Виконання плану по бюджету Гадяцької міської територіальної громади за січень-вересень 2021 року

  • 171

 

Виконання плану по доходах   Гадяцької міської територіальної громади     
станом на січень - вересень 2021 року    
Загальний фонд грн.  
  Код Найменування Уточнений річний план Виконання з початку року    
Уточнений план на період Фактично надійшло (+/-)
відхилення до уточненого плану
%
виконання до уточненого плану
(+/-)
відхилення до уточненого річного плану
%
виконання до уточненого річного плану
  10000000 Податкові надходження   139 488 536,00 95 161 853,00 101 587 899,71 6 426 046,71 106,8 -37 900 636,29 72,8
  11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   81 949 430,00 54 217 540,00 58 656 449,88 4 438 909,88 108,2 -23 292 980,12 71,6
  11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 81 934 430,00 54 206 290,00 58 651 697,88 4 445 407,88 108,2 -23 282 732,12 71,6
  11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 77 654 430,00 50 996 296,00 53 702 624,95 2 706 328,95 105,3 -23 951 805,05 69,2
  11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 2 480 000,00 1 859 994,00 1 278 740,62 -581 253,38 68,7 -1 201 259,38 51,6
  11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1 200 000,00 900 000,00 3 153 001,19 2 253 001,19 350,3 1 953 001,19 262,8
  11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 600 000,00 450 000,00 517 331,12 67 331,12 115,0 -82 668,88 86,2
  11020000 Податок на прибуток підприємств   15 000,00 11 250,00 4 752,00 -6 498,00 42,2 -10 248,00 31,7
  11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  15 000,00 11 250,00 4 752,00 -6 498,00 42,2 -10 248,00 31,7
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 2 385 700,00 1 789 275,00 3 516 938,32 1 727 663,32 196,6 1 131 238,32 147,4
  13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 0,00 0,00 161 480,86 161 480,86 #ДЕЛ/0! 161 480,86 #ДЕЛ/0!
  13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 0,00 0,00 161 480,86 161 480,86 #ДЕЛ/0! 161 480,86 #ДЕЛ/0!
  13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 #ДЕЛ/0!
  13020400 Надходження рентної  плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 #ДЕЛ/0!
  13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 2 372 500,00 1 779 375,00 3 343 308,58 1 563 933,58 187,9 970 808,58 140,9
  13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 7 000,00 5 250,00 5 992,05 742,05 114,1 -1 007,95 85,6
  13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 170 100,00 127 575,00 386 970,00 259 395,00 303,3 216 870,00 227,5
  13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 1 679 100,00 1 259 325,00 2 431 308,65 1 171 983,65 193,1 752 208,65 144,8
  13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 516 300,00 387 225,00 519 037,88 131 812,88 134,0 2 737,88 100,5
  13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 13 200,00 9 900,00 12 148,88 2 248,88 122,7 -1 051,12 92,0
  13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 13 200,00 9 900,00 12 097,47 2 197,47 122,2 -1 102,53 91,6
  13040200 Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин 0,00 0,00 51,41 51,41 #ДЕЛ/0! 51,41 #ДЕЛ/0!
