ПОЛОЖЕННЯ

про відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб

 виконавчого  комітету Гадяцької міської ради

 

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб (далі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Гадяцької міської ради і створюється для забезпечення реалізації державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб за місцем проживання за допомогою засобів Єдиного державного демографічного реєстру з урахуванням організаційного та технічного забезпечення його реалізації.

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним виконавчому комітету міської ради і  безпосередньо підпорядковується керуючому справами виконкому.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нормативними актами інших органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, Статутом  територіальної  громади міста Гадяча, Настановою щодо якості виконавчих органів Гадяцької міської ради, іншими системними документами, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, даним Положенням.

1.4 Діяльність відділ здійснюється на підставі міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

1.5. Відділ має штампи та печатки, бланк  для службового використання.

 

2. Основні завдання

Реалізація на території  Гадяцької міської об’єднаної територіальної громади державної політики у сферах формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до Закону України від 11.12.2003 №1385-IV „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, Закону України від 06.09.2012 №5203-VI „Про надання адміністративних послуг”, Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016  №207 „Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру”, реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб.

 

3. Функції відділу

3.1.Здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/ перебування фізичних осіб, ведення відповідних реєстраційних обліків на території міської ради.

 3.2 У межах наданих повноважень, визначених рішенням виконкому Гадяцької міської ради, складання протоколів про адміністративні правопорушення відносно фізичних осіб за ст.ст.197, 198 КУпАП.

3.3. Ведення обліку протоколів про адміністративні правопорушення, складених за ст.ст.197, 198 КУпАП.

3.4. Своєчасне надання відомостей про місце проживання особи та інші персональні дані виключно у випадках, передбачених законами України, на запит за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016  №207.

3.5. Своєчасне надання передбачених законодавством відомостей до відділу Державного реєстру виборців виконавчого комітету міської ради.

3.6. Забезпечення, в межах своїх повноважень, реалізації державної політики стосовно захисту персональних даних громадян.

3.7. Організація розгляду звернень громадян з питань, що належать до  компетенції відділу, виявлення та усунення причин, що призводять до подання громадянами скарг.

3.8. Узагальнення практики застосування законодавства на території міської ради з питань, що належать до компетенції відділу, розробка пропозицій  щодо вдосконалення нормативно-правових актів та в установленому порядку подання їх на розгляд до виконавчого комітету міської ради.

3.9. Організація роботи з ведення діловодства та архіву відповідно до вимог Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Гадяцької міської ради.

3.10.Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані на території міської ради, надає рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

 

4. Права та обов’язки відділу        

          4.1. Запитувати та одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від територіальних органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб у межах компетенції відділу.

4.2. Надавати відомості про місце проживання особи та інші персональні дані виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи на запит за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №207 „Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру”.

4.3. Відділ реєстрації місця проживання для потреб реєстрації місця проживання/перебування формує та веде реєстр територіальної громади. Відділ реєстрації місця проживання є розпорядником відповідного реєстру територіальної громади. Доступ до реєстру територіальної громади здійснюється посадовими особами відділу виключно авторизовано.

 

5. Структура відділу

5.1. Відділ очолює начальник відділу. Начальника відділу призначає на посаду міський голова за рішенням конкурсної комісії, за результатами стажування або з кадрового резерву та звільняє з посади своїм розпорядженням. Призначення на посаду та звільнення начальника відділу здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України та закону України Про службу в органах місцевого самоврядування.

5.2. Начальник відділу :

- здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

- особисто розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

- організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

- порушує перед керуючим справами виконавчого комітету міської ради питання щодо заохочення та притягнення працівників відділу до відповідальності;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5.3. Структура відділу і чисельність працівників затверджується рішенням міської ради.

5.4. Посадові обов’язки начальника відділу, головних спеціалістів та інспектора регулюються посадовими інструкціями.

5.5. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються розпорядженням міського голови.

 

6. Взаємодія відділу

При виконанні покладених завдань відділ взаємодіє зі структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, розташованими на території Гадяцької  міської ради, та надає рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Гід державних послуг. Банер