До уваги підприємств, установ, закладів, організацій, які здійснюють діяльність на території громади!

  • 275

Фото без опису

Управління Держпраці у Полтавській області інформує, що Державною службою України з питань праці головним вектором діяльності визначено консультування та надання допомоги в організації процесу виробництва з метою збереження та зміцнення економіки України.                                                     

Так, з початку війни всім роботодавцям, які працюють на території Полтавської області, що мають потребу і виявили бажання, працівниками Управління в межах компетенції надається необхідна фахова консультаційна допомога з широкого спектру питань, зокрема з питань гігієни праці, організації проведення медичних оглядів працівників, атестації робочих Місць за умовами праці тощо.

На час воєнного стану проведення атестації робочих місць за умовами праці та медичних оглядів працівників на підприємствах, які ведуть діяльність, не припиняється.

На робочих місцях, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 (із змінами) проводиться атестація робочих місць за умовами праці.

За результатами лабораторних досліджень та за певними видами робіт роботодавець зобов’язаний організувати проведення медичних оглядів працівників.

Процедуру проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року визначено Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, який затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 №246 (далі - Порядок). 

З метою уникнення порушень законодавства з зазначених питань та відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону праці», п.2.2, 2.3 Порядку роботодавець зобов'язаний щорічно:

- надати Управлінню заявку про визначення категорій працівників, які підлягають попередив попередньому (періодичним) медичному огляду, та узгодити їх в Управлінні.

- скласти на підставі акта протягом місяця списки працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, та узгодити їх в Управлінні.

Для організації проведення атестації робочих місць за умовами праці та медичних оглядів працівників у поточному році представники роботодавця можуть отримати консультаційну підтримку у фахівців Управління.