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   15 100 000,00 9 089 994,00 9 994 870,92 904 876,92 110,0 -5 105 129,08 66,2
  14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 2 000 000,00 999 996,00 1 024 385,29 24 389,29 102,4 -975 614,71 51,2
  14021900 Пальне 2 000 000,00 999 996,00 1 024 385,29 24 389,29 102,4 -975 614,71 51,2
  14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  7 000 000,00 3 499 998,00 3 479 006,44 -20 991,56 99,4 -3 520 993,56 49,7
  14031900 Пальне 7 000 000,00 3 499 998,00 3 479 006,44 -20 991,56 99,4 -3 520 993,56 49,7
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 6 100 000,00 4 590 000,00 5 491 479,19 901 479,19 119,6 -608 520,81 90,0
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 6 100 000,00 4 590 000,00 5 491 479,19 901 479,19 119,6 -608 520,81 90,0
  18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 40 053 406,00 30 065 044,00 29 419 640,59 -645 403,41 97,9 -10 633 765,41 73,5
  18010000 Податок на майно 18 201 000,00 13 675 744,00 13 863 141,45 187 397,45 101,4 -4 337 858,55 76,2
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 39 000,00 29 250,00 12 467,61 -16 782,39 42,6 -26 532,39 32,0
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 50 000,00 37 500,00 17 357,85 -20 142,15 46,3 -32 642,15 34,7
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 192 000,00 144 000,00 51 788,58 -92 211,42 36,0 -140 211,42 27,0
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 2 000 000,00 1 500 000,00 1 851 791,45 351 791,45 123,5 -148 208,55 92,6
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб 3 600 000,00 2 700 000,00 2 299 293,60 -400 706,40 85,2 -1 300 706,40 63,9
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб 10 100 000,00 7 574 994,00 7 538 092,52 -36 901,48 99,5 -2 561 907,48 74,6
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб 450 000,00 400 000,00 365 812,75 -34 187,25 91,5 -84 187,25 81,3
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1 650 000,00 1 200 000,00 1 642 787,09 442 787,09 136,9 -7 212,91 99,6
  18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 120 000,00 90 000,00 83 750,00 -6 250,00 93,1 -36 250,00 69,8
  18030000 Туристичний збір  22 900,00 17 175,00 51 485,68 34 310,68 299,8 28 585,68 224,8
  18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  3 700,00 2 775,00 31 961,78 29 186,78 1151,8 28 261,78 863,8
  18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  19 200,00 14 400,00 19 523,90 5 123,90 135,6 323,90 101,7
  18050000 Єдиний податок   21 829 506,00 16 372 125,00 15 505 013,46 -867 111,54 94,7 -6 324 492,54 71,0
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  2 760 806,00 2 070 603,00 1 777 101,55 -293 501,45 85,8 -983 704,45 64,4
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  16 848 700,00 12 636 522,00 12 442 814,55 -193 707,45 98,5 -4 405 885,45 73,9
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 2 220 000,00 1 665 000,00 1 285 097,36 -379 902,64 77,2 -934 902,64 57,9
  20000000 Неподаткові надходження   2 675 000,00 2 228 360,00 2 716 133,97 487 773,97 121,9 41 133,97 101,5
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   793 000,00 793 000,00 866 836,19 73 836,19 109,3 73 836,19 109,3
  21080000 Інші надходження   793 000,00 793 000,00 866 836,19 73 836,19 109,3 73 836,19 109,3
  21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг  0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 #ДЕЛ/0!
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  235 000,00 235 000,00 295 405,66 60 405,66 125,7 60 405,66 125,7
  21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 558 000,00 558 000,00 571 430,53 13 430,53 102,4 13 430,53 102,4
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1 877 000,00 1 430 360,00 1 830 107,64 399 747,64 127,9 -46 892,36 97,5
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 780 000,00 1 358 500,00 1 746 797,15 388 297,15 128,6 -33 202,85 98,1
  22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 100 000,00 70 000,00 156 625,00 86 625,00 223,8 56 625,00 156,6
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 250 000,00 897 500,00 1 112 845,65 215 345,65 124,0 -137 154,35 89,0
  22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 430 000,00 391 000,00 473 926,50 82 926,50 121,2 43 926,50 110,2
  22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією 0,00 0,00 3 400,00 3 400,00 #ДЕЛ/0! 3 400,00 #ДЕЛ/0!
  22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   80 000,00 59 960,00 65 356,89 5 396,89 109,0 -14 643,11 81,7
  22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 80 000,00 59 960,00 65 356,89 5 396,89 109,0 -14 643,11 81,7
  22090000 Державне мито   17 000,00 11 900,00 17 054,17 5 154,17 143,3 54,17 100,3
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   7 000,00 4 900,00 4 885,97 -14,03 99,7 -2 114,03 69,8
  22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   10 000,00 7 000,00 12 168,20 5 168,20 173,8 2 168,20 121,7
  22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 0,00 0,00 899,43 899,43 #ДЕЛ/0! 899,43 #ДЕЛ/0!
  22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 0,00 0,00 899,43 899,43 #ДЕЛ/0! 899,43 #ДЕЛ/0!
  24000000 Інші неподаткові надходження   5 000,00 5 000,00 19 190,14 14 190,14 383,8 14 190,14 383,8
  24060000 Інші надходження   5 000,00 5 000,00 19 190,14 14 190,14 383,8 14 190,14 383,8
  24060300 Інші надходження   5 000,00 5 000,00 19 190,14 14 190,14 383,8 14 190,14 383,8
  30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,00 0,00 116,25 116,25 #ДЕЛ/0! 116,25 #ДЕЛ/0!
