Наказ начальника відділу культури Гадяцької міської ради «Про призначення на посаду Судакової Н.Д."»

  • 1666

Фото без опису

Умови праці директора Гадяцького історико-краєзнавчого музею

Посада – директор

Режим роботи:

Робочий час: понеділок – четвер – з 8.00 до 17.15, п’ятниця – з 8.00 до 16.00

Обідня перерва: з 12.00 до 13.00

Вихідні дні: субота, неділя

Ненормований робочий день

Щорічна основна відпустка –  24 календарні дні.

Додаткова відпустка за ненормований робочий день – 7 календарних днів.

Оплата праці здійснюється відповідно до чинного законодавства України: наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 року №745 Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки. Про право на виплату доплати за вислугу років працівникам музеїв ідеться в абз. 8 ч. 2 ст. 28 Закону України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.95 р. № 249/95-ВР. Проте конкретний механізм з наданням цієї доплати представлено в Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних музеїв, затвердженому постановою КМУ від 22.01.2005 р. № 82 (далі — постанова № 82, Порядок № 82).

Право на доплату за вислугу років у музейних працівників виникає, якщо вони працюють у державних та комунальних музеях усіх видів, у тому числі історико-культурних заповідниках, музеях-заповідниках, музеях просто неба, меморіальних музеях-садибах (п. 1 Порядку № 82). Для виникнення права на доплату за вислугу років у зазначених закладах вони повинні працювати на посадах, які передбачають здійснення культурно-освітньої та науково-дослідної діяльності, пов’язаної з комплектуванням музейних зібрань, експозиційною, фондовою, видавничою, реставраційною, пам’ятко охоронною роботою (п. 2 Порядку № 82).

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про музеї та музейну справу» працівники музеїв мають право на: допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов’язків.

Порядок виплати та розмір грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов’язків і матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань визначено постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. № 82 «Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу».

Вищезазначеним порядком передбачено, що грошова винагорода виплачується працівникам один раз на рік за умови досягнення ними успіхів у виконанні культурно-освітньої та науково-дослідної діяльності, пов’язаної з комплектуванням музейних зібрань, експозиційною, фондовою, видавничою, реставраційною, пам’яткоохоронною роботою.

Грошова винагорода виплачується відповідно до положення, яке затверджується керівником музею, на підставі наказу керівника музею, а керівникам музеїв – за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом у межах фонду оплати праці працівників державних і комунальних музеїв, затвердженого на відповідний рік.