Звіт зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються Комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування» Гадяцької міської ради за 2020 рік

  • 2624

 

Фото без опису

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 р. № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» та з метою визначення відповідності наданих соціальних послуг державним стандартам та потребам отримувачів   проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, що надаються відділеннями  Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування» Гадяцької міської ради.

Наказом начальника відділу соціального захисту населення Гадяцької міської ради від 11.02.2021 р. 9/1 - ОД «Про проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг» створено комісію з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг. Зовнішня оцінка якості соціальних послуг за 2020 рік в територіальному центрі проведена комісією 21.06.2021 року.  

Метою зовнішньої оцінки є моніторинг та контроль якості надання соціальних послуг Комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування» Гадяцької міської ради. Соціальні послуги надаються відділеннями територіального центру  особам похилого віку, особам з інвалідністю на безоплатній основі.

При здійсненні зовнішнього оцінювання якості соціальних послуг застосовувалися такі показники якості соціальних послуг: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, повага отримувачів соціальної послуги, професійність.

Доступність територіального центру є зручною для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Приміщення відділень територіального центру соціального обслуговування відповідає санітарним та протипожежним вимогам, розташоване в місці зі зручним транспортним сполученням. Наявний пожежний щит, вогнегасники, протипожежна система.

У коридорі для очікування наявні інформаційні стенди з актуальною інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг. Інформація щодо надання соціальних послуг територіальним центром періодично висвітлюється в засобах масової інформації та в соціальній мережі  Facebook.

Працівники відділень повністю забезпечені твердим і м’яким інвентарем та компютерною технікою. Для ефективного використання робочого часу соціальні робітники забезпечені велосипедами, всі соціальні робітники забезпечені верхнім одягом та взуттям. У територіальному центрі проведена та діє мережа інтернет. Матеріально-технічна база територіального центру знаходиться на задовільному рівні.

Щорічно серед отримувачів соціальних послуг проводиться моніторинг, що включає в себе проведення опитування отримувачів соціальних послуг та аналіз їх відгуків, стосовно надання послуг. Ці відгуки фіксуються в актах перевірок, опитувальниках, анкетах, книзі відгуків та пропозицій, а також у журналі реєстрації скарг.

Зазначені дії проводяться з метою визначення відповідності наданих соціальних послуг Державному стандарту та потребам отримувачів, отримання об’єктивної інформації, необхідної для аналізу та вивчення реального стану соціального обслуговування. Опитування проводиться членами комісії з проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг. У ході проведення опитування щодо рівня задовільності, збору відгуків щодо якості надання соціальних послуг, були отримані позитивні відгуки стосовно роботи соціальних робітників, персоналу відділення денного догляду та догляд вдома. Скарги та пропозиції, які надходили від отримувачів соціальних послуг, взяті до уваги та задоволені в оперативному порядку. Фактів негуманних чи дискримінаційних дій до отримувачів соціальних послуг не зафіксовано. У договорах  про надання соціальних послуг включено положення щодо дотримання принципу конфіденційності. Випадків порушення принципу конфіденційності не виявлено. 

Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації. Затверджені посадові інструкції. В особових справах наявні документи про освіту працівників суб’єкта. Всі працівники мають медичні книжки та проходять медогляди з урахуванням термінів проходження.

     З метою забезпечення комплексності надання соціальних послуг, у територіальному центрі функціонують відділення соціальної допомоги вдома, відділення денного перебування, відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Відділення соціальної допомоги вдома (послуга «Догляд вдома»)

     Протягом 2020 року соціальну послугу «Догляд вдома» отримали 740 осіб. Відділенням здійснено 23 різних заходи, що складають зміст соціальної послуги. З 2014 року запроваджено Державний стандарт догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 року № 760. Кожні півроку проводиться визначення індивідуальних потреб з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг на основі шкали оцінки можливості виконання елементарних та складних дій на кожного громадянина, що отримує соціальну послугу «Догляд вдома», складено індивідуальні плани догляду на кожного отримувача соціальної послуги.

Відділення здійснює обслуговування одиноких громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності, і потребують сторонньої допомоги в домашніх умовах згідно з медичним висновком. Зазначені особи отримують соціальні послуги безкоштовно. Протягом 2020 року надійшло 145 звернень. 

Послуги надають 63 соціальні робітники, які відповідно до затверджених графіків роботи відвідують своїх підопічних 2, 3 або 5 разів на тиждень. Навантаження на одного соціального працівника становить у місті – 10 чол., у сільській місцевості 7 чол. Послуги надаються відповідно до індивідуальних планів надання соціальної послуги «Догляд вдома».

У відділенні соціальної допомоги вдома проведено вибіркову перевірку особових справ громадян, які знаходяться на обслуговуванні. Особові справи сформовані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів» та Державного стандарту догляду вдома, який затверджено наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 760.

