00 2030221,00 2023120,80 7100,20 99,65% 7100,20 99,65%
0217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2540431,00 1575331,00 50323,60 1525007,40 3,19% 2490107,40 1,98%
0217691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 282500,00 282500,00 14000,00 268500,00 4,96% 268500,00 4,96%
0617321 Будівництво освітніх установ та закладів 49000,00 49000,00 0,00 49000,00 0,00% 49000,00 0,00%
3717330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 185000,00 185000,00 34844,00 150156,00 18,83% 150156,00 18,83%
8000 Інша діяльність 123000,00 110500,00 97000,00 13500,00 87,78% 26000,00 78,86%
0218340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 123000,00 110500,00