Повідомлення УБМР «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

  • 376

Повне найменування суб’єкта господарювання:  філія Управління будівельно монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» Акціонерного товариства «Укргазвидобування».

Коротке найменування суб’єкта господарювання: філія УБМР «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування».   Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30019775,  юридична та поштова адреса : 04053, Україна, Київська область, місто Київ, вулиця Кудрявська, 26/28,  Тел  (053)502-18-38,    e-mail: migallina@ukr.net,  КВЕД - 42.21 Будівництво трубопроводів

Місцезнаходження проммайданчика: 37300, Україна, Полтавська обл., Миргородський  р-н, Гадяцька ТГ,  м. Гадяч, вул. Лохвицька, 52.

          Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.  Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

          Виробнича діяльність, яку здійснює підприємство згідно Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"  належить до - абзац 1, п. 4, ч. 3, ст. 3 (зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу); - абзац 9, п. 11, ч. 3, ст. 3  (споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону), та  не підлягає оцінці впливу на довкілля  згідно критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

           Підприємство  займається  виготовленням асфальтобетонної суміші для забезпечення нею структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування». Експлуатується в циклічному режимі – 5 місяців на рік, з максимальною кількістю вироблення асфальтобетонної суміші – 43 т/добу. Джерелами викидів забруднюючих речовин є обладнання для виготовлення продукції та обслуговування технології. Виявлено 11 стаціонарних  джерел  викидів  забруднюючих  речовин в атмосферне повітря (4 організованих, 7 - неорганізованих).

 Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: вуглецю оксид – 0,04 т/рік;  азоту оксид- 0,11 т/рік, тверді частки (в тому числі пил неорганічний) -  1,57 т/рік, сірки діоксид - 0,0047 т/рік, НМЛОС - 0,878 т/рік, парникові гази – 123,97 т/рік.

           При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд,  до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р,  заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

           Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою:  36014, м.Полтава, Київський р-н, вул. Соборності 45,  тел. (0532) 560290, 273656   е-мейл  oda@adm-pl.gov.ua , zvg@adm-pl.gov.ua