ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення другої сесії

Гадяцької міської ради 

восьмого скликання

27 листопада 2020 року № 21

 

 

 

 

 

 

                   

РЕГЛАМЕНТ

ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Правові засади роботи Гадяцької міської ради Полтавська області

1. Порядок роботи Гадяцької міської ради Полтавської області (далі – міська рада), її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності депутатських фракцій (депутатських груп) у міській раді встановлюються Конституцією України, Регламентом Гадяцької міської ради Полтавської області восьмого скликання (далі – Регламент) та Виборчим кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»,  «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положенням про постійні комісії Гадяцької міської ради.

2. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Регламенту  приймаються виключно міською радою за пропозицією міського голови, секретаря міської ради, постійних комісій міської ради, депутатських груп та фракцій, а також не менш ніж однієї третини депутатів від загального складу міської ради.

3. Регламент міської ради є обов’язковим для депутатів міської ради, міського голови, секретаря міської ради, виконавчих органів міської ради, всіх розташованих на території Гадяцької міської територіальної громади органів виконавчої влади, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій, посадових осіб, а також громадян, які постійно або тимчасово проживають на території Гадяцької міської територіальної громади.

4. Міська рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє Гадяцьку міську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

5. Міська рада складається з депутатів, обраних населенням Гадяцької міської територіальної громади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідно до Виборчого кодексу України.

6. Загальний склад міської ради визначається відповідно до Виборчого кодексу України. Загальний склад Гадяцької міської ради восьмого скликання становить 26 депутатів.

7. Міська рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу міської ради.

8. У разі якщо до міської ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження міська рада попереднього скликання.

9. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу міської ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така міська рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу міської ради.

10. Строк повноважень Гадяцької міської ради восьмого скликання визначається Конституцією України.

11. Повноваження міської ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної міської ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.

12. Міська рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та іншими законами до її відання.

13. Виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні».

14. Здійснення міською радою своїх повноважень будується на основі ініціативної і активної участі в її роботі кожного депутата, колективному вільному обговоренні питань місцевого значення, поєднання місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності, законності, широкому залученні громадян до управління справами територіальної громади та реалізації волі виборців через обраних ними депутатів, принципах відповідальності міської ради та утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб перед територіальною громадою.

15. Міська рада є юридичною особою. Рада здійснює повноваження відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» інших Законів України самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

16. Міська рада та її органи здійснюють свою діяльність відкрито та гласно, систематично інформують населення територіальної громади про роботу міської ради та утворених нею виконавчих органів через засоби масової інформації, в тому числі електронні.

        Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» всі протоколи, прийняті міською радою рішення оприлюднюються на офіційному веб-сайті Гадяцької міської ради.

 

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань міської ради             

1. Рада проводить засідання в адміністративній будівлі, розташованій за адресою: місто Гадяч, вул. Лесі Українки, 3.

1.1. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях пленарні засідання  Гадяцької міської ради можуть проводитися дистанційно в режимі відеоконференцій, а у разі їх неможливості – в режимі аудіоконференцій, крім питань, що потребують таємного голосування.

1.2. Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Гадяцької міської ради

1.3. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до бюджету громади, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання

1.4. У разі проведення дистанційних засідань у приміщенні, де перебуває головуючий, одночасно перебувають секретар міської ради, голови депутатських фракцій чи груп (уповноважені представники депутатських фракцій чи груп), з числа яких обирається лічильна група.

1.5. У разі проведення дистанційних засідань депутати Гадяцької міської ради повинні надати секретарю міської ради номери телефонів, електронну пошту, інші засоби комунікації, через які буде здійснюватися розсилка повідомлень та матеріали засідань.

2. За рішенням міської ради, прийнятою більшістю її депутатів від загального складу міської ради, її засідання можуть проводитися в іншому місці.

3. Засідання міської ради, її комісій ведуться державною мовою.

4. Промовець, що є іноземцем або особою без громадянства, який не володіє українською мовою, може виступати іншою мовою із забезпеченням у разі необхідності перекладу його виступу.

 

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи міської ради

1. Засідання міської ради є відкритими і гласними, крім випадків, установлених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

2.  Сесії міської  ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

3. Гласність засідань міської ради забезпечується шляхом надання можливості проведення у залі засідань фото- і відеозйомки, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також їх трансляції по телебаченню, в мережі інтернет, висвітленні матеріалів роботи міської ради у місцевих засобах масової інформації, в тому числі електронних та друкованих.

4. Міська рада  надає інформацію за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Розгляд та надання відповіді на запити на інформацію забезпечуються відділом організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Гадяцької міської ради.

5. Гласність діяльності міської ради також забезпечується через офіційне оприлюднення проектів рішень та прийнятих рішень міської ради, висновків і рекомендацій постійних комісій шляхом обов’язкового розміщення на офіційному веб-сайті міської ради.

6. Право члена територіальної громади бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише з метою припинення протиправних дій із боку конкретної особи (брутальної лайки, образливих висловів, вчинення ним бійки, хуліганських дій, поява у нетверезому стані, тощо).

8. Відкритість та гласність у діяльності міської ради забезпечується через стабільне функціонування офіційного веб-сайту міської ради шляхом:

1) розміщення Регламенту Гадяцької міської ради, Регламенту виконавчого комітету Гадяцької міської ради;

2) технічної можливості у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з офіційного веб-сайту міської ради. При цьому має бути вказано дату розміщення інформації (матеріалів) на офіційному веб-сайті міської ради;

3) розміщення результатів голосувань міської ради, протоколів засідань міської ради та її органів (постійних комісій, виконавчого комітету, тощо) зі всіма додатками;

5) розміщення в порядку визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації” проектів нормативно-правових та інших рішень міської ради зі всіма додатками;

6) розміщення інформації про діяльність міської ради (дату, місце і порядок денний засідань міської ради, її органів та інше);

7) розміщення іншої інформації щодо діяльності міської ради.

 

Стаття 4. Закриті пленарні засідання міської ради

1. Засідання міської ради та засідання можуть проводитись закрито у порядку, визначеному законом.

2. На закритому пленарному засіданні міської ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана міською радою необхідною, якщо інше не передбачено Конституцією та Законами України. Головуючий на закритому пленарному засіданні повідомляє депутатам міської ради про запрошених на таке засідання осіб.

3. Прийняття рішень та підготовка протоколу закритого пленарного засідання міської ради здійснюються у порядку, встановленому окремим рішенням міської ради у межах чинного законодавства України.

4. Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні міської ради забороняється використовувати фото-, відеотехніку, засоби зв'язку, звукозапису та обробки інформації.

5. Наприкінці закритого пленарного засідання міська рада після обговорення приймає рішення щодо необхідності публікації матеріалів, результатів голосування, прийнятого рішення та інших відомостей щодо цього засідання.

6. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання міської ради забезпечується секретарем міської ради у режимі, який унеможливлює несанкціоноване розголошення питань, що обговорюються на засіданні.  

 

Стаття 5. Розміщення депутатів і запрошених осіб у залі засідань міської ради

1. Депутати на пленарному засіданні міської ради розміщуються в залі засідань міської ради у довільному порядку на відведених для них місцях.

2. Під час пленарного засідання міської ради за робочими місцями депутатів у залі засідань не можуть перебувати особи, які не є депутатами міської ради, за винятком осіб, які виконують функцію з обслуговування пленарних засідань міської ради, а також почесних гостей, депутатів Верховної Ради України, депутатів обласної ради, інших осіб (у порядку виключення).

3. Особи, запрошені на пленарне засідання міської ради, розміщуються на спеціально відведених для них місцях.

 

Стаття 6. Запрошення на пленарне засідання міської ради

1. На пленарне засідання міської ради запрошуються особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного.

2. Постійні комісії міської ради, мають право вносити пропозиції про присутність відповідних осіб на пленарному засіданні міської ради під час розгляду питань, підготовка яких здійснюється відповідною комісією.

3. Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє депутатам про офіційно запрошених осіб, присутніх на пленарному засіданні міської ради.

4. З метою недопущення порушень громадського порядку секретарем міської ради проводиться реєстрація осіб, які виявили бажання бути присутніми на відкритому пленарному засіданні міської ради за наявними у таких осіб документів, що підтверджують їх особу.

5. У випадку проведення реєстрації відмова громадянина пред’явити документ, що посвідчує його особу, є підставою для недопущення такого громадянина на відкрите пленарне засідання.

6. Категорично забороняється вносити в залу засідання міської ради зброю, вибухові пристрої, психотропні та наркотичні речовини, алкогольні напої, інші предмети, які можуть бути використані в якості зброї та спеціальних засобів, або становити загрозу для життя чи здоров’я оточуючих.

7. Не допускаються на пленарне засідання міської ради особи, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

          8. Присутні на засіданні міської ради особи не мають права втручатися в роботу сесії, зобов’язані утримуватись від проявів схвалення чи осуду доповідей, виступів, рішень, які приймаються, оплесками, вигуками та іншими діями, дотримуватись встановленого порядку.

 

Стаття 7. Забезпечення діяльності міської ради

1. Організаційне, правове, наукове, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності міської ради, її органів у міській раді здійснюють виконавчі органи міської ради та їх структурні підрозділи, що утворюються міською радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Структура виконавчих органів міської ради, окремих структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, загальна чисельність таких органів та підрозділів, а також Положення про них затверджуються більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради.

3. Рада самостійно розробляє, затверджує і виконує бюджет громади згідно з Бюджетним кодексом України, іншими Законами України.

 

Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

 

Стаття 8. Форми роботи міської ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесії міської ради складаються з пленарних засідань міської ради, а також засідань постійних комісій міської ради.

3. Сесії міської ради можуть бути черговими та позачерговими.

 

Стаття 9. Перша сесія міської ради нового скликання

1. Перша сесія новообраної міської ради скликається Гадяцької міською територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу Ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова Гадяцької міської територіальної виборчої комісії, який інформує міську раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови.

З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання та новообраного міського голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях міської ради першої сесії новообраний голова.

2. У разі якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії міської ради інформує голова Гадяцької міської територіальної виборчої комісії, міської рада обирає тимчасову президію з числа депутатів міської ради в кількості трьох - п'яти осіб.

Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях міської ради до обрання секретаря міської ради. З часу обрання секретаря міської ради він головує на пленарних засіданнях міської ради.

 

Стаття 10. Відкриття та закриття сесії міської ради

1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів. Депутат зобов’язаний брати особисту участь в пленарному засіданні міської ради. Депутат або голова фракції зобов’язаний письмово повідомити секретаря міської ради про причини відсутності на пленарному засіданні. У випадку відсутності такого повідомлення вважається, що депутат відсутній без поважних причин.

2. Відкриття сесії міської ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання. Після відкриття оголошується, яка кількість депутатів прибула на пленарне засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх депутатів (кожного окремо), які повідомили причини відсутності та прізвища депутатів, які не повідомили причини відсутності.

3. Під час відкриття сесії і після закриття сесії виконується Державний гімн України. Усі присутні в залі проведення пленарного засідання зобов’язані стояти під час виконання Держаного гімну України, присутні можуть співати гімн або повинні зберігати тишу.

 4. Сесія закривається після розгляду усіх питань порядку денного, у тому числі шляхом перенесення розгляду окремих питань на наступну сесію міської ради. Сесія не може бути закритою, якщо міська рада не розглянула всі питання порядку денного.

 

Стаття 11. Чергові сесії міської ради

1. Чергові сесії ради скликаються міським головою, крім випадків передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Рішення про скликання сесії міської ради відповідно до частин четвертої, шостої та восьмої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доводиться до відома депутатів і населення Гадяцької міської територіальної громади не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд міської ради.

3. Сесія міської ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

4. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію міської ради, сесія скликається секретарем міської ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною сьомою статті 46 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5. Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради, а також за пропозицією виконавчого комітету міської ради.

6. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та шостій  статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у частині сьомій статті 46 цього Закону, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу міської ради, або постійною комісією міської ради. У такому випадку рішення про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках (відповідно до Регламенту) – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд міської ради.

7. Сесію міської ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – секретар міської ради. У випадку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням міської ради – один з депутатів міської ради.

8. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради.

9. Регламент міської ради відповідного скликання, а також Положення про постійні комісії міської ради затверджуються міською радою, не пізніш як на другій сесії міської ради.

10. Підготовка проєктів Регламенту міської ради, Положення про постійні комісії міської ради покладається на юридичний відділ виконавчого комітету Гадяцької міської ради.

12. Відповідальність за своєчасність та повноту отримання депутатами міської ради вказаних матеріалів покладається на секретаря міської ради.

13. Порядок проведення першої сесії міської ради, порядок обрання секретаря міської ради, скликання чергової та позачергової сесії міської ради, призначення пленарних засідань міської ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень міської ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються цим Регламентом з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». До прийняття Регламенту міської ради чергового скликання застосовується Регламент міської ради, що діяв у попередньому скликанні.

14. Протоколи сесій міської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, у разі його відсутності – секретарем міської ради, а у випадку, передбаченому частинами сьомою та восьмою статті 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

16. Сесії міської ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається міською радою відповідно до закону. Протоколи сесії міської ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Стаття 12. Позачергова сесія міської ради

1. Позачергові сесії скликаються у випадку гострої необхідності.

2. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються міському голові з зазначенням питань до порядку денного та проектами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за три дні до початку сесії.

3. Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

4. Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації.

 

Стаття 13. Суб'єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд міської ради (ініціатори).

1. Пропозиції щодо питань на розгляд міської ради можуть вносити (ініціатори):

 • загальні збори громадян (в порядку місцевої ініціативи або іншому визначеному законом і Статутом територіальної громади порядку);
 • міський голова, перший заступник міського голови, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчих органів ради; старости;
 • секретар міської ради;
 • постійні комісії міської ради;
 • депутат (депутати);
 • депутатська група, фракція;
 • виконавчий комітет;
 • виконавчі органи міської ради;
 • структурні підрозділи виконавчих органів міської ради.

2. Ініціатор внесення є автором проєкту рішення (незалежно від того хто технічно підготував проект).

3. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Стаття 14. Підготовка питань, що вносяться на розгляд міської ради

1. Підготовку питань, що вносяться на розгляд міської ради організовує секретар міської ради.

2. Проєкт рішення, що планується внести на розгляд міської ради, подається секретарю міської ради, або уповноваженій ним особі у друкованій та електронній формах не пізніше як за 10 робочих днів до його розгляду на пленарному засіданні, крім обумовлених Регламентом випадків термінового розгляду питань.

3. Друкований примірник проєкту рішення повинен мати такі реквізити: на лицевій стороні бланку рішення міської ради – назва рішення, нижче – текст проекту рішення; на зворотному боці бланку рішення міської ради – перелік погоджувальних підписів (віз), а також підпис розробника проєкту.

4. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:

1) мотивуючої, в якій містяться посилання на закони та інші нормативні акти, обставини, якими викликана необхідність прийняття рішення;

2) резолютивної, в якій конкретно і чітко формуються рішення, виконавці поставленого завдання;

3) заключної, в якій вказана постійна комісія, на яку покладається контроль за виконанням рішення, а також вказівка про набуття чинності рішення у випадку більш пізнього набуття чинності та спосіб його оприлюднення.

5. Підготовлені проекти рішень ради проходять юридичну експертизу в юридичному відділі виконавчого комітету міської ради. Проєкти рішень візуються, а ті, що не ґрунтуються на чинному законодавстві, повертаються розробнику проєкту із заначенням в письмовій формі обставин повернення на доопрацювання.

6. Не пізніше як за 1 день до розгляду питань на сесії постійні комісії міської ради проводять їх попереднє обговорення. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії міської ради.

7. Проєкт рішення до моменту його розгляду на постійних комісіях міської ради повинен отримати необхідні погодження та висновки (візи) в:

1) секретаря міської ради;

2) заступника міського голови, відповідно до функціональних повноважень та посадових обов’язків;

3) служби діловодства.

8. Візування (погодження) проекту рішення є обов'язковим. У випадках, коли авторами проєкту рішення є депутати, депутатські фракції (групи) або постійні комісії – отримання погоджувальних підписів (віз) здійснюється секретарем міської ради. У разі незгоди з проєктом рішення або окремими його положеннями особи, які є суб’єктами візування такого проєкту рішення, викладають свої зауваження письмово та повертають розробнику проєкт рішення на доопрацювання.

9. Проєкт програми соціально-економічного та культурного розвитку Гадяцької міської територіальної громади та  бюджет громади з доданими до них інформаційними матеріалами розглядаються на засіданнях усіх постійних комісій міської ради.

10. Термінові питання можуть вноситися в порядок денний сесії міської ради під час пленарного засідання за рішенням депутатів міської ради.

11. При прийнятті невідкладних рішень на вимогу міського голови за погодженням не менше двох третин зареєстрованих на засіданні депутатів, засідання відповідної постійної комісії міської ради з розгляду ініційованого міським головою питання може бути проведене під час пленарного засідання, для чого оголошується перерва.

12. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії міської ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії. У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу.

13. До порядку денного чергової сесії міської ради включається питання щодо інформації міського голови про прийняті рішення виконавчим комітетом міської ради у міжсесійний період.

 

Стаття 15. Реєстрація депутатів міської ради

1. Перед пленарним засіданням та після кожної перерви проводиться поіменна реєстрація депутатів, що прибули на сесію.

2. Реєстрацію депутатів здійснює секретар міської ради, після чого інформує головуючого на пленарному засіданні міської ради.

3. Прізвища відсутніх депутатів, головуючий, доводить до відома ради та інформує про причини відсутності таких депутатів.

 

Стаття 16. Порядок денний сесії міської ради

Процедура затвердження порядку денного сесії передбачає:

1) прийняття проекту порядку денного за основу. За основу приймається перелік тих питань, які пройшли процедуру попереднього розгляду в постійних комісіях міської ради. Проєкт порядку денного вважається прийнятим за основу, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу міської ради. Пропозиція про розгляд питання, яке відсутнє в порядку денному, але розглянуте відповідною комісією або про повторний розгляд питання на поточному пленарному засіданні приймається більшістю депутатів від загального складу міської ради;

2) у випадках, коли окремі питання вносяться на розгляд міської ради безпосередньо на сесії, без попереднього розгляду юридичним відділом виконавчого комітету міської ради, постійними комісіями, і включаються до порядку денного, проекти рішень із цих питань за необхідності попередньо розглядаються юридичним відділом виконавчого комітету міської ради та постійними комісіями в день роботи сесії, про що міська рада приймає відповідне рішення (у разі якщо питання не розглядалося в постійній профільній комісії, воно може бути включено до порядку денного, якщо його розгляд не заперечує постійна профільна комісія, до відання якої воно належить);

3) затвердження порядку денного в цілому. Рішення приймається більшістю голосів депутатів від загального ( кількісного) складу міської ради. Послідовність розгляду питань порядку денного сесії визначає міська рада.

 

Стаття 17. Пленарні засідання міської ради

1. Сесія складається з пленарних засідань.

2. Пленарне засідання міської ради відбувається в наступному порядку:

1) повідомлення про кількість зареєстрованих депутатів та надання інформації про відсутніх;

2) вступне слово головуючого про відкриття сесії міської ради;

3) затвердження порядку денного, регламенту роботи сесії та інших процедурних питань;

4) обговорення питань порядку денного та голосування по них;

5) заслуховування запитів, звернень депутатів;

6) розгляд питання порядку денного „Різне”;

7) закриття сесії міської ради.

3. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради міський голова, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.

4. Пленарне засідання міської ради як правило розпочинається о 14.00. Тривалість роботи сесії встановлюється міською радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які вносяться на її розгляд.

5. Пленарне засідання міської ради закривається виключно після розгляду усіх питань порядку денного або за рішенням ради.

