Бюджет Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік

 • 512

Фото без опису

 

 

Фото без опису

 

Фото без опису

 

Фото без опису

 

Фото без опису

 

Фото без опису

 

Фото без опису

 

Фото без опису

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення „Про  бюджет Гадяцької міської

територіальної громади на 2023 рік ”

16545000000 (код бюджету)

 

             Показники бюджету Гадяцької міської  територіальної громади (далі Гадяцької міської ТГ) на 2023 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів Україн, інших прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку.

    Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності на 2023 рік здійснено відповідно до вимог статей 99 – 100 та пункту 242 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України. Так для бюджету Гадяцької міської ТГ на 2023 рік передбачена базова дотація в сумі 27949,1 тис.грн.

   Для обрахунку обсягу базової дотації на 2023 рік використовувались офіційні дані звітності Державної служби статистики України щодо наявного населення станом на 01.01.2022 року, Міністерства соціальної політики України – кількості облікованих внутрішньо переміщених осіб станом на 01.01.2022 року та Державної казначейської служби України – про фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств за 2021 рік.

                                     

 

Соціально-економічний стан

Гадяцької міської  територіальної громади

та прогноз розвитку на 2023рік

 

Протягом  2022 року економіка регіону демонструє не стабільну динаміку розвитку, це пов’язано з запровадженням воєнного стану в Україні.

Завданнями  на   2023 рік буде розвиток економіки міської територіальної громади, формування інвестиційного середовища, сприятливого для розвитку бізнесу, підвищення соціальних стандартів.

Факторами соціально-економічного зростання буде:

використання сильних сторін громади, таких, як наявний географічний, природний, економічний та людський потенціали;

формування позитивного інвестиційного середовища,  зростання обсягів залучення інвестицій, сприяння розвитку бізнесу, підвищення соціальних стандартів та  показників рівня життя населення;

збільшення виробництва товарів і послуг на основі підвищення ефективності використання ресурсів - підвищення кваліфікації працівників, застосування принципово нових машин і механізмів, кращої організації господарської діяльності, тощо, і як наслідок  зростання продуктивності праці.

Послідовна реалізація визначених завдань надасть можливість у 2022 році закріпити позитивні тенденції макроекономічної та фінансової стабілізації, будуть створені передумови для  розвитку економіки, зростання добробуту населення, полегшення доступу та підвищення якості базових соціальних послуг — передусім освіти та охорони здоров’я, культурних цінностей, створення сприятливих умов для гармонійного розвитку людини.

Проект бюджету міської територіальної громади на 2023 рік також враховує показники соціально-економічного розвитку  за  січень - листопад 2022 року та очікуване виконання у 2023 році. 

                                   

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

  економічного і соціального розвитку Гадяцької міської територіальної громади на 2023рік

 

Показник

Один.

виміру

2021рік звіт

2022рік очіку­ване

2023рік прог­­ноз

2023рік

у % до

2022-року

Чисельність безробітного населення

осіб

493

328

310

94,5

Заборгованість із виплати заробітної плати

млн. грн.

4,788

7,381

4,7

63,7

Кількість юридичних осіб

осб

433

434

435

100,2

Кількість фізичних осіб -підприємців

осіб

645

647

649

100,3

 

Оцінка надходжень доходів до бюджету Гадяцької міської територіальної громади за січень - листопад 2022 року

 

       Бюджет Гадяцької міської ТГ за доходами  (без врахування трансфертів ) за січень – листопад виконано в сумі 148758,4 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів збільшилися на 6190,3 тис.грн, або 104,3%.

        До загального фонду бюджету Гадяцької міської ТГ (без врахування трансфертів) надійшло 145306,7 тис.грн, що на 8393,9 тис.грн більше , ніж за 11 місяців попереднього року. Таке збільшення обумовлене  тим , що збільшилось надходження ПДФО в зв”язку із збільшенням мінімальної заробітної плати.

        Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб , питома вага яких в загальному фонді (без трансфертів) становить 61,3 % склали 89148,8 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року податку на доходи фізичних осіб надійшло більше на 15381,3 тис.грн.

        Акцизного податку надійшло 10148,1 тис.грн., що менше  на 6348,2 тис.грн, ніж за 11 місяців попереднього року.

 

         Плати за землю надійшло 11721,2 тис.грн, що на 2997,5 тис.грн менше, ніж за відповідний період минулого року.

         Фактичні надходження єдиного податку  склали 19061,2 тис.грн., що на 2083,3 тис.грн менше , ніж за 11 місяців 2021 року.

