Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

  • 117

Фото без опису

Регуляторний акт розроблений відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту».

В зв’язку з підвищенням ціни на пальне, ПММ та зростанням рівня мінімальної заробітної плати, на підставі звернення перевізника виникла необхідність перегляду тарифу на послуги з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування шляхом коригування лише  складових: ціни на паливо, ПММ та  розміру мінімальної заробітної плати.

Проект рішення є регуляторним актом та підлягає оприлюдненню.

Розробником проекту регуляторного акту є відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва Гадяцької міської ради.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб до проекту регуляторного акту виконавчого комітету Гадяцької міської ради приймаються в письмовому вигляді протягом одного календарного місяця з дня  оприлюднення проекту регуляторного акту на адресу розробника проекту – відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва Гадяцької міської ради: м.Гадяч, вул. Лесі Українки, 3, каб.11. 

Фото без опису

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради

__ ______2023 року № ПРОЄКТ

 

 

Тарифи  на послуги з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування

 

 

Назва

автобусного маршруту

Тариф

(вартість проїзду),

грн.

1.

вул. Набережна Груні - вул. Гагаріна (кінцева)

10,00

 

 

 

Головний спеціаліст відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального
господарства та будівництва міської ради                                 Ірина СМІРНОВА

 

Начальник відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального
господарства та будівництва – головний 

архітектор міської ради                                                                 Ірина ЄРЬОМІНА

 

Аналіз регуляторного впливу

 проєкту рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради

«Про встановлення тарифу на перевезення  пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування »

 

 

Назва акта

  • «Про встановлення тарифу на перевезення  пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування»

 

Регуляторний орган

  • виконавчий комітет Гадяцької міської ради

 

Розробник

  • відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва Гадяцької міської ради

 

Відповідальна особа

  • начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва – головний архітектор міської ради

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування» (далі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України від 11 вересня 2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 №308 (зі змінами) і визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування», як регуляторного акта.

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до ст.10 Закону України «Про автомобільний транспорт» тарифна політика повинна забезпечувати баланс між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання, а також задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій.

Механізм формування тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування визначається Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17 листопада 2009 року № 1175 (далі – Методика).

Відповідно до пункту 1.6. Методики перегляд рівня тарифів повинен здійснюватися у зв’язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності перевізника, в тому числі в разі зміни вартості палива більш ніж на 10% та за зверненнями автопідприємств– перевізників.

На розгляд виконавчого комітету Гадяцької міської ради надійшло звернення від перевізника МКП «Комунсервіс», що здійснює перевезення на міському автобусному маршруті «вул.Набережна Груні - вул.Гагаріна (кінцева)» про необхідність перегляду діючого тарифу на послуги з пасажирських перевезень у зв’язку з постійним ростом фактичних витрат, які не залежать від господарської діяльності перевізника.

Діючий тариф на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті «вул.Набережна Груні - вул.Гагаріна (кінцева)» затверджений рішенням виконавчого комітету від 04 вересня 2017 року №587 «Про надання дозволу МКП «Комунсервіс» на відкриття маршрутного таксі «Підварок - Ковалевщина» у розмір 4 грн. 00 коп. за одну поїздку.

Під час дії даного тарифу підвищились ціни на паливо, запчастини, збільшився розмір мінімальної заробітної плати, що є складовими собівартості проїзду. Перевізник не має можливості оновлювати матеріально-технічну базу, ускладнюється питання виплати заробітної плати водіям. Така ситуація негативно впливає на  організацію роботи пасажирського транспорту.

Невідповідність собівартості перевезень пасажирів діючому тарифу ставить під загрозу стабільність забезпечення населення послугами з пасажирських перевезень і може призвести до припинення або суттєвого обмеження надання послуг з перевезення.

Негативним наслідком невідповідності тарифу рівню економічно–обґрунтованих витрат є подальший фізичний знос основних засобів перевізника, що може призвести до підвищення аварійності та зниження якості послуги пасажирських перевезень.