  31000000 Надходження від продажу основного капіталу   0,00 0,00 116,25 116,25 #ДЕЛ/0! 116,25 #ДЕЛ/0!
  31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння   0,00 0,00 116,25 116,25 #ДЕЛ/0! 116,25 #ДЕЛ/0!
  31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння   0,00 0,00 116,25 116,25 #ДЕЛ/0! 116,25 #ДЕЛ/0!
  40000000 Офіційні трансферти   86 835 280,00 65 617 239,00 65 299 388,72 -317 850,28 99,5 -21 535 891,28 75,2
  41000000 Від органів державного управління   86 835 280,00 65 617 239,00 65 299 388,72 -317 850,28 99,5 -21 535 891,28 75,2
  41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 5 473 600,00 4 104 900,00 4 104 900,00 0,00 100,0 -1 368 700,00 75,0
  41020100 Базова дотація 5 473 600,00 4 104 900,00 4 104 900,00 0,00 100,0 -1 368 700,00 75,0
  41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 57 165 600,00 41 221 500,00 41 221 500,00 0,00 100,0 -15 944 100,00 72,1
  41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 55 915 600,00 41 139 500,00 41 139 500,00 0,00 100,0 -14 776 100,00 73,6
  41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1 250 000,00 82 000,00 82 000,00 0,00 100,0 -1 168 000,00 6,6
  41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2 631 100,00 2 631 100,00 2 631 100,00 0,00 100,0 0,00 100,0
  41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 2 631 100,00 2 631 100,00 2 631 100,00 0,00 100,0 0,00 100,0
  41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 21 564 980,00 17 659 739,00 17 341 888,72 -317 850,28 98,2 -4 223 091,28 80,4
  41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1 499 035,00 1 102 905,00 1 063 269,00 -39 636,00 96,4 -435 766,00 70,9
  41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 701 053,00 418 282,00 418 282,00 0,00 100,0 -282 771,00 59,7
  41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 626 720,00 626 720,00 626 720,00 0,00 100,0 0,00 100,0
  41053300 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування 16 298 650,00 13 091 015,00 12 920 758,00 -170 257,00 98,7 -3 377 892,00 79,3
  41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 720 391,00 701 686,00 593 728,72 -107 957,28 84,6 -126 662,28 82,4
  41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 719 131,00 1 719 131,00 1 719 131,00 0,00 100,0 0,00 100,0
  Усього ( без врахування трансфертів ) 142 163 536,00 97 390 213,00 104 304 149,93 6 913 936,93 107,1 -37 859 386,07 73,4
  Усього 228 998 816,00 163 007 452,00 169 603 538,65 6 596 086,65 104,0 -59 395 277,35 74,1
    Спеціальний фонд
  10000000 Податкові надходження   25 000,00 18 750,00 62 936,63 44 186,63 335,7 37 936,63 251,7
  19000000 Інші податки та збори  25 000,00 18 750,00 62 936,63 44 186,63 335,7 37 936,63 251,7
  19010000 Екологічний податок  25 000,00 18 750,00 62 936,63 44 186,63 335,7 37 936,63 251,7
  19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 10 000,00 7 500,00 54 871,82 47 371,82 731,6 44 871,82 548,7
  19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  2 900,00 2 175,00 2 741,08 566,08 126,0 -158,92 94,5
  19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  12 100,00 9 075,00 5 323,73 -3 751,27 58,7 -6 776,27 44,0
  20000000 Неподаткові надходження   9 615 269,00 9 615 269,00 2 891 861,65 -6 723 407,35 30,1 -6 723 407,35 30,1
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 0,00 13 950,75 13 950,75 #ДЕЛ/0! 13 950,75 #ДЕЛ/0!
  21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   0,00 0,00 13 950,75 13 950,75 #ДЕЛ/0! 13 950,75 #ДЕЛ/0!
  21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   0,00 0,00 13 950,75 13 950,75 #ДЕЛ/0! 13 950,75 #ДЕЛ/0!