          Доходи спеціального фонду  ( без врахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ)  складають 72,1 тис.грн. Зменшення проти фактичних надходжень за 11 місяців попереднього року становить 1462,3 тис.грн.

Екологічного податку надійшло 60,7 тис.грн, що на 18,8 тис.грн менше показника відповідного періоду минулого року.

 

Прогноз показників  бюджету Гадяцької міської

територіальної громади за основними видами доходів на 2023 рік

          Доходна  частина бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2023 рік сформована відповідно до статей  64, 69' Бюджетного кодексу України, якими визначено перелік доходів, що зараховуються  до бюджету Гадяцької міської територіальної громади та з врахуванням Податкового кодексу України.

Доходна частина загального фонду бюджету Гадяцької міської ТГ на 2023 рік становить 179547,1 тис. грн, що на 8260,4 тис. грн більше за обсяг уточненого бюджету на 2022 рік.

 По власним надходженням  доходна частина загального фонду визначена в сумі 150034,4 тис. грн, що менше на 9616,1 тис.грн, або на 6,0 % уточнених показників  на 2022 рік.

Найбільшою складовою доходів бюджету Гадяцької міської ТГє податок та збір на доходи фізичних оіб, що складає 57,9 %  від доходів загального фонду. Прогнозні надходження податку складають 86864,9 тис.грн. В порівнянні з уточненими плановими показниками податку на 2022 рік прогнозні показники на 2023 рік менше на 3491,2 тис.грн, або 3,9%. Зменшення  обсягів надходжень податку та збору  на доходи фізичних осіб  обумовлено з запровадженням воєнного стану в Україні.

Надходження акцизного податку до бюджету Гадяцької міської ТГ планується в сумі 17100,0 тис.грн, на 1000 тис.грн менше затверджених показників 2022 року.

Плата за землю очікується в обсязі 11350,0 тис.грн, що на 4650,0 тис.грн менше  затверджених показників 2022 року. Прогноз обсягу надходжень плати за землю розраховано відповідно до положень Податкового та Бюджетного кодексу України з врахуванням воєнного стану в Україні.

Єдиного податку планується  в розмірі 20000,0 тис.грн, що на 3930 тис.грн  менше  затвердженого показника на 2022 рік.  Зменшення прогнозу обсягу єдиного податку аналогічна попереднім податкам.

 

Трансферти з державного та обласного бюджетів

 

    Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються із загального фонду державного бюджету визначено на підставі  ЗУ „Про державний бюджет на 2023 рік”  у  сумі  27949,1 тис.грн.  Інші субвенції з місцевого бюджету – 152,8 тис.грн.

     Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров”я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1410,8 тис.грн.

Спеціальний фонд бюджету Гадяцької міської ТГ на 2023 рік прогнозується в сумі 10553,2 тис. грн, в т.ч.    

 • Власні надходження бюджетних установ – 10483,2  тис. грн;
 • Цільові фонди утворені при органах місцевого самоврядування та органах виконавчої влади – 20,0 тис. грн;
 • Екологічний податок  - 50,0 тис.грн.

 

 

Пояснення щодо видатків

 

         Видатки бюджету Гадяцької міської ТГ  на 2023 рік плануються в обсязі 190 100,3 тис. грн, що на 82254,3 тис.грн менше видатків 2021 року та на 50976,6 тис.грн менше розпису видатків на  2022 рік. По загальному фонду бюджету заплановано 178334,1 тис. грн. по спеціальному фонду – 11766,2 тис. грн.

         В проєкті бюджету Гадяцької міської ТГ враховано розмір мінімальної заробітної плати  6700 гривень та розмір  посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 2893 гривні.

        Однією із особливостей формування видаткової частини бюджету є той факт, що до проекту бюджету включені видатки  тільки бюджету Гадяцької міської ТГ на утримання закладів, визначених як об’єкти спільного користування. Кошти бюджетів інших громад будуть включені до бюджету після їх затвердження сесіями відповідних громад. 

 

Державне управління

 

         Видатки на утримання органів місцевого самоврядування передбачаються по загальному фонду бюджету Гадяцької міської ТГ у сумі 31426,0 тис.грн, по спеціальному фонду – 135,0 тис.грн, що на 2418,0 тис.грн більше в порівнянні з розписом 2022 року. На утримання всіх органів  місцевого самоврядування, а це  виконавчий комітет міської ради, відділ освіти молоді та спорту, фінансове управління, відділ культури і туризму та відділ соціального захисту населення видатки обраховані в сумі 31289,5 тис.грн. На підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування видатки плануються в сумі 25,0 тис. грн. До загальної суми видатків на органи управління включені видатки на утримання трудового архіву- 246,5 тис.грн.

