Рішення "Про внесення змін до міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки"

  • 421

Додаток 1

Рішення сорок девятої сесії

Гадяцької міської ради

сьомого скликання

від «18» липня 2019 року

П А С П О Р Т

міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2020 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ освіти, молоді та спорту

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

3.

Розробник програми

Відділ освіти, молоді та спорту

4.

Співрозробники Програми

  

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти, молоді та спорту

6.

Учасники Програми

Керівники дитячих  закладів оздоровлення та відпочинку

7.

Термін реалізації програми

2016-2020 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

обласний бюджет,

бюджет м. Гадяча

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

4 млн. 445,417 тис. грн.

9.1

обласного бюджету

974,112 тис. грн.

9.1.

бюджету м. Гадяча

3 млн. 471,305 тис. грн.

Ресурсне забезпечення міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2020 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

Всього, витрати на Програму

тис. грн.

в т.ч. по роках  тис. грн.

2016

2017

2018

2019

2020

Обласний бюджет

974,112

104,0

356,0

208,344

201,768

104,0

Бюджет м. Гадяча

3471,305

457,0

798,9

839,639

881,766

494,0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

на роботу таборів з денним перебуванням при закладах освіти

1093,9

154,0

179,9

210,0

280,0

270,0

відшкодування частини вартості путівки до ДЗОВ області для оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми

обласний бюджет

974,112

104,0

356,0

208,344

201,768

104,0

бюджет м. Гадяча

974,112

104,0

356,0

208,344

201,768

104,0

на оплату путівок

(в тому числі часткову)

до позаміських таборів

1403,293

199,0

263,0

421,295

399,998

120,0

Всього:

4445,417

561,0

1154,9

1047,983

1083,534

598,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрями діяльності та шляхи реалізації міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки