A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
Полтавська область

Оприлюднення проектів регуляторних актів

 

Проект рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради «Про затвердження тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що надаються Гадяцьким ВУ ЖКГ»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних і юридичних осіб, оприлюднюється проект рішення виконавчого комітету міської ради  про погодження рішення «Про затвердження тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що надаються Гадяцьким ВУ ЖКГ» та аналіз його регуляторного впливу.

Ціллю прийняття цього регуляторного акту є виконання Закону України  «Про житлово-комунальні послуги»  у сфері надання послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та приведення тарифів у відповідність з економічно обґрунтованими витратами підприємства.

Проект регуляторного акту та відповідний аналіз регуляторного впливу, проекту рішення  оприлюднено на офіційному веб- сайті Гадяцької міської ради за адресою http:// hadiach-mrada@ukr.net /.

Зауваження та пропозиції прийматимуться у письмовій формі у місячний термін з дня оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради на адресу розробника: Гадяцьке виробниче управління житлово-комунального господарства, 37300, м.Гадяч, вул.Драгоманова, 22, тел. 05354 2-25-67.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акту Гадяцької міської ради  «Про встановлення ставок туристичного збору на 2020 рік»

Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, оприлюднюється проект рішення міської ради «Про встановлення ставок туристичного збору на 2020 рік».

Ціллю прийняття цього регуляторного акту є встановлення ставок туристичного збору, відповідно до Положення про порядок справляння туристичного збору, з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування.

Проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення розміщений на офіційному веб – сайті Гадяцької міської ради hadiach-rada.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовій формі, в місячний термін з дня оприлюднення проекту рішення Гадяцької міської ради на адресу розробника: Гадяцька міська рада, м. Гадяч, вул. Лесі Українки,3, тел. 3-17-28.

 

Додаток 1       

Затверджено рішенням сесії  сьомого скликання від  червня 2019 року    

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок справляння  туристичного збору

1. Загальні положення

1.1. Положення про туристичний збір м. Гадяч та Біленченківського старостинського округу (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 268 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), Бюджетного кодексу України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97- ВР (зі змінами та доповненнями) та визначає порядок справляння туристичного збору на території міста Гадяч та Біленченківського старостинського округу.

Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами.

1.2. Внутрішній туризм для цілей розділу XII «Податок на майно» Податкового кодексу України - переміщення в межах території України громадян України та/або осіб, які постійно проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

1.3. В’їзний туризм для цілей розділу XII «Податок на майно» Податкового кодексу України - прибуття на територію України та/або переміщення в межах території України осіб, які постійно не проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

1.4. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету міста Гадяч.

 2. Платники податку

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення Гадяцької міської ради про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунком 5.1 пункту 5 цього Положення.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у місті Гадяч та Біленченківському старостинському окрузі;

б) особи визначені підпунктом “в” підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеню споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б”  підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

 3. Ставка збору

 3.1. Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 1 відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

4. База справляння збору

 4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення.

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

5.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

5.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 пункту 7 цього Положення, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються Гадяцькою міською радою, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

6. Особливості справляння збору

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням Гадяцької міської ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу України та рішення Гадяцької міської ради.

6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом України порядку.

 7. Порядок сплати збору

7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал,

або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на підставі рішення Гадяцької міської ради.

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

8. Податковий обов’язок

8.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити суму податку в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України та цим Положенням.

8.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і збором.

8.3. Податковим обов’язком є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків передбачених Податковим кодексом України.

8.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

8.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податку, крім випадку, визначених Податковим кодексом України.

9. Контроль

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору здійснює державна фіскальна служба.

                    Секретар міської ради                                      Г.В. Сафонов          

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акту Гадяцької міської ради  «Про транспортний податок, який справляється у 2020 році на території Гадяцької міської ради та Біленченківського старостинського округу»

Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, оприлюднюється проект рішення міської ради «Про транспортний податок, який справляється у 2020 році на території Гадяцької міської ради та Біленченківського старостинського округу».

Ціллю прийняття цього регуляторного акту є встановлення розміру справляння транспортного податку, відповідно до Положення про транспортний податок, з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування.

Проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення розміщений на офіційному веб – сайті Гадяцької міської ради  hadiach-rada.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовій формі, в місячний термін з дня оприлюднення проекту рішення Гадяцької міської ради на адресу розробника: Гадяцька міська рада, м. Гадяч, вул. Лесі Українки,3, тел. 31728.

Додаток 1       

Затверджено рішенням 

від  червня 2019 року    

ПОЛОЖЕННЯ

Про транспортний податок, який справляється на території Гадяцької міської ради та Біленченківського старостинського округу.

 

1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тім числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі. 