 

Освіта

 

          Видатки на утримання закладів освіти та виконання галузевих програм на 2023 рік передбачені в сумі 96152,9 тис.грн, в тому числі видатки загального фонду – 85798,0 тис. грн, спеціального фонду – 10354,9 тис.грн.  Загальна сума видатків на освіту запланована на 34719,3тис.грн менше видатків 2021 року та на 52860,1 тис.грн менше розпису видатків 2022 року.

        Видатки на оплату праці заплановані в обсязі 45584,797 тис.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено18783,231тис.грн.

        Освітня субвенція, яка направляється   на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та субвенція з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, що спрямовується на  оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру після надходження розподілу трансфертів з державного та  обласного бюджетів будуть введені в бюджет громади.

          Видатки на   утримання   закладів дошкільної освіти заплановані в сумі 48772,0 тис.грн.

        По  загальноосвітніх школах  видатки передбачені в суму  36100,9 тис.грн. 

        Утримання школи естетичного  виховання  дітей обраховано в розмірі 4432,7 тис.грн. На інші заклади освіти та заходи в сфері освіти  обраховані видатки в сумі 6847,3 тис.грн .

 

Охорона здоров’я

 

           На охорону здоров’я в бюджеті 2023 року Гадяцької міської ТГ передбачені видатки в сумі  7401,7  тис.грн, що на 11446,1 тис.грн менше видатків 2021 року та на 230,4 тис.грн менше розпису видатків 2022 року. Фінансова підтримка  КНП „Гадяцький ЦПМСД” обрахована в розмірі 2585,3  тис.грн, фінансова підтримка  КНП „Гадяцька МЦЛ” – 4716,4  тис.грн. На   проведення пільгового зубопротезування передбачені кошти в сумі 100,0 тис.грн.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

          Обсяг видатків бюджету Гадяцької міської ТГ на 2023 рік по соціальному захисту та соціальному забезпеченню передбачений в сумі 15747,3 тис. грн, що більше до розпису видатків  2022 року на 3215,6 тис.грн, до факту 2021 року-на 2132,3тис.грн.

        На проведення громадських робіт  на 2023 рік обраховані видатки в сумі  435,9 тис.грн.  Це оплата праці  5 осіб з розрахунку мінімальної заробітної плати. На надання матеріальної допомоги вразливим верствам населення та виплати до професійних свят передбачено 2489,9 тис.грн.

       Заходи державної політики з питань сім’ї заплановані в сумі 31,2 тис.грн.            На виконання Програми забезпечення санаторно-курортним лікуванням  осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил передбачено 100,0тис.грн.

       Надання  фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів   і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість  передбачено кошти в загальній сумі 854,0тис. грн із них:

      -Гадяцька міська громадська організація ветеранів війни та праці– 252,5 тис. грн;

      -Гадяцька громадська організація „Діти інваліди та інваліди з дитинства” – 342,9 тис.грн;

      -Громадська організація „Гадяцьке міське товариство ветеранів та інвалідів „Союз Чорнобиль” – 98,8 тис. грн;

      -Громадська організація „Гадяцька міська організація ветеранів Афганістану(воїнів-інтернаціоналістів)”– 24,6 тис.грн;

      -Відокремлений підрозділ Громадської організації „Всеукраїнська Спілка учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій” у Полтавській області в м. Гадяч – 135,2 тис. грн.

        На реалізацію комплексної програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Гадяцької міської територіальної громади „Турбота” передбачені  кошти в сумі 1355,2 тис.грн.

        На відшкодування пільг відповідно до законодавства  України  заплановано асигнування по :

 • наданню пільг  окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку  62,0 тис.грн;
 • компенсаційним виплатам на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 204,2 тис.грн;
 • компенсаційним виплатам за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті 30,0 тис.грн;
 • пільговому медичному обслуговуванню осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи-58,0 тис.грн;
 • видатках на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни -14,7 тис.грн;
 • наданню соціальних  гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги  громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги- 700,0 тис.грн;
 • встановленню телефонів особам з інвалідністю I і II груп-0,1тис.грн.