 

Стаття 18. Затвердження порядку денного і внесення до нього змін. Послідовність розгляду питань порядку денного

1. Проєкт порядку денного сесії міської ради надається депутатам під час їх реєстрації на початку чергової (позачергової) сесії.

2. Проєкт порядку денного оголошується головуючим на початку пленарного засідання міської ради. Пропозиції про зміни та доповнення до проєкту порядку денного (виключення окремих питань, зміна черговості їх розгляду) ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Рішення по пропозиціях про зміни і доповнення до порядку денного приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

3. Порядок денний приймається в цілому більшістю депутатів від загального складу міської ради. У разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо.

4. Питання порядку денного пленарного засідання розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.

5. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє про назви проектів, документів (у тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання.

6. Головуючий за згодою депутатів на засіданні може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання.

7. Перед розглядом питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування.

8. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.

9. Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за процедурним рішенням міської ради. В ході пленарного засідання рада має право повернутись до внесення змін до порядку денного, таке повернення здійснюється за процедурним рішенням міської ради за пропозицією міського голови, депутата, депутатської фракції (групи).

 

Стаття 19. Обов'язки головуючого на пленарному засіданні міської ради

1. Головуючий на пленарному засіданні міської ради:

1) дотримується норм Конституції України та цього Регламенту і вживає заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на пленарному засіданні;

2) повідомляє про результати реєстрації депутатів та про кількість депутатів, відсутніх на пленарному засіданні з поважних причин;

3) відкриває, веде та закриває пленарні засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях;

4) попереджає присутніх на закритому пленарному засіданні про процедуру проведення закритого пленарного засідання;

5) оголошує повну назву проєкту рішення міської ради, суб'єктів подання та візування, ініціаторів підготовки такого проекту рішення, наявність інформаційних, довідкових та інших матеріалів до проекту рішення, що вносяться на обговорення;

6) оголошує про виступ з місця;

7) оголошує списки осіб, які записалися на виступ, та надає слово для виступу;

8) надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;

9) створює рівні можливості депутатам, депутатським фракціям (депутатським групам) для участі в обговоренні питань відповідно до цього Регламенту;

10) утримується від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення ними норм депутатської етики;

11) вживає заходів для підтримання порядку на пленарному засіданні;

12) організовує розгляд питань відповідно до норм цього Регламенту;

13) оголошує результати голосування та про прийняте радою рішення;

14) оголошує офіційні повідомлення, звернення та запити депутатів;

15) оголошує перерву у випадках та за процедурою, які  визначені Регламентом;

         16) здійснює інші повноваження відповідно до цього Регламенту.

 

Стаття 20. Права головуючого на пленарному засіданні міської ради

1. Головуючий на пленарному засіданні міської ради має право:

1) вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання, які ставляться на голосування першими;

2)  підсумовувати обговорення питань;

3) ставити уточнюючі запитання промовцю на пленарному засіданні;

4) зачитувати або доручати секретарю міської ради зачитувати письмові пропозиції та інші документи до питання, що обговорюється;

5) оголошувати повідомлення до початку розгляду питань порядку денного пленарного засідання ради, а в термінових випадках – у ході пленарного засідання, але не перериваючи виступ промовця або процедуру голосування;

6) в необхідних випадках за згодою депутатів міської ради продовжувати час для виступу;

7) за згодою депутатів міської ради надавати слово для виступів з питань, що обговорюються на пленарному засіданні міської ради запрошеним та присутнім на такому засіданні особам;

8) оголошувати перерву до 30 хвилин, але не частіше, ніж через дві години роботи сесії міської ради;

9) давати доручення, вказівки визначеному структурному підрозділу міської ради чи її виконавчого комітету з питань організації її діяльності про надання депутатам під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного пленарного засідання ради.

 

Стаття 21. Лічильна комісія

1. Лічильна комісія утворюється на першому пленарному засіданні на термін повноважень ради в кількості трьох осіб: голови лічильної комісії, секретаря лічильної комісії та члена лічильної комісії.

2. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень міської ради.

3. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад лічильної комісії.

4. За дорученням ради функції лічильної комісії може виконувати секретар міської ради.

 

Стаття 22. Секретаріат міської ради

1. В разі відсутності секретаря міської ради на час проведення сесії міська рада обирає секретаря із числа депутатів відкритим голосуванням.

2. Редагування, доопрацювання проєктів рішень з урахуванням пропозицій та зауважень, які надійшли під час обговорення питання на сесії доручається ініціатору проєкту рішення або секретарю міської ради з наступним візуванням доопрацьованого рішення головою профільної постійної комісії міської ради.

 

Стаття 23. Виступи, доповіді (співдоповіді), запитання

1. Першочергове право виступу з питання, що розглядається на сесії, пропозиції, поправки, запитання надається депутату міської ради.

2. Заяви про надання слова запрошеним та присутнім на пленарному засіданні особам для виступу обліковуються секретарем міської ради.

3. Кожна з фракцій (груп) має гарантоване право на запитання доповідачу, а також на виступ уповноваженого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Головуючий на засіданні надає слово уповноваженим особам депутатських фракцій (груп) для висловлення узагальнених позицій фракції (групи).

4. Головуючий на засіданнях надає слово для участі в дебатах у порядку надходження заяв від представників депутатських груп та фракцій та окремих депутатів. В необхідних випадках, за згодою більшості присутніх депутатів, головуючий може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни.

5. Якщо головуючий на засіданні не представив виступаючого під час надання йому слова, виступаючий представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської фракції (групи) чи постійної комісії міської ради зазначає їх назву.

6. Після доповіді та співдоповіді в обговоренні беруть участь депутати та міський голова. Запитання до доповідачів повинні бути чіткими, зрозумілими і, по можливості, короткими. Не допускається використання наданого для запитання слова для здійснення виступу.

7. Депутат може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів, а у випадку не виголошеного виступу, свої пропозиції та зауваження з питання, що обговорюється передати в письмовій формі головуючому для включення до протоколу засідання міської ради. Передача права на виступ на користь іншої особи не допускається, окрім випадків, коли це стосується депутатів, які входять до відповідних депутатських груп та фракцій.

8. Слово для інформування, роз'яснення, надання довідок, відповіді на питання, що обговорюється може бути надано головуючим поза чергою.

9. Міський голова має право взяти слово у будь-який час.

10. Виступаючий не повинен вживати грубих і некоректних висловів, закликати до незаконних і насильницьких дій.

11. У разі порушення пункту 10 статті 23 цього Регламенту головуючий зобов'язаний попередити виступаючого, а при повторному порушенні ним цієї норми має право позбавити порушника права виступу.

12. Головуючому забороняється коментувати виступи, перешкоджати виступаючому та зупиняти його виступ, окрім випадків, що визначені законодавством України та цим Регламентом.

13. Якщо виступаючий взяв слово без дозволу головуючого, він може бути  позбавлений його головуючим на пленарному засіданні міської ради.

14. Якщо виступаючий відхилився від питання, що обговорюється, головуючий має право зробити виступаючому зауваження або зупинити такий виступ.

15. Запитання виступаючим, доповідачам або співдоповідачам можуть подаватися письмово або ставитися усно. В ході обговорення таких виступів, доповідей, співдоповідей головуючий забезпечує вільне висловлення різноманітних думок з питання, що обговорюється.

16. Після закінчення запитань до доповідача (співдоповідачів), головуючий може запропонувати виступити з обговорюваного питання. Проголошення виступів здійснюється, як правило, з місця. Особам, які проголошують виступи, запитання не ставляться, зміст виступів не коментується.

17. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості. 

18. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу. Окрім цього, депутати мають право на запитання та виступ з приводу внесеної пропозиції чи поправки.

19. Депутату, який не зареєструвався на сесії, слово для будь-яких виступів не надається.

20. За рішенням міської ради (не менше однієї третьої від загального складу ради) головуючий може також надати слово для виступу з обговорюваного питання особам, які присутні на засіданні.

21. Депутат, ім’я якого було згадано під час виступу, має право на беззаперечне проголошення репліки. Депутатська фракція (група), назва якої була згадана під час виступу, має беззаперечне право на виступ свого представника із реплікою.

22. Якщо депутат не зміг висловитися у зв'язку з припиненням обговорення, за його бажанням текст його виступу може бути додано до протоколу сесії.

23. З моменту припинення обговорення, слово може надаватися виключно тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування.

 

Стаття 24. Тривалість виступів на пленарному засіданні

1. Головуючий надає слово для виступу наступної тривалості:

1) для доповіді – до 30 хвилин, для співдоповіді – до 10 хвилин;

2) для відповіді на запитання до 10 хвилин;

3) для заяв, виступів, повідомлень – до 5 хвилин;

4) для запитань та реплік – до 1 хвилини.

2. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на визначений Регламентом час.

 

Стаття 25. Перерви для узгодження позицій фракцій (груп)

1. У разі якщо подається проект рішення, який не був включений до порядку денного, - депутатські фракції мають право взяти перерву для узгодження позицій з цього питання або відразу по затвердженню порядку денного сесії, або перед голосуванням по цьому питанню. Така перерва надається головуючим без прийняття процедурного рішення ради. Перерва надається на вимогу голови (за його відсутності заступника голови) однієї із депутатських фракцій (груп), робиться один раз та використовується усіма фракціями ради. Тривалість перерви не повинна перевищувати 15 хв.   

2. Під час пленарного засідання депутатська фракція (група) має право на одну перерву для узгодження позицій. Така перерва надається головуючим без прийняття процедурного рішення ради тривалістю, про яку просить ініціатор, але не більше 15 хвилин. Перерва надається на вимогу голови (за його відсутності заступника голови) депутатської фракції (групи).

 

Стаття 26. Редагування та доопрацювання проєктів рішень міської ради за результатами виступів та обговорень

1.  Для редагування, доопрацювання проєктів рішень з урахуванням виступів та обговорень, пропозицій та зауважень, які надійшли, більшістю голосів присутніх на пленарному засіданні депутатів міської ради може бути обрана тимчасова редакційна комісія, до складу якої, крім депутатів, можуть на громадських засадах залучатися фахівці, спеціалісти відповідних галузей, посадові особи виконавчих органів ради та їх структурних підрозділів.

2. У разі неможливості здійснити протягом сесійного засідання належні редагування, доопрацювання проекту рішення міської ради та забезпечити надання доопрацьованого проєкту рішення усім депутатам, які присутні на пленарному засіданні до його закінчення, такий проєкт рішення знімається з порядку денного сесії та повертається на доопрацювання з подальшим включенням до порядку денного наступної чергової сесії міської ради.

3. За згодою депутатів міської ради обговорення проєкту рішення міської ради може не проводитися, за умови відсутності заперечень голів постійних комісій міської ради.

 

Стаття 27. Порядок голосування та прийняття рішення міської ради

1. Рішення міської ради з будь-якого питання приймається на пленарному засіданні після його обговорення.

2. При відсутності до проєкту рішення зауважень та пропозицій проєкт рішення ставиться на голосування вцілому.

3. У випадку наявності до проєкту рішення зауважень та пропозицій вони розглядаються та голосуються у порядку надходження. Після голосування по кожному із зауважень та пропозицій проєкт рішення ставиться на голосування вцілому як рішення з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу міської ради.

4. Усі пропозиції, поправки та доповнення ставляться на голосування окремо. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що не були відкликані. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися; при цьому вказується прізвище депутата, що ініціював внесення пропозиції чи поправки. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх також на голосування.

5. Головуючий на засіданні може поставити на голосування ради питання про відмову ініціатору пропозиції чи поправки, запропонованого ним тексту, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу приймається міською радою без обговорення.

6. Після голосування по всіх пропозиціях та поправках, у випадку виникнення необхідності, рада може прийняти рішення про направлення проєкту рішення разом із ухваленими поправками на доопрацювання у відповідні постійні комісії.

7. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

8. При голосуванні з одного питання кожен депутат міської ради має один голос і може подати його «за» пропозицію (питання порядку денного), «проти», або утриматися від голосування. 

9. Голосування не може бути проведено без підрахунку голосів.

10. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

11. Рішення ради є прийнятим, якщо за таке рішення проголосували більшість депутатів від загального складу міської ради, крім особливих випадків, передбачених законодавством України.

12. У разі не набрання проєктом рішення ради необхідної кількості голосів депутатів міської ради в ході голосування, такий проєкт рішення міської ради є таким, що був розглянутий міською радою та не прийнятий нею.

13. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, негайно проводиться переголосування без обговорення. У випадку наявності заперечень про таке повторне голосування, дане питання вирішується за процедурним рішенням ради.

14. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

 

Стаття 28. Види та способи голосування

1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

2. Голос головуючого під час поіменного голосування на пленарному засіданні міської ради, враховується.

3.  Відкрите поіменне голосування здійснюється шляхом підняття руки (у разі відсутності програмно-технічного комплексу системи електронного голосування з фіксацією результатів поіменного голосування).

 

Стаття 29. Таємне голосування

1. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках вирішення таких питань:

1) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря міської ради у порядку, передбаченому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Таємне голосування може проводитися також в інших випадках, визначених більшістю депутатів від загального складу ради.

3. Проведення таємного голосування і визначення його результатів покладається на постійну лічильну комісію міської ради.

5. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

1) час і місце проведення голосування;

2) порядок заповнення бюлетеня;

3) критерії визнання бюлетеня недійсним;

4) порядок організації голосування.

6. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються постійною лічильною комісією у кількості зареєстрованих депутатів і затверджуються процедурним рішенням ради.

7. Перед початком таємного голосування постійна лічильна комісія отримує від секретаря міської ради складений в алфавітному порядку список всіх депутатів. Лічильна комісія опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

8. На підставі посвідчення депутата міської ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування. Депутату заборонено демонструвати зміст бюлетеню після його заповнення.

9. Депутат має право перебувати в кабіні (іншому місці) для голосування протягом часу, який необхідний для здійснення волевиявлення (голосування).

10. Під час заповнення бюлетеня для таємного голосування (волевиявлення), присутність сторонніх осіб в кабіні (іншому місці) для голосування забороняється.

11. Депутат не має права передавати свій бюлетень для таємного голосування (волевиявлення) іншим особам.

12. У бюлетені для таємного голосування депутат робить довільну позначку, яка однозначно засвідчує його волевиявлення.

13. Після закінчення голосування постійна лічильна комісія у повному складі розкриває виборчу скриньку для таємного голосування та підраховує голоси.

14. Недійсними вважаються бюлетені, з яких не можливо однозначно трактувати волевиявлення депутата, а також бюлетені, в яких не зроблено жодної позначки.

15. Про результати таємного голосування постійна лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії. Голова комісії доводить до відома депутатів міської ради результати таємного голосування. Протокол постійної лічильної комісії затверджується міською радою.

16. При виявленні помилок чи порушень у порядку та процедурі проведення таємного голосування за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від загального складу ради, проводиться повторне голосування.

 

Стаття 30. Рішення міської ради

1. На пленарних засіданнях міська рада може приймати нормативно-правові, ненормативні та інші акти у формі:

1) рішення міської ради, прийнятого у межах її компетенції для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;

2)  доручення - рішення міської ради, що стосується органу чи посадової особи міської ради і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;

3) звернення - рішення міської ради, зверненого до суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

4) заяви - рішення міської ради, що містить у собі виявлення позиції міської ради з певних питань;

5) процедурного рішення - рішення, прийнятого міською радою з процедурних питань.

2. Порядок розгляду і прийняття міською радою регуляторних актів (рішень) у сфері господарської діяльності регламентується Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», іншими законами та цим Регламентом.

3. Рішення міської ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законодавством і цим Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування. Також депутат не має права відкликати свій голос після голосування.

4. Секретар міської ради забезпечує передачу на підпис міському голові прийнятих радою рішень. 

5. Не пізніше п’ятого дня з моменту прийняття міською радою рішення міський голова зобов’язаний підписати прийняте рішення або скористатись процедурою ветування (частина 4 статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

6. Рішення міської ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома населення, шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті міської ради. За письмовою заявою особи щодо якої прийняте рішення, їй надається копія рішення або витяг з цього рішення.

7. Рішення міської ради, прийняті у межах наданих законом повноважень,  є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території Гадяцької міської територіальної громади органами виконавчої влади, об‘єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території громади.

8. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед міською радою іншими виконавчим органами міської ради за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень.

9. Гадяцька міська рада має право скасовувати свої раніше прийняті рішення та рішення своїх виконавчих органів та вносити до них зміни та/чи скасовувати їх на підставі, в межах повноважень, та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

10. Міська рада не може скасовувати свої попередні рішення та рішення утворених нею виконавчих органів, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Такі рішення можуть бути скасовані виключно в судовому порядку.

         11. Рішення міської ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку. Рада не має права виносити рішення, що суперечать раніше прийнятим рішенням міської ради індивідуальної дії, зокрема у випадку прийняття відмовного рішення ради індивідуального характеру, відповідне питання може бути внесено на розгляд міської ради після скасування попереднього відмовного рішення ради в судовому порядку.

 

Стаття 31. Протоколи пленарного засідання міської ради

1. Засідання міської ради протоколюються.

2. Протоколи сесії ради підписує міський голова (особа, яка здійснює його повноваження) або особа передбачена статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та секретар міської ради.

3. У протоколі фіксуються:

1) найменування міської ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата та місце проведення сесії, тривалість перерв;

2) число депутатів, обраних до ради, число присутніх депутатів;

3) число та прізвища, імена, по батькові відсутніх з поважних та неповажних причин депутатів;

4) прізвища, імена, по батькові депутатів, що залишили сесійну залу до офіційного закриття пленарного засідання;

5) прізвище, ім'я та по батькові головуючого на засіданні міської ради та прізвища, імена та по батькові присутніх депутатів;

6) порядок денний сесії, прізвище, ім'я та по батькові доповідача та співдоповідача по кожному питанню порядку денного;

7) прізвища, імена, по батькові та посади виступаючих в дебатах (для осіб, які не є депутатами ради), а також депутатів, які внесли запити, тексти їх виступів;

8) присутніх на засіданні ради, запрошених членів територіальної громади та посадових осіб;

9) перелік всіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих за рішення, проти, та тих, які не взяли участь у голосуванні;

10) рішення щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті.

5. До протоколу сесії додаються:

1) рішення, прийняті радою;

2) тексти доповідей і співдоповідей;

3) письмові запити депутатів;

4)тексти виступів депутатів, які записалися, але не виступили у зв'язку з припиненням дебатів;

5) список відсутніх на сесії депутатів;

6) список запрошених на сесію;

7) зміни та доповнення до проектів рішень ради, які враховуються при голосуванні;

 8) заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу;

9) копії запитів депутатів ради;

10) повідомлення;

11) результати поіменного голосування;

12) інші документи.

6. Оригінал протоколу сесії міської ради протягом року зберігається у секретаря міської ради.

 

Стаття 32. Порядок розгляду питань у розділі порядку денного сесії Ради «Різне»

1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання міської ради депутатам надається право виступити у «Різному», яке полягає у висловленні ними своїх думок, пропозицій, оголошень, заяв та позицій щодо роботи сесії, депутатської діяльності, роботи виконавчих органів міської ради тощо.

2. Під час розгляду розділу «Різне» головуючий на сесії ради оголошує про наявні звернення, запити заяви, що надійшли під час пленарного засідання сесії міської ради.

Головуючий на пленарному засіданні ради може особисто дати роз’яснення по депутатському питанню або доручити дати відповідь відповідному фахівцю. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, ужити заходів і дати відповідь депутату індивідуально й у встановлений міським головою термін.