Аналіз зростання основних складових тарифу на перевезення пасажирів

Показник

Одиниця виміру

Вересень

2017 року

Червень

2023 року

Темп приросту, %

Бензин А-92

грн./літр

19,29

45,79

+137%

(у 2,4 рази)

Вартість шин

грн./шт.

3343,00

7000,00

+109%

(у 2 рази)

Мінімальна заробітна плата

грн.

3200,00

6700,00

+109%

(у 2 рази)

 

Крім того, зросла вартість моторних, трансмісійних, спеціальних  олив,  запчастин тощо. При діючому тарифі перевізник не має можливості виконувати зобов’язання згідно з чинними договорами на перевезення пасажирів на автобусному маршруті.

Основні групи, на які проблема справляє вплив

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

Держава (органи місцевого самоврядування)

+

Суб’єкти господарювання

+

в т. ч. суб’єкти малого підприємництва

+

 

Обґрунтування необхідності державного регулювання та неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинного регулювання:

– чинне регулювання не забезпечує розв’язання проблеми, оскільки постійно зростає вартість паливо-мастильних матеріалів та технічного обслуговування;

– проблема не може бути вирішена із застосуванням ринкових механізмів, оскільки на послуги, які мають істотну соціальну значущість, запроваджуються регульовані ціни.

Встановлення тарифів на транспортні послуги належить до повноважень виконавчого комітету Гадяцької міської ради відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Встановлення тарифу на економічно обґрунтованому рівні сприятиме стабільній роботі підприємства, що надає послуги з перевезення пасажирів, своєчасній виплаті заробітної плати, сплаті податків до бюджету, забезпечить регулярність руху автобусів на маршруті, підвищить якість надання послуг з перевезень пасажирів.

Тому проєктом рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради «Про встановлення тарифу на перевезення  пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування» пропонується встановити тариф на перевезення пасажирів на даному маршруті  у розмірі      10,00 грн. відповідно до розрахунків, наданих МКП «Комунсервіс».

II. Цілі державного регулювання

Основна ціль державного регулювання – забезпечення реалізації єдиної тарифної політики на перевезення пасажирів, основні завдання якої спрямовані на:

забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо формування тарифів на послуги автомобільного пасажирського транспорту;

сприяння розвитку ринкових відносин у сфері надання послуг з перевезень пасажирів;

забезпечення економічного розвитку підприємницької діяльності у сфері автомобільного транспорту, створення рівних умов для роботи всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері пасажирських перевезень;

збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів за рахунок отримання податків від суб’єктів господарської діяльності;

забезпечення потреб мешканців у якісному транспортному обслуговуванні;

покращення рівня комфорту та обслуговування пасажирів;

забезпечення відкритості процедури та прозорості дій органу місцевого самоврядування при прийнятті тарифів на послуги міського пасажирського транспорту.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.Визначення альтернативних способів

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:

не прийняття регуляторного акту, який би регулював питання щодо забезпечення рівня економічного обґрунтування тарифу на послугу з перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті;

прийняття запропонованого регуляторного акту.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження діючих тарифів на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування.

Альтернатива 2

Підняття тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міському маршруті до рівня економічно обґрунтованих (10,00 грн.); можливість надання якісних послуг з перевезення пасажирів; можливість оновлення рухомого складу перевізником та забезпечення фінансової стабільності підприємства-перевізника.

 

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність державного фінансування для підняття соціальних стандартів

Погіршення фінансового стану учасників ринку надання послуг з регулярних пасажирських перевезень, зростання загального рівня напруги серед перевізників та пасажирів, можливість дестабілізації галузі  пасажирських перевезень в цілому.

Альтернатива 2

Збільшення надходжень від сплати обов'язкових податків та платежів

Необхідність підняття соціальних стандартів для населення.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Незмінні витрати на проїзд.

Відсутні.

Альтернатива 2

Покращення рівня транспортного обслуговування шляхом забезпечення регулярності руху, підтримання  належного технічного стану рухомого складу та його оновлення.

Збільшення витрат на проїзд.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

1

-

1

Питома вага групи у загальній кількості, %*

-

-

100,0

-

100%

*У таблиці зазначено діючу кількість суб’єктів господарювання з метою здійснення коректного аналізу регуляторного впливу.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого, середнього, малого й мікропідприємства, що виникають внаслідок дії регуляторного акта, буде однаковою за альтернативами, у зв’язку із специфікою галузі.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигоди відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною.