Проаналізувавши результати опитування, у ході якого взяли участь 247 отримувачів соціальної послуги, комісія з зовнішньої оцінки якості соціальних послуг прийшла до висновку, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу надавачів соціальної послуги «Догляд вдома». Відсотковий еквівалент задоволених отримувачів соціальної послуги становить 86 %. Робота працівників відділення соціальної допомоги вдома спрямована на задоволення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

Висновок: Результат проведення оцінки якості соціальної послуги «Догляд вдома» відповідає рівню «Добре». Для удосконалення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2021 році вжити такі заходи:

- у межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру;

- забезпечити розробку графіків індивідуального навчання для підвищення рівня кваліфікації працівників;

- виявляти одиноких непрацездатних громадян та осіб з інвалідністю, які потребують отримання соціальної послуги «Догляд вдома»;

- проводити вивчення потреб жителів громади у соціальних послугах, які надаються територіальним центром;

- проводити своєчасний аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги «Догляд вдома».

Відділення денного перебування послуги «Соціальна адаптація» та «Денний догляд»

Відділення денного перебування розташоване в центрі міста в одноповерховому приміщенні. Вхід до приміщення облаштований пандусом, туалет обладнаний спеціальними поручнями, що є необхідним для осіб з інвалідністю. Приміщення відповідає санітарним та протипожежним вимогам. На дверях розташовані таблички з написом назв кабінетів. Сектор очікування обладнано місцями для сидіння 4  6 осіб.

Для визначення якості надання послуг відділенням денного перебування, в опитуванні взяли участь отримувачі послуг «Соціальна адаптація» та «Денний догляд».

Метою опитування є отримання об'єктивної інформації для оцінки якості надання послуг відділення денного перебування. Проведений аналіз результатів опитування отримувачів послуг «Соціальної адаптації» та «Денного догляду», показав їх позитивний результат, а саме: покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальних послуг. Відмічено позитивні зміни у стані отримувачів цих послуг у процесі їх надання, порівняно з періодом, коли соціальна адаптація та денний догляд не надавались.

Всі особові справи отримувачів соціальних послуг містять карту визначення індивідуальних потреб. Проводиться визначення індивідуальних потреб отримувача послуг «Соціальна адаптація» та «Денний догляд», на основі якого складається відповідний індивідуальний план, що відповідає визначеним потребам отримувача соціальних послуг. Індивідуальний план надання послуги «Соціальної адаптації» та «Денного догляду» переглядається у встановлені державними стандартами строки. Строки та терміни надання соціальних послуг відповідають зазначеним в індивідуальному плані.

За відповідний період обслужено 1192 особи.

Працівники відділення денного перебування з повагою ставляться до отримувачів соціальної послуги, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Скарг від отримувачів цих соціальних послуг не надходило.

Усі рішення щодо надання соціальних послуг «Соціальна адаптація» та «Денний догляд», визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальних послуг здійснюються у встановлений строк.

З кожним громадянином укладено договір про надання соціальної послуги у відповідності до вимог Державних стандартів соціальної адаптації та денного догляду. Згідно з договором про надання соціальних послуг працівники територіального центру дотримуються конфіденційності в роботі з інформацією, отриманою в процесі виконання службових обов'язків. Матеріальноехнічна база знаходиться в задовільному стані. Відгуки отримувачів соціальних послуг фіксуються в актах перевірок, опитувальниках, актах спостережень.

Висновок: Результат проведення оцінки якості соціальних послуг «Соціальна адаптація» та «Денний догляд» відповідає рівню «Добре».

Для удосконалення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2021 році вжити такі заходи:

- у межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру в частині забезпечення оргтехнікою, комп'ютерною технікою та провести часткове оновлення меблів;

- проводити вивчення потреб жителів у соціальних послугах; 

- забезпечити своєчасний та результативний розгляд звернень і скарг отримувачів соціальних послуг;

- продовжити проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед мешканців громади щодо переліку соціальних послуг, які надаються.

Таким чином, загальна оцінка роботи Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування» Гадяцької міської ради відповідає статусу  – «Добре».

     Недоліками в роботі територіального центру є:

- недостатнє наповнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення в недостатній кількості інформаційними картами та буклетами отримувачів соціальних послуг.

- недостатнє висвітлення інформації про роботу комунальної установи в засобах масової інформації та соціальних мережах.

- забезпечення в недостатній кількості участі фахівців із соціальної роботи у нарадах, конференціях з  обміну досвідом, круглих столах тощо, зокрема за допомогою інтернет-ресурсів.

     Результати зовнішньої оцінки якості соціальної послуги обговорено на зборах за участю представників Комісії з внутрішньої оцінки якості соціальних послуг територіального центру. Для покращення якості соціальних послуг, оптимізації та удосконалення діяльності суб’єкта-надавача рекомендовано:

- розширення матеріально-технічної бази територіального центру;

- проводити інформаційну роз’яснювальну роботу серед мешканців громади щодо надання соціальних послуг територіальним центром;

- забезпечити можливість фахівців брати участь у нарадах, конференціях, «круглих столах» для підвищення рівня кваліфікації фахівців, які надають ці послуги;

- активно співпрацювати з благодійними фондами, приватними підприємцями та підприємствами міста для покращення матеріально-технічної бази територіального центру.

    

Начальник відділу соціального

захисту населення

Гадяцької міської ради                                                                                                                Леся ІЛЬЇНА