Пам’ятка одержувачу тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

  • 476

Фото без опису

Кому надається допомога

    Допомога призначається та виплачується одному  з  батьків, який утримує дитину у разі коли:

- рішення суду  про  стягнення  аліментів з одного з батьків не виконується  у  зв'язку  з  ухиленням  від  сплати  аліментів  або відсутністю  у  боржника коштів та іншого майна, на які за законом може  бути звернено стягнення;

- стосовно    одного   з   батьків   здійснюється   кримінальне провадження  або  він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення   волі,   якого   визнано   в   установленому  порядку недієздатним,  а  також  перебуває на строковій військовій службі;
      - місце проживання (перебування) одного   з   батьків    не встановлено.
   

 На який термін призначається допомога

        Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців починаючи  з  місяця,  в  якому  подано  заяву з усіма необхідними документами.

       Допомога виплачується до досягнення дитиною 18 років.

       Допомога не призначається на дітей,  які перебувають під опікою (піклуванням) або  на  повному  державному утриманні.

 

Розмір допомоги

Допомога надається на дітей у розмірі, що дорівнює різниці між           50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

 

Прожитковий мінімум становить: для дітей віком до 6 років – з 01.12.2019 - 1779 грн., з 01.07.2020 – 1859 грн., з 01.12.2020 – 1921 грн.; для дітей віком від 6 до 18 років –  з 01.12.2019 - 2218 грн., з 01.07.2020 – 2318 грн., з 01.12.2020 – 2395 грн.

 

Як визначається середньомісячний сукупний дохід сім’ї

  Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу визначається: як сума доходів всіх членів сім’ї за 6 місяців поділена на 6 та на кількість членів сім’ї. До сукупного доходу сім’ї не включається 

розмір допомоги, на яку визначається право.

Для  фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками  єдиного податку першої групи, незалежно  від отриманих (не отриманих) доходів до сукупного доходу за   кожен  місяць  враховується  дохід  на  рівні  двох  розмірів прожиткового   мінімуму,   встановленого  для  працездатних  осіб, чинного  на  відповідний  місяць; для фізичних осіб - підприємців, які  обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку  другої  групи,  -  трьох  розмірів прожиткового мінімуму, встановленого   для   працездатних   осіб;  для  фізичних  осіб  -
підприємців,  які  обрали  спрощену  систему  оподаткування  та  є
платниками  єдиного  податку  третьої  групи,  - чотирьох розмірів
прожиткового   мінімуму, встановленого  для  працездатних  осіб
.

 

Хто включається до складу сім’ї

 До   складу  сім’ї  включаються   чоловік  (дружина);  рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до  23 років, які навчаються за денною формою у закладах загальної середньої,  професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та  вищої  освіти  і  не  мають власних сімей, незалежно від місця проживання  або  місця реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані  особами  з  інвалідністю  з  дитинства  I та II групи або особами  з  інвалідністю  I  групи  і проживають разом з батьками; непрацездатні  батьки  чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;  жінка  та  чоловік,  які  проживають  однією  сім’єю, не перебувають  у шлюбі, але мають спільних дітей.

До складу сім’ї не включаються   особи,   які   перебувають   на  повному  державному утриманні. 

Перелік документів,

необхідних для отримання допомоги

    Для призначення допомоги подаються наступні документи:

- заява та декларація про доходи та майновий стан, за формами затвердженими Мінсоцполітики ;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідки про доходи усіх членів сім’ї за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення.

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога,

додатково подаються такі документи:

 

- рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків 

аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт  несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

- довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків  кримінального провадження або про його перебування на примусовому  лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку   недієздатним, а також  перебування  на строковій  військовій службі;

- повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено. 

 

У разі утворення об’єднаної територіальної громади, заяви з необхідними документами для призначення допомоги, приймаються уповноваженою особою об’єднаної територіальної громади.

 

      При  виникненні можливості стягнення аліментів з одного з батьків,  виявлено,  що  один з батьків може утримувати дитину, місце проживання (перебування) одного  з  батьків  встановлено,  у  зв'язку з чим  можливе  стягнення  з нього коштів на утримання дитини, кошти виплаченої допомоги підлягають поверненню боржником до державного бюджету.

 

 

 

Номер

гарячої лінії

 

(05354) 2 14 02