Погіршення фінансового стану перевізника від дії економічно не обґрунтованих тарифів;

відтік кваліфікованих працівників (водіїв) внаслідок недоотримання належного рівня оплати праці;

виникнення заборгованості по  сплаті обов’язкових податків та платежів;

загроза припинення діяльності з перевезення пасажирів.

Альтернатива 2

Покращення фінансового стану підприємства-перевізника;

придбання більш сучасного рухомого складу, проведення ремонтів та технічного обслуговування транспортних засобів;

стабільна робота транспортної галузі.

Збільшення показників перерахування передбачених чинним законодавством обов’язкових податків та платежів.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4- цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3- цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми будуть усунуті);

2- цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні її аспекти залишаться невирішеними);

  1. цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результатив-ності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння

відповідного бала

Відсутність регулювання

1

Залишення діючих тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в міському громадському транспорті не вирішуватиме проблему невідповідності вартості проїзду по відношенню до реальних витрат перевізника, пов’язаних із зростанням вартості паливо-мастильних матеріалів, запасних частин, заробітної плати, встановленими урядовими обмеженнями тощо.

Запровадження регулювання

3

Збільшення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів у міському громадському транспорті частково та тимчасово зменшить проблематику.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Відсутність регулювання

Відсутність додаткових витрат для пасажирів.

Передбачення субвенцій на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Додаткове фінансове навантаження на перевізників, погіршення якості надання транспортних послуг.

Даний спосіб не є прийнятним в умовах складної ситуації на ринку пасажирських перевезень та відсутності державної підтримки.

Запровадження регулювання

Збільшення обсягу надходжень до бюджету.

Підвищення регулярності руху транспорту.

Збільшення вартості проїзду для громадян.

 

Вказаний альтернативний спосіб хоча б частково, на тимчасовій основі, сприятиме організації стабільної роботи громадського транспорту.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Відсутність регулювання

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему.

-

Запровадження регулювання

Прийнятна, адже частково вирішує проблемне питання.

На дію акта можуть впливати економічні показники, які залежать від вартості пального, запчастин, рівня мінімальної заробітної плати, дії протиепідемічних заходів тощо.

 

Вирішення проблеми можливе лише шляхом ухвалення запропонованого проєкту рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті «вул.Набережна Груні - вул.Гагаріна (кінцева)». На сьогодні перевага обраної альтернативи обумовлена процесами, пов’язаними із забезпеченням збалансування інтересів органів місцевого самоврядування, користувачів транспортних послуг (пасажирів) та надавачів послуг з перевезення пасажирів.

Аналіз вигод і витрат для усіх категорій осіб, на яких розповсюджується дія регуляторного акта: населення громади, суб’єктів господарювання, органу влади (органу місцевого самоврядування), свідчить про доцільність впровадження даного регулювання.

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується прийняття рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті «вул.Набережна Груні - вул.Гагаріна (кінцева)».

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на приведення тарифу на перевезення пасажирів у міському пасажирському автотранспорті в місті Гадячі до економічно обґрунтованого рівня.

Розробка рішення здійснюється за принципами:

законності;

гласності (відкритості та загальнодоступності);

колегіальності;

урахування пропозицій перевізників.

Механізм даного регуляторного акту полягає у забезпеченні збалансованості інтересів споживачів (населення міста), підприємств, які надають послуги з перевезення пасажирів та держави (органа місцевого самоврядування).

VI.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Прийняття регуляторного акта дозволить сформувати прозорі, чіткі та зрозумілі правила поведінки надавачів транспортних послуг та споживачів на ринку пасажирських перевезень в місті Гадячі.

Досягнення визначеної цілі планується шляхом прийняття рішення виконавчим комітетом міської ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування», тобто приведення у відповідність тарифів на послуги з перевезення пасажирів до економічно обґрунтованого рівня і розрахункових витрат суб’єктів господарювання, які надають відповідні послуги. Дія цього регуляторного акта надасть змогу забезпечити безпеку та якість транспортного обслуговування населення на автобусних маршрутах.