2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати , встановленої законом  на 1 січня податкового (звітного року).

3. База оподаткування

3.1 Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього Положення.

4. Ставка податку

4.1. Ставка податку  встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього Положення.

5. Податковий (звітний) період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкові повідомлення – рішення про сплати сум податку та   відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачуться   фізичною особою-платником  починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове  повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлення-рішень про сплату податку фізичними особами - нерезедентами здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3 Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за встановленою формою.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних юридичною особою  протягом року, декларація подається протягом місяця   з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

6.4 У разі переходу права  власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року  до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

6.5 За об'єктом оподаткування , придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

7. Порядок сплати податку

7.1 Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до бюджету міста.

8.Строки сплати податку

8.1 Транспортний податок сплачується:

      а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податковою повідомлення-рішення;

      б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає, за звітним кварталом, які відображаються  в річній податковій декларації.

 

 

 

 

                    Секретар міської ради                                      Г.В. Сафонов                                             

 

 

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту Гадяцької міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік»

Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, оприлюднюється проект рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік».

Ціллю прийняття цього регуляторного акту є встановлення на території Гадяцької міської ради та Біленченківського старостинського округу ставок та пільг із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в межах та розмірах визначених Податковим кодексом України, з метою отримання до бюджету міста відповідних надходжень.

Проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення розміщений на офіційному веб – сайті Гадяцької міської ради  hadiach-rada.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовій формі, в місячний термін з дня оприлюднення проекту рішення Гадяцької міської ради на адресу розробника: Гадяцька міська рада, м. Гадяч, вул. Л.Українки, 3, тел. 31728.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акту Гадяцької міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік»

Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, оприлюднюється проект рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік».

Ціллю прийняття цього регуляторного акту є встановлення на території земель Гадяцької міської ради ставок земельного податку відповідно до норм, в межах та розмірах визначених Податковим кодексом України, з метою отримання до бюджету міста відповідних надходжень.

Проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення розміщений на офіційному веб–сайті Гадяцької міської ради  hadiach-rada.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовій формі, в місячний термін з дня оприлюднення проекту рішення Гадяцької міської ради на адресу розробника: Гадяцька міська рада, м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 3, тел. 2-14-57.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акту Гадяцької міської ради  «Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по групах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2020 рік»

 

         Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, оприлюднюється проект рішення міської ради «Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по групах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2020 рік».

Ціллю прийняття цього регуляторного акту є затвердження фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність по групах господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць відповідно до Положення про єдиний податок, з метою отримання до бюджету міста відповідних надходжень.

Проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення розміщений на офіційному веб – сайті Гадяцької міської ради  hadiach-rada.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовій формі, в місячний термін з дня оприлюднення проекту рішення Гадяцької міської ради на адресу розробника: Гадяцька міська рада, м. Гадяч, вул. Лесі Українки,3.,тел. 31728.

 

 

  

Додаток 1

Затверджено рішенням

від  червня 2019 року  

 

                                                          

ПОЛОЖЕННЯ  

про єдиний податок на території Гадяцької міської ради та

Біленченківського старостинського округу

 

 

1. Платники податку

 

Платниками єдиного податку є суб'єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи, які задовольняють умовам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і при цьому самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку, форма та порядок видачі якого встановлюються Державною податковою службою України.

 

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

 

 1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

 

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

  • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
  • обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої  групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

 

         Не можуть бути платниками єдиного податку першої-другої груп:

 

- суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

 

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей);

 

2) обмін іноземної валюти;

 

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

 

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

 

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

 

7) діяльність з управління підприємствами;

 

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

 

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

 

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

 

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 

2. Ставки та порядок обчислення податку

 

 2.1. Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

 

2.1.1. Для першої групи платників єдиного податку, визначеної Податковим кодексом України у розмірах:

 

            - 10 % розміру прожиткового мінімуму , встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в Податковому кодексі України.

 

2.1.2. Для другої групи платників єдиного податку, визначеної Податковим кодексом України, в розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в Податковому кодексі України.

 

2.1.3 Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

 

Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - другої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків: 

        1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1-2 пункту 1 цього Положення;

       

  2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

 

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Податковому кодексі;

 

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

 

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 1 цього Положення відповідно.

 

2.3. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

 

 3. Порядок та строки сплати податку

 

3.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

 

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

 

3.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

 

3.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

 

 3.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

 

3.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

 

3.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до  абзацу другого пункту 4.1. і пункту 4.5. цього Положення, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку. Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.

 

3.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

 

3.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

 

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації .

 

4. Податковий (звітний)   період

 

4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.    Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

 

4.2. Податковий  (звітний)  період  починається  з  першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

 

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

 

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

 

4.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

 

4.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.  Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна. 

