Набір учнів до перших класів закладів загальної середньої освіти Гадяцької міської територіальної громади 2023/2024 навчальний рік

  • 373

Початок навчання у школі – важливий крок для дітей і не менш відповідальний період для їхніх батьків. Для того, щоб першого вересня сповнена ентузіазму дитина крокувала до школи, батькам потрібно розпочати підготовку до її зарахування ще весною. 

З вересня 2022 року у всіх закладах загальної середньої освіти Гадяцької міської територіальної громади розпочато підготовку майбутніх першокласників до навчання у школі, так звані «суботні школи». З 1 березня 2023 року офіційно розпочато прийом документів на зарахування учнів до 1 класу.

Коли і які  документи необхідно подати до закладу освіти

Перше, з чим потрібно визначитись – це, до якої школи ви плануєте віддати дитину, ознайомитись з  порядком зарахування до школи та територією обслуговування, яка закріплена за закладом освіти. Дізнатись перелік шкіл та територію обслуговування, яка закріплена за закладом освіти, можна на сайті відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради або на офіційному веб-сайті закладу освіти громади.

Заяву про зарахування дитини до закладу освіти одному з батьків необхідно особисто подати до школи, з якою визначилися або ж, до якої відноситеся за територіальною приналежністю до 31 травня 2023 року.  Крім того, до 31 травня батьки можуть подати заяви про зарахування разом з копіями необхідних документів і до інших закладів освіти. Заяви можуть бути подані без обмеження їх кількості для зарахування на вільні місця.

До заяви про зарахування (зразок заяви про зарахування додається)   необхідно додати такі документи:

1) копію свідоцтва про народження дитини;

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о.

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації, якщо дитина з особливими освітніми потребами та є претендентом на зарахування до інклюзивного класу і призначення асистента вчителя.

У випадку подання копій документів, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім свідоцтва про народження).

У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви про зарахування може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування. Перелік документів, що підтверджує місце проживання дитини визначено п.8 постанови  КМУ від 13.09.2017 року №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів»

Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування.

Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи не зарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.

Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця.

Зарахування до закладу освіти

Порядок та строки зарахування дитини до закладу освіти визначається розділом другим Наказу Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року № 367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей. Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти.

Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється відповідно на веб-сайті закладу освіти або інформаційних стендах.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:

1) до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності);

2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування;

Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:

до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;

впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.

Хто має право на першочергове зарахування

Право на першочергове зарахування мають право діти:

1) місце проживання, яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене;

2) які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;

3) діти працівників цього закладу освіти;

4) випускники дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності);

5) діти військовослужбовців (відповідно до ч.4 ст.13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Куди та як оскаржувати дії адміністрації закладу освіти

Рішення, дії або бездіяльність керівника чи працівників закладу освіти (зокрема з питань неправомірної відмови у зарахуванні до закладу освіти) впродовж двох робочих днів можуть бути письмово оскаржені до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти. Це відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради. За результатами розгляду скарги та у випадку встановлення порушення вимог  порядку зарахування до закладу освіти відповідний орган невідкладно письмово повідомляє заклад освіти про необхідність усунення цього порушення відповідно до законодавства.

За недотримання працівниками закладу освіти положень порядку зарахування до закладу освіти відповідає керівник цього закладу.

Станом на 1.03.2023 року, сформована попередня мережа закладів освіти на території Гадяцької міської територіальної громади на 2023/2024 рік. За попередніми даними, до 10-ти перших класів буде зараховано 214 учнів, що на 1 клас та на 18 учнів менше у порівнянні з 2022/2023 навчальним роком.

 

Зразок заяви про зарахування можна завантажити тут

Інші новини

Всі новини