У разі прийняття рішення виділення додаткових коштів із міського бюджету не передбачається.

Процедура адміністрування регулювання для суб’єктів малого підприємництва Гадяцькою міською радою та її виконавчими органами не здійснюватиметься, відповідні кошти з міського бюджету не виділятимуться.

VII.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії чинності запропонованого регуляторного акта – необмежений. Його дія постійна, з можливістю внесення змін до прийняття нового акта.

Прийняття нового регуляторного акта відбуватиметься у разі збільшення або зменшення собівартості послуг з перевезення пасажирів на маршрутах загального користування.

Зміни, доповнення до рішення будуть вноситись за підсумками аналізу відстеження його результативності та внесення змін до чинного законодавства України.

Регуляторний акт набуває чинності після його прийняття та оприлюднення на офіційному сайті Гадяцької міської ради.

На скорочення строку чинності регуляторного акту можуть вплинути значні зміни в оплаті праці працівників галузі, ріст цін на паливо, запчастини тощо.

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта

В результаті впровадження регуляторного акту будуть досліджені та вивчені наступні показники результативності:

1. Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дія даного регуляторного акта.

Дія регуляторного акту поширюється на суб’єкти господарювання міста, незалежно від форм власності, підпорядкованості і методів організації праці та виробництва, які виконують перевезення пасажирів на міських автобусних  маршрутах, і населення Гадяча, яке є споживачами даного виду послуг.

2. Розмір надходжень до міського бюджету.

3. Кількість скарг/звернень громадян на якість надання відповідних послуг.

Зі змістом проєкту рішення виконавчого комітету можна ознайомитися на офіційній веб-сторінці Гадяцької міської ради  розділ «Регуляторна політика».

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта

Відповідно до цього регуляторного акта буде здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження результативності в межах строків, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цього регуляторного акта (ІІ півріччя 2023 року).

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта (ІІ півріччя 2024 року).

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися один раз через кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результатів регуляторного акта будуть проводитись на основі статистичних даних.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальним за його розробку – відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва Гадяцької міської ради.

 

 

Головний спеціаліст відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального
господарства та будівництва міської ради                                 Ірина СМІРНОВА

 

Начальник відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального
господарства та будівництва – головний 

архітектор міської ради                                                                 Ірина ЄРЬОМІНА

 

 

 

Додаток

до аналізу регуляторного впливу до проєкту рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 15 травня 2023 року по 15 червня 2023 року

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради та зустрічі

8

Отримано інформацію про порядок підготовки та прийняття рішення, економічну діяльність перевізників, можливість перевезень за запропонованим тарифом

2

Консультації в телефонному режимі

4

Обговорено витрати суб’єктів малого підприємництва на запропоноване регулювання

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1 одиниця, у тому числі: малого підприємництва 1 одиниця;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 відсотків (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання”, враховуючи Методику проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури (уточнити):

Друк оголошення про підвищення тарифу

(1 оголошення на 1 автобус)

1,00 грн.

-

1,00 грн.

6

Разом, гривень

1,00 грн.

Х

1,00 грн.

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

8

Сумарно, гривень

1,00 грн.

Х

1,00 грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

20 хв х 40,46 грн. (за 1год)  = 13,49 грн.

-

13,49 грн.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

5 хв х 40,46 грн. (за 1 год) х 1= 3,37 грн.

-

3,37 грн.

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

16,86 грн.

Х

16,86 грн.

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

16

Сумарно, гривень

16,86 грн.

Х

16,86 грн.

Розрахунки здійснено з урахуванням основних мінімальних соціальних стандарті у 2023 році, встановлених Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 №2710-IX: мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року у погодинному розмірі - 40,46 грн.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1,00 грн.

1,00 грн.

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

16,86 грн.

16,86 грн.

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

17,86 грн.

17.86 грн.

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

17,86 грн.

17.86 грн.

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Потреба у впровадженні корегуючих (пом’якшувальних) заходів для суб’єктів малого підприємництва відсутня, зазначена сума одноразових витрат є прийнятною.