№ з/п адреса приміщення  площа приміщення

вартість

(за результатами оцінки)