 

  4.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

 

4.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 

4.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

 

 

                    Секретар міської ради                                      Г.В. Сафонов                            

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акту виконавчого комітету Гадяцької міської ради  «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Гадяцької міської ради»

Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, оприлюднюється проект рішення міської ради «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Гадяцької міської ради».

Ціллю прийняття цього регуляторного акту є підвищення ефективності роботи комунальних підприємств.

Проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення розміщений на офіційному веб – сайті Гадяцької міської ради  hadiach-rada.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовій формі, в місячний термін з дня оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради на адресу розробника: Виконавчий комітет Гадяцької міської ради, м. Гадяч, вул. Лесі Українки,3, тел. 21429.

 

 

 

 

 

                                                                           Додаток

                                                                           до рішення виконавчого комітету

                                                                           Гадяцької міської ради

                                                                           від 18 квітня 2019 року №253

ПОРЯДОК

складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Гадяцької міської ради

 1. Цей Порядок визначає процедуру складання,  затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства комунальної власності територіальної громади міста Гадяча (далі – комунального підприємства).

2.  Фінансовий план комунального підприємства складається за формою згідно з додатком 1 до Порядку на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план комунального підприємства містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного року.

3. Фінансовий план комунального підприємства повинен забезпечувати прибуткову діяльність підприємства, збільшення активів та власного капіталу. У разі зменшення зазначених показників підприємство обов’язково подає обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.

4. Проект фінансового плану комунального підприємства з пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками  у двох примірниках за формою згідно з додатком 1 до Порядку у паперовому вигляді подається відділу економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Гадяцької міської ради до 1 листопада, що передує плановому.

До проекту фінансового плану підприємства додаються такі документи:

- баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства за формою, визначеною Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року  № 73, станом на 31 грудня минулого року та 30 червня року, в якому складається фінансовий план, з розшифруванням всіх статей;

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) підприємства з розшифруванням всіх статей за формою, визначеною Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року № 73, станом на 31 грудня минулого року та 30 червня року, в якому складається фінансовий план;

- пояснювальна записка, яка містить результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники фінансово-господарської діяльності та розвитку в поточному році та на плановий рік.

У разі, якщо проект фінансового плану підприємства не відповідає зазначеним вимогам, він вважається неподаним.

5. Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій виконавчого комітету Гадяцької міської ради та Фінансове управління Гадяцької міської ради протягом  10 робочих днів здійснюють аналіз проекту фінансового плану підприємства з обов’язковим порівнянням його показників з показниками фінансово - господарської діяльності за минулий та поточний (очікувані результати) роки.

У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання, підприємство забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає його на повторний розгляд протягом 10 робочих днів з дня надходження проекту до підприємства.

6. Погоджений Відділом економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Гадяцької міської ради та Фінансовим управлінням Гадяцької міської ради Проект фінансового плану Комунального підприємства розглядається та затверджується  виконавчим комітетом Гадяцької міської ради.

7. До затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситися зміни  протягом планового року, але не більше двох разів. Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситись у періоди, за якими минув строк звітування.

8. Проект змін до фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою про причини таких змін та порівняльною таблицею готується  підприємством  і  подається Відділу економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Гадяцької міської ради  не   пізніше   25 числа місяця, коли виникла нагальна потреба в змінах,  за процедурою, передбаченою Порядком. Після затвердження зміненого фінансового плану підприємства, на ньому ставиться відмітка «Змінений» та дата затвердження.

9. Звіт про виконання фінансового плану підприємства подається за формою згідно додатку 2 до Порядку та з дотриманням  рекомендацій щодо його складання згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» (із змінами) в паперовому вигляді відділу економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету міської ради.

10. Звіт про виконання фінансового плану підприємства подається щокварталу разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності такого підприємства та із зазначенням за окремими чинниками значних відхилень фактичних показників від планових в терміни:

1) за звітні квартали поточного року - до 10 травня, до 10 серпня та 10 листопада;

2) за звітний рік та IV квартал поточного року до 10 лютого року, що настає за звітним періодом.

До звітів про виконання фінансових планів підприємствами додаються:

 а)    баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1) з розшифруванням всіх статей;

 б) звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма № 2) з розшифруванням всіх статей.

11. Керівники комунальних підприємств в звітах про фінансово-економічну діяльність підприємства за результатами року та щокварталу, що заслуховуються на засіданнях виконавчого комітету Гадяцької міської ради, доповідають про виконання показників фінансових планів.