  25000000 Власні надходження бюджетних установ   9 615 269,00 9 615 269,00 2 877 910,90 -6 737 358,10 29,9 -6 737 358,10 29,9
  25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  9 615 269,00 9 615 269,00 2 412 793,68 -7 202 475,32 25,1 -7 202 475,32 25,1
  25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  9 615 269,00 9 615 269,00 2 393 587,58 -7 221 681,42 24,9 -7 221 681,42 24,9
  25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  0,00 0,00 19 206,10 19 206,10 #ДЕЛ/0! 19 206,10 #ДЕЛ/0!
  25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,00 0,00 465 117,22 465 117,22 #ДЕЛ/0! 465 117,22 #ДЕЛ/0!
  25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  0,00 0,00 442 757,95 442 757,95 #ДЕЛ/0! 442 757,95 #ДЕЛ/0!
  25020200 Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 0,00 0,00 22 359,27 22 359,27 #ДЕЛ/0! 22 359,27 #ДЕЛ/0!
  30000000 Доходи від операцій з капіталом   538 000,00 538 000,00 858 121,00 320 121,00 159,5 320 121,00 159,5
  33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  538 000,00 538 000,00 858 121,00 320 121,00 159,5 320 121,00 159,5
  33010000 Кошти від продажу землі   538 000,00 538 000,00 858 121,00 320 121,00 159,5 320 121,00 159,5
  33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 538 000,00 538 000,00 858 121,00 320 121,00 159,5 320 121,00 159,5
  40000000 Офіційні трансферти   4 398 518,00 3 811 668,00 3 211 668,00 -600 000,00 84,3 -1 186 850,00 73,0
  41000000 Від органів державного управління   4 398 518,00 3 811 668,00 3 211 668,00 -600 000,00 84,3 -1 186 850,00 73,0
  41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 100,0 0,00 100,0
  41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 100,0 0,00 100,0
  41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 298 518,00 711 668,00 111 668,00 -600 000,00 15,7 -1 186 850,00 8,6
  41053300 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування 2 943,00 2 943,00 2 943,00 0,00 100,0 0,00 100,0
  41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 682 000,00 95 150,00 95 150,00 0,00 100,0 -586 850,00 14,0
  41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 613 575,00 613 575,00 13 575,00 -600 000,00 2,2 -600 000,00 2,2
  50000000 Цільові фонди   250 000,00 250 000,00 581 245,00 331 245,00 232,5 331 245,00 232,5
  50000000 Цільові фонди   250 000,00 250 000,00 581 245,00 331 245,00 232,5 331 245,00 232,5
  50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   250 000,00 250 000,00 581 245,00 331 245,00 232,5 331 245,00 232,5
  50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   250 000,00 250 000,00 581 245,00 331 245,00 232,5 331 245,00 232,5
  Усього ( без врахування трансфертів ) 10 428 269,00 10 422 019,00 4 394 164,28 -6 027 854,72 42,2 -6 034 104,72 42,1
  Усього 14 826 787,00 14 233 687,00 7 605 832,28 -6 627 854,72 53,4 -7 220 954,72 51,3
    Всього 243 825 603,00 177 241 139,00 177 209 370,93 -31 768,07 100,0 -66 616 232,07 72,7

 

Аналіз бюджету Гадяцької міської територіальної громади за січень-вересень2021 року
Загальний фонд
              грн.
Код Найменування Уточнений план Касові видатки Залишки асигнувань до кінця періоду % виконання до плану з початку року Залишки асигнувань до кінця року % виконання до річного плану
Річний план З початку року З початку року
0100 Державне управління 27287406,00 21086339,00 15811517,87 5274821,13 74,98% 11475888,13 57,94 %
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 19952156,00 15168162,00 10921114,17 4247047,83 72,00% 9031041,83 54,74 %
0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 6838880,00 5516447,00 4600364,17 916082,83 83,39% 2238515,83 67,27 %
0170 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування 25000,00 20000,00 4650,00 15350,00 23,25% 20350,00 18,60 %
0180 Інша діяльність у сфері державного управління 471370,00 381730,00 285389,53 96340,47 74,76% 185980,47 60,54 %
1000 Освіта 132684591,88 104660357,88 87438739,10 17221618,78 83,55% 45245852,78 65,90 %
1010 Надання дошкільної освіти 37547021,00 30711083,00 26141115,82 4569967,18 85,12% 11405905,18 69,62 %
1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 23471681,00 19815625,00 14624231,10 5191393,90 73,80% 8847449,90 62,31 %
1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 23471681,00 19815625,00 14624231,10 5191393,90 73,80% 8847449,90 62,31 %
1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 55915600,00 41139500,00 36020557,31 5118942,69 87,56% 19895042,69 64,42 %
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 55915600,00 41139500,00 36020557,31 5118942,69 87,56% 19895042,69 64,42 %
1070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2422724,00 2127841,00 1642455,18 485385,82 77,19% 780268,82 67,79 %
1080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 5350070,00 4274231,00 3656343,40 617887,60 85,54% 1693726,60 68,34 %
1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 3423854,00 2791749,00 2435335,65 356413,35 87,23% 988518,35 71,13 %
1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 3372044,00 2739939,00 2385335,65 354603,35 87,06% 986708,35 70,74 %
1142 Інші програми та заходи у сфері освіти 51810,00 51810,00 50000,00 1810,00 96,51% 1810,00 96,51 %
1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 1753941,00 1339084,00 1172947,21 166136,79 87,59% 580993,79 66,87 %
1151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 254906,00 236179,00 158848,54 77330,46 67,26% 96057,46 62,32 %
1152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 1499035,00 1102905,00 1014098,67 88806,33 91,95% 484936,33 67,65 %
1160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 1182154,00 959967,00 762451,56 197515,44 79,42% 419702,44 64,50 %
1180 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 976284,00 976284,00 802017,00 174267,00 82,15% 174267,00 82,15 %
1181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 349564,00 349564,00 347558,00 2006,00 99,43% 2006,00 99,43 %
1182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 626720,00 626720,00 454459,00 172261,00 72,51% 172261,00 72,51 %
1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 641262,88 524993,88 181284,87 343709,01 34,53% 459978,01 28,27 %
2000 Охорона здоров’я 14333352,00 12076148,00 8974622,64 3101525,36 74,32% 5358729,36 62,61 %
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 6822754,00 5508038,00 4169496,55 1338541,45 75,70% 2653257,45 61,11 %
2110 Первинна медична допомога населенню 5721467,00 4793979,00 3087221,24 1706757,76 64,40% 2634245,76 53,96 %
2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 5721467,00 4793979,00 3087221,24 1706757,76 64,40% 2634245,76 53,96 %
2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 1719131,00 1719131,00 1700556,85 18574,15 98,92% 18574,15 98,92 %
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1719131,00 1719131,00 1700556,85 18574,15 98,92% 18574,15 98,92 %
2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 70000,00 55000,00 17348,00 37652,00 31,54% 52652,00 24,78 %
2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 70000,00 55000,00 17348,00 37652,00 31,54% 52652,00 24,78 %
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 14391785,00 11460787,00 9767383,70 1693403,30 85,22% 4624401,30 67,87 %
3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 232522,00 174550,00 57509,00 117041,00 32,95% 175013,00 24,73 %
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 54122,00 40590,00 27268,18 13321,82 67,18% 26853,82 50,38 %
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 163400,00 118960,00 27470,00 91490,00 23,09% 135930,00 16,81 %
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 15000,00 15000,00 2770,82 12229,18 18,47% 12229,18 18,47 %
3050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 43700,00 36000,00 27602,72 8397,28 76,67% 16097,28 63,16 %
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 9337141,00 7214203,00 6429335,13 784867,87 89,12% 2907805,87 68,86 %
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 7935066,00 6118811,00 5690216,74 428594,26 93,00% 2244849,26 71,71 %
3105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1402075,00 1095392,00 739118,39 356273,61 67,48% 662956,61 52,72 %
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 695740,00 520872,00 454538,52 66333,48 87,26% 241201,48 65,33 %
