Звільнення неповнолітнього працівника

  • 81

Звільнення неповнолітніх осіб відбувається за загальними правилами трудового законодавства. Так, працівника, що не досяг 18 років може бути звільнено:

- за власним бажанням (ст. 38 КЗпП);

- за угодою сторін (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП);

- у зв’язку із закінченням строку трудового договору (п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП);

- у зв’язку із переведенням працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду (п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП);

- з ініціативи роботодавця (ст. 40 КЗпП).

Однак чинним законодавством передбачено низку гарантій:

Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи роботодавця допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей. При цьому звільнення з підстав, зазначених в пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування (ст. 198 КЗпП).

Батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси (ст. 199 КЗпП).

В обов’язковому порядку роботодавець зобов’язаний здійснювати працевлаштування неповнолітніх працівників у випадках їх звільнення:

- у разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи;

- у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

- за умов зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності кадрів або штату працівників, банкрутства.

 

Головний державний інспектор відділу з питань

праці південного регіону управління інспекційної

діяльності  у  Полтавській     області

Північно-Східного міжрегіонального

управління Державної служби праці України                        Лідія ТІХОНОВА