Основні відмінності трудового договору і цивільно – правового договору

 • 494

Фото без опису

 

Роз’яснення надає головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Тіхонова Лідія Дмитрівна.

 

Щоб зрозуміти відмінності трудового та цивільно – правового договору,

проаналізуємо  та порівняємо ці два види договору.

 

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку:

 • за трудовим договором працівник, виконуючи роботу, зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.
 • за ЦПД особа, що виконує роботу, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку. Така особа самостійно організовує свою роботу.

 

2. Винагорода за роботу:

 • за трудовим договором працівник отримує заробітну плату, розмір якої не може бути нижчим законодавчо встановленого рівня (передбачається ЗУ «Про державний бюджет»). Також працівник за трудовим договором має право на передбачені законодавством гарантії, пільги, компенсації, надбавки тощо.
 • за ЦПД особа отримує плату (якщо інше не передбачено договором), розмір та порядок виплати якої передбачається самим договором. Винагорода за виконану роботу встановлюється за домовленістю сторін та може бути нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати.

 

3. Умови праці:

 • за трудовим договором роботодавець зобов’язаний забезпечити належні і безпечні умови праці (робоче місце, спецодяг, дезінфікуючі засоби тощо).
 • за ЦПД такого обов’язку у замовника (закладу) не виникає, крім випадків прямо передбачених договором.

 

4. Відповідальність за неналежне виконання обов’язків:

 • за порушення трудового договору працівник може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності (догана, звільнення).
 • відповідальність за ЦПД настає у формі штрафів, пені і т. ін.

 

5. Соціальне страхування:

 • працівник за трудовим договором підлягає обов’язковому державному соціальному страхуванню (наприклад, на випадок тимчасової втрати працездатності або нещасного випадку під час виконання трудових обов’язків).
 • за ЦПД відрахування із заробітної плати на обов’язкове соціальне страхування не здійснюється, а тому і страхові виплати не сплачуються. В цьому випадку виконавець може застрахувати себе добровільно.

 

6. Пенсійне забезпечення:

 • трудові відносини регулюються Кодексом законів про працю. Запис про прийняття на роботу працівника робиться в трудову книжку, що є основним документом для нарахування пенсії.
 • відносини за ЦПД регулюються Цивільним кодексом. Запис про роботу за ЦПД в трудову книжку не вноситься. Цивільно-правові договори можуть бути підставою для нарахування пенсії, якщо виконавцем були сплачені страхові внески і якщо особа мала право працювати за ЦПД.

Отже, за ЦПД сторони є рівноправними і встановлюють свої взаємовідносини самостійно.

 

Головний державний інспектор                      Л.Д.Тіхонова