Розпорядження "Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені Михайла Драгоманова Гадяцької міської ради Полтавської області"

 • 1327

Фото без опису

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА ГАДЯЦЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2 ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Гадяцька міська рада оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені Михайла Драгоманова Гадяцької міської ради Полтавської області.

Повна назва закладу освіти: Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 імені Михайла Драгоманова Гадяцької міської ради Полтавської області.

Місце знаходження закладу освіти: 37300, Полтавська область, Гадяцький район, м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 8.

Найменування посади: директор Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені Михайла Драгоманова Гадяцької міської ради Полтавської області.

Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102.

Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу освіту на рівні не менше ніж магістр, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та фізичний і психологічний стан, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Для участі у конкурсі кандидат у визначений термін подає такі документи:

 1. заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 2. автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 3. особовий листок по обліку кадрів та фото розміром 3*4;
 4. копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 5. копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 6. копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 7. перспективний план розвитку закладу освіти на два або шість років;
 8. довідку про відсутність судимості.

Особа може подавати інші документи та інформацію про себе щодо освіти, досвіду роботи, професійного рівня, моральних якостей тощо.

Оригінали паспорту, ідентифікаційного коду та диплому про освіту пред’являються кандидатами при поданні документів.

Особа, яка подає документи, несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Визначені у цьому пункті документи кандидат подає особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії протягом 30 днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Кінцевий термін подання документів: 15 листопада 2019 року до 17:00 год.

Місце подання документів: 37300, м. Гадяч, вул. Драгоманова, 4, відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Полтавської області.

Дата, місце початку проведення конкурсного відбору: 37300, м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 3, Гадяцька міська рада Полтавської області; 18 листопада 2019 року о 10:00 год.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 1. перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р (додається);
 2. перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання (додається);
 3. публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Форма перевірки знання законодавства: письмове тестування.

Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Павленко Алла Миколаївна, 37300, м. Гадяч, вул. Драгоманова, 4, відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Полтавської області.

E-mail: voms_misto@meta.ua Телефон для довідок: (05354) 3-21-28.