ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ

  • 654

Виконавчий комітет Лубенської міської ради  (організатор) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в  м.Лубни.

Відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», у зв’язку із закінченням 01.05.2019 р. терміну дії договорів про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, згідно з Мережею автобусних маршрутів загального користування в м.Лубни, затвердженою рішенням виконавчого комітету Лубенської міської ради від 22.11.2017 р. № 286, оголошується конкурс з перевезення пасажирів на наступних міських  автобусних маршрутах:

1. Обов'язкові умови конкурсу з перевезення пасажирів:

 

1.1 Наявність у перевізника для роботи на об’єкті конкурсу, окрім автобусів, необхідних  для виконання перевезень, одного резервного транспортного засобу.

1.2 Наявність у перевізника для роботи на об’єкті конкурсу транспортних засобів,  пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів, але не менше одного транспортного засобу на об’єкті конкурсу. Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.

2. Умови здійснення перевезень для переможців конкурсу:

2.1. Виконання  вимог  Закону України «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та інших нормативно-правових актів України у сфері пасажирських перевезень автомобільним транспортом та умов договору про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування по м.Лубни.

2.2.  Забезпечення перевезення пільгових категорій пасажирів згідно з вимогами чинного законодавства України.

2.3. Перевезення  пасажирів згідно із  встановленими тарифами.

2.4. Забезпечення режиму роботи  згідно із затвердженими  розкладами  руху (розклад руху може складатися окремо на періоди року, на робочі  та вихідні дні).

2.5. Наявність кондуктора в автобусах.

2.6. Забезпечення наявності у кондуктора та водія автобуса «бейджів».

2.7. Забезпечення видачі  квитків пасажирам.

2.8. Облаштування автобусів спеціальним обладнанням, що відповідає вимогам, встановленим  рішенням  виконавчого комітету Лубенської міської ради від 25.07.2018 р. № 178  «Про впровадження автоматизованої системи обліку перевезення (оплати проїзду) окремих пільгових категорій громадян  автомобільним транспортом в м. Лубни» до моменту  набрання чинності договору про організацію перевезення пасажирів.

2.9. Облаштування автобусів засобами візуального та звукового інформування про найменування зупинки, зокрема наступної, маршруту з урахуванням вимог статті 28 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

2.10. Виготовлення та розміщення трафаретів з розкладами руху автобусів  на автобусних зупинках міста.

2.11. У тижневий термін після підписання договору про організацію перевезення пасажирів перевізник має надати Організатору затверджені  паспорти  міських автобусних маршрутів загального користування.

3. Конкурс з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування проводиться відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081 зі змінами та доповненнями (надалі Порядок проведення конкурсу).

4. Вимоги до перевізників-претендентів:

4.1 У конкурсі може брати участь перевізник, який  має ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовує у достатній кількості транспорті засоби відповідного класу та відповідає вимогам ст.34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

4.2 До участі у конкурсі не допускається перевізник, який:

1) Подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію.

2) Визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації.

3) Не відповідає вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт».

4) Не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.

5) Має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу).

6) Подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов'язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт».

7) Подав до участі в конкурсі більшу кількість автобусів, ніж це передбачено умовами конкурсу.

4.3 З метою забезпечення  вимог п. 37 Порядку проведення конкурсу щодо здійснення Організатором перевезень перевірки достовірності інформації, викладеної у заяві та документах претендента,  перевізник-претендент зобов’язаний надати на вимогу Організатора  документи, що підтверджують  відповідність перевізника вимогам ст. 34 Закону України «Про автомобільний транспорт» та інших нормативно-правових актів у сфері пасажирських перевезень, а також надати на  огляд транспортні засоби, заявлені на конкурс,  з метою  визначення  їх відповідності умовам конкурсу.

5. Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає окремо щодо кожного об’єкта конкурсу документи, визначені  п. 29 Порядку проведення конкурсу (із внесеними змінами), за формою згідно з додатками 1-4, а саме:

заяву на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування;

відомості про автобуси, які будуть використовуватись на автобусному маршруті,  разом з копіями сертифікатів відповідності та екологічності;

відомості про додаткові умови обслуговування маршруту;

анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або продовження строку дії договору (дозволу).

копію податкового розрахунку сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1-ДФ) за останній квартал.

Роз’яснення які стосуються подання для участі у конкурсі сертифікатів відповідності та екологічності транспортного засобу, можна ознайомитись на  офіційному сайті Міністерства Інфраструктури України за посиланнями:

https://mtu.gov.ua/news/30429.html та https://mtu.gov.ua/news/30083.html

6. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах). Конверт (пакет) з позначкою "№ 1", який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття. Конверт (пакет) з позначкою "№ 2", який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і № 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

Документи, які надійшли до організатора після встановленого строку, не розглядаються.

Участь  перевізників-претендентів у цьому конкурсі безоплатна.

Термін прийняття документів для участі в конкурсі  з  06.02.2019 р. по 25.02.2019 р. включно.

Документи для участі у конкурсі приймаються відділом економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради за адресою: 37500, м. Лубни Полтавської обл., вул. Я.Мудрого, 33, каб.410.

Отримати бланки документів для участі у конкурсі та довідки  з питань проведення конкурсу можна у відділі економічного розвитку і торгівлі за телефоном  (05361) 7-27-39, e-mail:    eko-rada@lubnyrada.gov.uа

Режим роботи (робочі дні): понеділок-четвер - з 08:00 до 17:15 год., п’ятниця - з 8:00 до 16:00 год. (перерва з 12:00  до 13:00 год.).

Конкурс відбудеться «15» березня 2019 року о 14 год. 00 хв.  в залі засідань виконавчого комітету Лубенської міської ради.