12. Персональну відповідальність за своєчасне складання фінансових планів підприємств, а також за виконання показників затверджених  фінансових планів підприємств несе керівник підприємства.                                                                           

                                               

Керуючий справами виконкому                                      Т. І. Верещака

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Гадяцької міської ради»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

І. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати

Розроблення проекту рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Гадяцької міської ради» викликано необхідністю посилення контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств та підвищенням ефективності роботи підприємств комунальної власності Гадяцької міської ради.

Основні групи, на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття цього проекту регуляторного акту:

Групи

 Так

Ні

Орган місцевого самоврядування

Шляхом збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок
стабільності та прибутковості комунальних підприємств.

 

-

Підприємства комунальної власності територіальної громади

Шляхом покращення фінансового
стану комунальних підприємств та недопущення їх збитковості

-

Громадяни

Можливість реалізації соціальних заходів за рахунок надходжень до міського бюджету

-

ІІ. Визначення цілей місцевого регулювання

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, зазначеної в попередньому розділі.

Основними цілями прийняття є:

- врегулювання питання організації процедури складання та виконання фінансових планів підприємствами комунальної власності;

- забезпечення контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств;

- зменшення кількості збиткових підприємств;

ІІІ. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів  досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Збереження існуючого стану

 Відсутність чітких вимог до діяльності комунальних підприємств

Прийняття регуляторного акту у запропонованому вигляді

Забезпечить визначення основних вимог до комунальних підприємств, постійний контроль за складанням та виконанням фінансового плану, що в свою чергу забезпечить беззбиткову діяльність підприємства.

          2. Оцінка вибраних альтернативних способів

Вид альтернативи

Вигоди

Втрати

Збереження існуючого стану

 Відсутні

Відсутність чітких вимог до діяльності комунальних підприємств може призвести до їх банкрутства

Прийняття регуляторного акту у запропонованому вигляді

Прийняття даного проекту надасть можливість покращити якість планування та фінансовий результат комунальних підприємств.

Відсутні

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Збереження існуючого стану

Ця альтернатива є неприйнятною, оскільки до вимог діючого законодавства, ст. 17 та підпункту 4 пункту «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відносини органів місцевого самоврядування  з підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.

Прийняття регуляторного акту у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення  забезпечить постійний контроль  за складанням та виконанням фінансового плану комунального підприємства, що в свою чергу забезпечить  беззбиткову діяльність підприємства, ефективне використання і збереження закріпленого за ним комунального майна та посилять відповідальність керівника комунального підприємства перед Гадяцькою міською радою.

Прийняття регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей та дасть змогу покращити фінансовий результат комунальних підприємств.

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом внесення на розгляд виконавчого комітету Гадяцької міської ради проекту рішення «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Гадяцької міської ради», оприлюднення проекту рішення, відповідно до законодавства, з метою отримання зауважень та пропозицій.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з міського бюджету, оскільки здійснюється в межах повноважень органів місцевого самоврядування.

Для комунальних підприємств додаткові витрати відсутні.

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений, внесення змін  до нього та його відміна можлива у разі зміни чинного законодавства чи в інших  необхідних випадках.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності даного регуляторного акта є:

- розмір прибутку від фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств;

- кількість прибуткових комунальних підприємств від загальної кількості,%.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою  проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Результативність рішення буде відстежуватися за допомогою порівняння  числових показників.

Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного  акту буде фінансова звітність комунальних підприємств.

Базове відстеження буде  здійснюватиметься  до набрання чинності регуляторного  акту.

Повторне відстеження буде проведено  через рік після набрання чинності регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки.

Періодичне відстеження буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                     Т.І. Верещака

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних і юридичних осіб, оприлюднюється проект рішення виконавчого комітету міської ради  «Про   погодження      розрахунку розміру втрат, що виникли протягом  періоду  розгляду тарифів для населення, встановлення та їх оприлюднення комунальним підприємством теплового господарства «Гадячтеплоенерго» та аналіз його регуляторного впливу.

Ціллю прийняття цього регуляторного акту  є     виконання Закону   України « Про теплопостачання», Закону України  «Про житлово-комунальні послуги»  у сфері надання послуг з теплопостачання  та приведення тарифів у відповідність з економічно обґрунтованими витратами підприємства, шляхом включення визначених втрат до тарифів на теплову енергію при наступному їх перегляді.

Проект регуляторного акту та відповідний аналіз регуляторного впливу  проекту рішення  оприлюднено на офіційному веб- сайті Гадяцької міської ради за адресою http://hadiach-rada.gov.ua/.

Зауваження та пропозиції прийматимуться у письмовій формі у місячний термін з дня оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету  Гадяцької міської ради на адресу розробника:  Комунальне підприємство теплового господарства «Гадячтеплоенерго», 37300, м.Гадяч, вул..Полтавська, 17 «а», тел.. 05354 2-25-68.

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь