Порядок проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій

  • 626

         Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007  №246 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 №846/14113 (далі – Порядок).

         Згідно п.2.2. Порядку Управління Держпраці щорічно за заявою роботодавця (його представника), за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та до 1 грудня поточного року складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають  попередньому (періодичним) медичному огляду в наступному році  за встановленою формою, зазначеною у додатку 1 Порядку.

         З метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду Роботодавець  згідно п. 3.1. Порядку, надає у відділ з питань гігієни праці Управління Держпраці результати лабораторно-інструментальних досліджень умов праці з визначенням шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників.

   Періодичність проведення лабораторно-інструментальних досліджень шкідливих виробничих факторів з метою гігієнічної оцінки умов праці слідуюча:

  • шум – 1 раз на рік ( п.3.3. ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности»);
  • вібрація – локальна вібрація 2 рази на рік, загальна вібрація – 1 раз на рік ( п.6.9. ГОСТ 12.1.012-90 «ССТБ.  Вибрационная безопасность. Общие требования»);
  • мікроклімат ( температура повітря. Вологість, швидкість руху повітря, інфрачервоне випромінювання) – 2 рази на рік  в теплий і холодний період року (п. 3.2. ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»);
  • хімічні фактори – 1 клас небезпечності – 1 раз на 10 днів;

2 клас небезпечності – 1 раз на місяць;

3 клас небезпечності – 1 раз в квартал;

4 клас небезпечності – допускається 1 раз на рік.

Роботодавець на підставі Акта визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, згідно п. 2.3. Порядку, складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам за формою, зазначеною у додатку 2 Порядку на паперовому та електронному носіях, узгоджує їх в Управлінні Держпраці. Один примірник залишається на підприємстві, другий – надсилається до лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ), який буде проводити медичний огляд робітників, третій – до Управління Держпраці, четвертий – до робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників Роботодавець, згідно п.2.4. Порядку, повинен укласти або вчасно поновити договір з ЛПЗ та надати йому списки працівників, які підлягають медичному огляду.

На підставі списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядамЛПЗ, згідно п.2.9. Порядку, складає план-графік їх проведення, погоджує його з Роботодавцем та Управлінням Держпраці. У плані-графіку вказуються строки проведення медоглядів, лабораторні, функціональні та інші дослідження та лікарі, залучені до їх проведення.

Роботодавець здійснює контроль за проведенням медоглядів у строки, погоджені з ЛПЗ, призначає відповідальних осіб за організацією медогляду, відсторонює від роботи працівників, які не пройшли у встановлений термін медичні огляди, та не допускає до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я ( пп.3.5. – 3.6.Порядку).

За результатами періодичних медоглядів (протягом місяця після їх закінчення) комісія з проведення медичних оглядів ЛПЗ оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників , за формою згідно додатку 9 Порядку у шести примірниках (1 – ЛПЗ, 2 – Роботодавець, 3 – представник профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, 4 – профпатологу, 5 – Управління Держпраці, 6 - робочий орган виконавчої дирекції Фонду).

Згідно п.3.7. Порядку Роботодавець забезпечує проведення відповідних оздоровчих заходів, які визначені в Заключному акті у повному обсязі та усуває причини, що призводить до професійних захворювань (отруєнь).

 

Головний державний інспектор

Управління Держпраці у Полтавській

  •