3. Пропозиції та зауваження, висловлені в дебатах депутатами на сесії міської ради, передані в письмовій формі головуючому на сесії через секретаря міської ради, розглядаються міською радою або за її дорученням комісіями ради, направляються на розгляд відповідним державним та громадським організаціям і посадовим особам, які зобов'язані у встановлений строк розглянути їх і про результати повідомити безпосередньо депутата, а також міського голову.

4. При необхідності в кінці сесії надається час, але не більше 30 хвилин, для виступів депутатів міської ради з короткими заявами та повідомленнями.

Обговорення цих заяв та повідомлень не проводяться, рішення по ним   не приймаються.

         5. Листи громадян, які надійшли на адресу сесії міської ради, розглядаються радою в порядку передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

 

Стаття 33. Акти інших органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру оприлюднюються шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті міської ради у 5 денний термін з часу їх прийняття.

2. Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення.

Рішення виконавчого комітету міської ради приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою.

3. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та протягом десяти днів скликавши позачергову сесію внести питання, зазначені в такому рішенні, на розгляд міської ради.

4. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані міською радою.

Прокт рішення Гадяцької міської ради про скасування відповідного рішення виконавчого комітету міської ради повинен містити правове обґрунтування невідповідності рішення виконавчого комітету правовим нормам Конституції України, законів України, рішень Гадяцької міської ради.

5. Міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

6. Міський голова має право вносити зміни, доповнення до розпоряджень,  виданих ним у межах своїх повноважень.

7. Міський голова має право скасовувати розпорядження,  видані ним у межах своїх повноважень, у випадках передбачених чинним законодавством України.

8. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності  Конституції  або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

9. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Стаття 34. Постійні комісії міської ради

1. У відповідності із вимогами Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада утворює постійні комісії. Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії.

2. Постійні комісії утворюються міською радою і є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень.

3. До складу постійних комісій міської ради не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.

4. Голови постійних комісій міської ради, їх кількісний (не менше 5 осіб) і персональний склад визначається відповідним рішенням міської ради, яке приймається більшістю голосів від загального складу ради. Кандидатури голів постійних комісій вносяться міським головою. При необранні кандидатур голів комісій, висунутих міським головою, кандидатури пропонуються секретарем міської ради, депутатами.

5. При обранні депутатів до постійних комісій беруться до уваги фаховість, професійна підготовка, знання, вміння, навички, особистісні, моральні та ділові якості. 

6. Депутат міської ради має право і повинен бути членом лише однієї постійної комісії. Всі члени постійної комісії мають рівні права.

7. Депутати працюють у постійних комісіях міської ради на громадських засадах.

8. Основною формою роботи постійної комісії міської ради є її засідання.

9. Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії,  представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії, або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії.

10. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

11. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проєкти рішень міської ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

12. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

13. Постійні комісії за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних  і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності, їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради.

14. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали                і документи.

15. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації.

Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови.

Протоколи засідань комісії підписуються головою комісії (особою, яка здійснює його повноваження) і секретарем комісії.

Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими, оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

16. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

17. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

18. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть  за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно.

19. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

20. Постійні комісії міської ради є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

.        21. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії.

22. Засідання постійної комісії протоколюються. Оформлення протоколу здійснюється секретарем постійної комісії відповідно Інструкції з діловодства. Висновки, рекомендації та протоколи засідань комісії зберігаються весь термін діяльності ради даного скликання, а після обрання ради нового скликання – передаються до архіву.

 

Стаття 35. Тимчасові контрольні комісії міської ради

          1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами міської ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу міської ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій міської ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку  з її роботою.

4. Тимчасові контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд міської ради.

5. Повноваження тимчасової контрольної комісії міської ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень міської ради.

 

Стаття 36.  Права та обов'язки депутата міської ради

1. Депутат міської ради наділений усією повнотою прав і повноважень, що забезпечують його активну участь у діяльності ради, утворених нею органів, депутатських груп та фракцій, несе відповідальність перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення, у тому числі доручення міського голови.

2. Депутат ради має право:

- обирати і бути обраним до органів ради;

- офіційно представляти виборців у раді та її органах;

- пропонувати питання до розгляду їх радою та її органами;

- вносити пропозиції та зауваження до Порядку денного пленарних засідань сесії ради, порядку обговорюваних питань та їх суті;

- вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

- вносити на розгляд ради та її органів проєкти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

- висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

- порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

- вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні сесії ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів та посадових осіб, що розташовані або діють на території Гадяцької міської теиторіальної громади;

- порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

- виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

- ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах засідань сесій ради та її органів до їх опублікування;

- оголошувати на засіданні ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

- об’єднуватися з іншими депутатами ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту міської ради.

3. Депутат ради може передавати головуючому на пленарному засіданні сесії ради тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання сесії ради або її органу, в якому він бере участь. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, та про вжиті заходи повідомити депутату та раді.

4. Депутат ради має право на депутатське звернення, яким є викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до міського голови, місцевих органів виконавчої влади, ради, її органів і посадових осіб, а також керівників правоохоронних і контролюючих органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Зазначені органи і посадові особи зобов'язані в 10-денний строк розглянути порушене депутатом ради питання і дати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше ніж у місячний строк.

5. Депутат ради має право на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, ради, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території Гадяцької міської теиторіальної громади, з питань депутатської діяльності.

6. Посадові особи ради на звернення депутата ради надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідну для здійснення ним депутатських повноважень.

7. Як представник інтересів Гадяцької міської територіальної громади депутат ради виконує свої обов'язки відповідно до ст. 10 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад". Депутат міської ради здійснює прийом виборців. Звернення, заяви, скарги та пропозиції, які надійшли від громадян, депутат розглядає у визначені законодавством терміни та вживає необхідних заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення, користуючись наданими законодавством правами.

8. Обов’язки депутата міської ради на засіданні сесії ради. Депутат ради зобов’язаний:

- реєструватися на кожному засіданні сесії та брати участь у пленарному засіданні сесії міської ради та засіданнях постійних комісій;

- дотримуватися Регламенту та Порядку денного, виконувати правомірні вимоги головуючого на засіданні;

- не використовувати у виступі або питанні грубих, образливих висловлювань, таких, що наносять шкоду честі та гідності громадян, не закликати до незаконних дій, не використовувати свідомо недостовірну інформацію, не допускати необґрунтованих звинувачень на адресу будь-кого з присутніх.

9. Депутати міської ради звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків на час сесій (пленарних засідань сесії ради); засідань комісій, робочих груп, утворених радою, виконавчого комітету ради; нарад, які проводить міський голова, секретар ради, заступники міського голови, нарад у виконавчих органах, комунальних підприємствах ради, у яких вони беруть участь.

 

Стаття 37. Депутатське звернення

1.Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території Гадяцької міської територіальної громади, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2. Депутатські звернення розглядаються протягом десяти днів, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки – не пізніше як у місячний строк.