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб  671540,00 502772,00 449077,62 53694,38 89,32% 222462,38 66,87 %
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 24200,00 18100,00 5460,90 12639,10 30,17% 18739,10 22,57 %
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 925500,00 925500,00 763343,80 162156,20 82,48% 162156,20 82,48 %
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 465473,00 465473,00 285782,71 179690,29 61,40% 179690,29 61,40 %
3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 476692,00 356203,00 325489,38 30713,62 91,38% 151202,62 68,28 %
3192 Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням  ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 476692,00 356203,00 325489,38 30713,62 91,38% 151202,62 68,28 %
3210 Організація та проведення громадських робіт 91452,00 91452,00 91450,92 1,08 100,00% 1,08 100,00 %
3240 Інші заклади та заходи 2123565,00 1676534,00 1332331,52 344202,48 79,47% 791233,48 62,74 %
3241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1198165,00 937609,00 856339,23 81269,77 91,33% 341825,77 71,47 %
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 925400,00 738925,00 475992,29 262932,71 64,42% 449407,71 51,44 %
4000 Культура i мистецтво 10205199,00 8078286,00 7290281,98 788004,02 90,25% 2914917,02 71,44 %
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 2450427,00 1939368,00 1671914,41 267453,59 86,21% 778512,59 68,23 %
4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1498570,00 1211176,00 1088317,09 122858,91 89,86% 410252,91 72,62 %
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 4713496,00 3615036,00 3268865,69 346170,31 90,42% 1444630,31 69,35 %
4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 1542706,00 1312706,00 1261184,79 51521,21 96,08% 281521,21 81,75 %
4081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 902706,00 672706,00 633707,71 38998,29 94,20% 268998,29 70,20 %
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 640000,00 640000,00 627477,08 12522,92 98,04% 12522,92 98,04 %
5000 Фiзична культура i спорт 2147760,00 1849800,00 1422965,28 426834,72 76,93% 724794,72 66,25 %
5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 160705,00 121156,00 77689,00 43467,00 64,12% 83016,00 48,34 %
5012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 160705,00 121156,00 77689,00 43467,00 64,12% 83016,00 48,34 %
5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1749233,00 1527100,00 1207842,12 319257,88 79,09% 541390,88 69,05 %
5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1749233,00 1527100,00 1207842,12 319257,88 79,09% 541390,88 69,05 %
5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 162222,00 125944,00 61834,16 64109,84 49,10% 100387,84 38,12 %
5041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 162222,00 125944,00 61834,16 64109,84 49,10% 100387,84 38,12 %
5050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху 75600,00 75600,00 75600,00 0,00 100,00% 0,00 100,00 %
5052 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 75600,00 75600,00 75600,00 0,00 100,00% 0,00 100,00 %
6000 Житлово-комунальне господарство 16697037,00 14299892,00 11675095,43 2624796,57 81,64% 5021941,57 69,92 %
6010 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства 3710914,00 3541756,00 2525065,65 1016690,35 71,29% 1185848,35 68,04 %
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 177900,00 177900,00 49900,00 128000,00 28,05% 128000,00 28,05 %
6012 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 114800,00 114800,00 0,00 114800,00 0,00% 114800,00 0,00 %
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 1457500,00 1425526,00 1147356,62 278169,38 80,49% 310143,38 78,72 %
6014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 646800,00 646800,00 457200,00 189600,00 70,69% 189600,00 70,69 %
6017 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства 1313914,00 1176730,00 870609,03 306120,97 73,99% 443304,97 66,26 %
6020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 32000,00 32000,00 31380,00 620,00 98,06% 620,00 98,06 %
6030 Організація благоустрою населених пунктів 12954123,00 10726136,00 9118649,78 1607486,22 85,01% 3835473,22 70,39 %
7000 Економічна діяльність 6524360,00 6308756,00 3214815,25 3093940,75 50,96% 3309544,75 49,27 %
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6101626,00 5946022,00 3062541,73 2883480,27 51,51% 3039084,27 50,19 %
7411 Утримання та розвиток автотранспорту 686684,00 531080,00 380572,53 150507,47 71,66% 306111,47 55,42 %
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5414942,00 5414942,00 2681969,20 2732972,80 49,53% 2732972,80 49,53 %
7600 Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю 422734,00 362734,00 152273,52 210460,48 41,98% 270460,48 36,02 %
7622 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 265734,00 205734,00 106639,52 99094,48 51,83% 159094,48 40,13 %
7650 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї 79000,00 79000,00 9000,00 70000,00 11,39% 70000,00 11,39 %
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 50000,00 50000,00 32918,00 17082,00 65,84% 17082,00 65,84 %
7693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 28000,00 28000,00 3716,00 24284,00 13,27% 24284,00 13,27 %
8000 Інша діяльність 852046,00 747709,00