        На  організацію оздоровлення дітей передбачено кошти в сумі 864,0 тис.грн.  На оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів, з числа учасників АТО/ООС, воїнів-інтернаціоналістів, ветеранів АТО/ООС з інвалідністю заплановано 80,0тис.грн, на відшкодування витрат на поховання померлих (загиблих) військовослужбовців-300,0тис.грн. Виконання програми про соціальний захист громадян, що потрапили в скрутні життєві обставини передбачено фінансування в сумі 10, 0тис.грн.

        На утримання закладів соціальної сфери передбачено 6756,7 тис.грн.

 

Культура і мистецтво

 

          Видатки бюджету Гадяцької міської ТГ по галузі «Культура і мистецтво» на 2023 рік передбачені в сумі 11602,4 тис. грн, в тому числі по загальному фонду бюджету – 11474,2 тис. грн, по спеціальному фонду – 128,2 тис. грн. Загальна сума видатків на галузь запланована на 1108,8 тис.грн більше видатків 2021 року та на 672,4 тис.грн менше розпису видатків 2022 року. Видатки на  виплату заробітної плати   в структурі видатків на галузь складають 61,2%, видатки на оплату енергоносіїв -14,2%.          На забезпечення діяльності бібліотек передбачено 2949,5 тис.грн, музею-1699,6 тис.грн. На забезпечення діяльності будинків культури і клубів заплановано 5542,8 тис.грн., на утримання централізованої бухгалтерії-885,7 тис.грн. На проведення заходів в галузі культури і мистецтва  передбачено 403,0 тис.грн.

 

Фізична культура і спорт

 

            Видатки на утримання закладів фізичної культури і спорту та реалізацію програм і заходів у галузі на 2023 рік передбачені кошти в сумі 1864,1 тис.грн, що менше видатків 2021 року  на 73,2 тис.грн та менше розпису видатків 2022 року на 617,4 тис.грн. На фінансову підтримку спортивної споруди стадіону «Колос» заплановано 118,5 тис.грн, на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань- 162,0 тис.грн, на утримання дитячої юнацької спортивної школи-1583,6 тис.грн.

 

Житлово-комунальне господарство

 

           На фінансування житлово-комунального господарства заплановано 17458,7 тис.грн, в тому числі по загальному фонду бюджету-16428,7 тис.грн, по спеціальному фонду- 1030,0 тис.грн. Загальна сума видатків на житлово-комунальну сферу запланована на 33666,6 тис.грн менше видатків 2021 року та на 1006,2 тис.грн менше розпису видатків 2022 року. На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду передбачено 1000,0 тис.грн. Водопровідно-каналізаційне господарство планується профінансувати в сумі 945,07 тис.грн, в тому числі по загальному фонду бюджету-915,07 тис.грн, по спеціальному фонду-30,0 тис.грн. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів видатки заплановані в сумі 300,0 тис.грн. На іншу діяльність, пов’язану з експлуатацією об’єктів житлового-комунального господарства передбачено 553,372 тис.грн. На благоустрій населених пунктів буде направлено по загальному фонду бюджету 14660,218 тис.грн.

 

Економічна діяльність

 

           На 2023 рік в бюджеті Гадяцької міської ТГ передбачено на реалізацію програм в галузі сільського господарства-332,5тис.грн.

           На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  спрямовується 1910,8 тис. грн. На утримання та розвиток автотранспорту по загальному фонду бюджету планується 1048,031 тис.грн.

            Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї заплановано кошти в сумі 347,0 тис.грн. На оплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування передбачено 55,0 тис.грн. За рахунок надходжень від цільового фонду заплановані заходи в сумі 20,0 тис.грн. На інші заходи пов’язані з економічною діяльністю передбачено 28,0тис.грн.

 

Інша діяльність

 

           Для проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в бюджеті виділяються кошти в сумі 500,0 тис.грн. На заходи з організації рятування на водах заплановано-63,5 тис.грн. Кошти від надходжень по фонду навколишнього середовища  в сумі 50,0 тис.грн.  заплановано направити на придбання  саджанців дерев та квітів. На утримання ландшафтного парку «Гадяцький» заплановано-757,385 тис.грн.

 

Резервний фонд

 

          Обсяг резервного фонду бюджету Гадяцької міської ТГ планується в сумі 1000,0 тис.грн.

 

Міжбюджетні трансферти

 

            Передбачена субвенція районному бюджету Миргородського району в сумі 100,0тис.грн.

 

 

 

Начальник фінансового управління                                      А.Л.Бабенко

 

 

Фото без опису