Сортооновлення – основний ресурс підвищення врожайності

  • 62

Фото без описуОднією з основних цілей сільськогосподарського виробництва є отримання високого врожаю з високою якістю продукції. Важливу роль, окрім агротехнологічних прийомів та погодних умов, відіграє насіннєвий матеріал, а саме, правильно підібраний сорт.  

Сорт – це створена шляхом селекції сукупність рослин тієї чи іншої культури, яка має певні спадкові морфологічні, біологічні, господарські ознаки та властивості і  є найдешевшим засобом підвищення врожайності, поліпшення якості продукції, зниження її собівартості.   Потенційні можливості сорту можуть бути реалізовані лише за високої якості насіння - чистосортності, схожості, стійкості до ураження хворобами і шкідниками. Будь-який добре відселектований сорт стійко зберігає свої спадкові якості в ряді поколінь. Однак, у процесі розмноження з різних причин спостерігається зниження показників якості насіння, що призводить до погіршення сорту.  

Науковими дослідженнями встановлено, що значне зменшення врожайності порівняно з базовим насінням починається вже з третьої генерації, зокрема знижується кількість продуктивних стебел на одиницю площі, число і маса зерен в колосі, що призводить до зменшення врожаю.

Для унеможливлення процесів деградації сорту, суб’єктам господарювання необхідно проводити сортооновлення, тобто періодичну заміну сортового насіння, яке висівається кілька років, на насіння тих же сортів вищих категорій. 

 В  Україні організацію насінництва в державі регламентує Закон України «Про насіння і садивний матеріал».  Так ст. 12 цього Закону визначено право на  виробництво і реалізацією насіння і садивного матеріалу фізичних та юридичних осіб, які за своїми виробничими можливостями відповідають вимогам законодавства, за умов їх включення до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин, а також у випадках, передбачених цим Законом. Суб'єкти насінництва, які занесені до реєстру насінництва та розсадництва, мають право виробляти насіння з метою його реалізації лише тих сортів і гібридів, які зазначені в цьому реєстрі. Інші  суб'єкти господарювання  можуть придбати у них  насіння для сортооновлення та сортозаміни.

 Сортооновлення – це заміна сортового насіння, низьких репродукцій, у якого погіршилися сортові і біологічні якості, на насіння того самого сорту, але вищих репродукцій.

 Його слід  проводити елітним або насінням  першої генерації. Строки сортооновлення залежать від організації насінництва в господарстві: за високого рівня насінництва сортові якості насіння зберігаються протягом декількох років, при низькому рівні вони втрачають вже в перших генераціях. Потрібно  дотримуватись технології вирощування сільськогосподарських культур, особливо на насінницьких ділянках, з метою збереження сортових та посівних якостей насіння.

 За висновками інституту експертизи сортів рослин сорт краще проявляє свої можливості тоді, коли він вирощується 3-5 років з часу занесення в державний реєстр (Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні). Впровадження нових перспективних сортів є найбільш економічно вигідним і швидко доступним заходом, що спрямований на підвищення врожайності й нарощування валових зборів зерна.  

Аналіз свідчить, що кількісний і якісний склад сортових ресурсів спроможний забезпечити підвищення врожайності основних зернових культур на 20-25 %.  Щорічно випробовується велика кількість сортів та гібридів і деякі з них показують високе збільшення врожайності. Отже, для значного підвищення ефктивності сільськогосподарського виробництва слід проводити і сортозаміну. 

Сортозаміна – це повна заміна на виробничих посівах одного старого сорту на інший новий сорт. Як правило, нові сорти істотно перевищують старі по врожайності і інших селекційно цінних ознаках. Тому, сортозаміну рекомендують проводити швидко, протягом одного- двох років. При цьому скоріше і повніше використовуються біологічні і господарські переваги нового сорту, та зникає  тиск   хвороб і шкідників, які супроводжували старий сорт.

Багаторічний світовий досвід свідчить про те, що своєчасна сортозаміна і сортооновлення є надійним резервом збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.  Впровадження нових сортів і гібридів є найбільш економічно вигідним і швидко доступним заходом, що спрямований на збільшення врожаю і нарощування валових зборів зерна .

Отже, суб’єктам господарювання необхідно постійно здійснювати впровадження у виробництво високоякісного насіння нових перспективних сортів і високих генерацій, що в свою чергу повинно сприяти підвищенню ефективності виробництва   та має істотно вплинути на рівень конкурентоспроможності вітчизняного товарного зерна на міжнародному   ринку.  

                              

Відділ контролю у сфері насінництва ,розсадництва та якості зерна     

ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області