3. За результатами розгляду порушеного питання депутату надається письмова відповідь.

 

Стаття 38. Депутатський запит і депутатське запитання

1. Депутатський  запит – це підтримана радою вимога депутата міської ради до посадових осіб ради  і  її  органів,  міського  голови,  голови місцевої  державної  адміністрації,  його заступників,  керівників відділів  і управлінь керівників  підприємств,  установ і організацій незалежно від форми  власності, які розташовані або зареєстровані на території Гадяцької міської територіальної громади  з питань, які віднесені до відання міської ради.

         2. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату міської ради  в індивідуальному порядку.  Запитання не включається до порядку денного сесії,  не обговорюється і  рішення по ньому не приймається.

         3. Порядок розгляду депутатського запиту і депутатського запитання визначається нормами Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 39. Дострокове припинення повноважень депутата міської ради

1. Повноваження депутата міської ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення міської ради у разі:

1) його відкликання виборцями  у  встановленому  Законом порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення  його  на  посаду,  зайняття  якої  згідно з Конституцією України і Законами України не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його  засуджено до позбавлення  волі, або набрання законної сили рішенням   суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення  у  виді  позбавлення права займати посади або займатися діяльністю,   що пов’язані  з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

7) його смерті.

2. Повноваження депутата  міської ради можуть припинятися достроково також за рішенням міської ради у зв'язку:

1) з набранням законної сили обвинувальним вироком  суду,  за яким  його  засуджено до покарання,  не пов'язаного з позбавленням волі;

2) з особистою заявою депутата міської ради про складення ним депутатських повноважень;

3) з несплатою аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата міської ради вирішуються в судовому порядку.

4. У разі  дострокового  припинення  повноважень  депутата  вибори  чи заміщення  депутата,  який  достроково припинив   повноваження,  проводяться  відповідно  до  Виборчого кодексу України.

 

Стаття 40. Депутатські групи

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень
у виборчих округах депутати міської ради  можуть  на  основі  їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

 2. Депутати міської ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих  округів,  спільністю  проблем,  які вони вирішують, або іншими ознаками.

3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених законодавством України та цим Регламентом.

4.Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом  строку повноважень міської ради відповідного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради,  які виявили бажання увійти до  її складу. 

5. Членство депутата міської ради в  депутатській  групі  не звільняє  його  від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

6. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений  ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради відповідного скликання.

7. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів міської ради. Група повинна мати свою назву.

8. Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу зі складу групи, яка очолює таку депутатську групу (керівника групи).

 

Стаття 41. Депутатські фракції

1. Депутати мають право об’єднатись у депутатську фракцію. Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради.

2. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Депутатська фракція повинна включати в себе не менш як трьох членів.

3. Депутатська фракція створюється на установчому засіданні членів фракції, беручи за основу партійну назву та символіку, яку вона представляє.

4. Депутати міської ради, які входять до складу депутатської фракції, обирають особу зі складу депутатської фракції, яка очолює таку депутатську фракцію (голову фракції).

5. Депутатські фракції на внутрішніх засіданнях можуть затверджувати положення про роботу фракцій.

 

Стаття 42. Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських фракцій та груп

1. Кожна депутатська фракція або група реєструється. Умовою реєстрації є надходження до міської ради письмового повідомлення про сформування депутатської фракції (групи) та копії протоколу установчих зборів депутатської групи/фракції. У письмовому повідомленні зазначаються назва депутатської фракції (групи), її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції (групи), а також прізвища голови депутатської фракції (керівника групи) та її членів. Депутатська фракція (група) зобов’язана інформувати міську раду про виникнення змін у складі депутатської фракції (групи).

2. Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції (групи), її кількісний склад, голову депутатської фракції (групи) та її членів. Депутатська фракція та депутатська група вважаються створеними з моменту оголошення головуючим про це на пленарному засіданні міської ради.

3. Про вступ до депутатської фракції (групи) нових членів головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, що підписується головою депутатської фракції (групи) та новими членами фракції (групи).

4. Про вихід депутатів з депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмової заяви депутата, що виходить з фракції (групи).

         5. Про виключення депутата з депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, підписаного головою депутатської фракції (групи).

 

Стаття 43. Права депутатських груп, фракцій

Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

Стаття 44. Міський голова

1. Міський голова є головною посадовою особою Гадяцької міської територіальної громади.

2. Міський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Гадяцької міською територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

3. Міський голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу

4. Повноваження міського голови визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, цим Регламентом.

5. Міський голова може в установленому законодавством порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.

6. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

7. На міського голову поширюються обмеження, визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції»

8. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 46. Секретар міської ради

1. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі.

2. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря міської ради за пропозицією міського голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради. У випадках не обрання секретарем міської ради кандидатури, запропонованої міським головою, пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися депутатами міської ради.

3. Повноваження секретаря міської ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом.

4. На секретаря міської ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції».

 

Стаття 47. Конфлікт інтересів

1. Міський голова, секретар міської ради, депутат міської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень радою за умови самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

2. Здійснення контролю за дотриманням вимог пункту першого цієї статті, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на профільну постійну комісію міської ради.

3. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»:

1) реальний конфлікт інтересів – це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

2) потенційний конфлікт інтересів – це наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

3) неправомірна вигода – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

4) подарунок – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

 

Стаття 48. Виконавчий комітет міської ради

1. Виконавчий комітет міської ради є виконавчим органом ради, який утворюється міською радою на строк її повноважень, крім випадків передбачених законодавством України та цим Регламентом.

2. Після закінчення повноважень міської ради та/або міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

3. Утворення виконавчого комітету міської ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законодавством порядку є виключною компетенцією ради.

4. Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, старост а також інших осіб.

5. Міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради дорадчий орган з питань містобудування та архітектури, затверджує Положення про такий орган, а також визначає його кількісний та персональний склад.

6. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

8. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету міської ради, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків.

9. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету міської ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для міського голови.

10. Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

11. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради.

 

Стаття 49. Повноваження виконавчого комітету міської ради

1. Виконавчий комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

2. Виконавчий комітет міської ради:

1) попередньо розглядає проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, міського бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд міської ради;

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Гадяцької міської територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

3. Міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та міським головою (у тому числі з метою забезпечення надання адміністративних послуг у строк, визначений законом) в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам міських рад.

 

Стаття 50. Організація роботи виконавчого комітету міської ради

1.Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання.

2. Засідання виконавчого комітету міської ради скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – першим заступником міського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

3. Засідання виконавчого комітету міської ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

Розділ III. ВІДДІЛИ, УПРАВЛІННЯ ТА ІНШІ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ  МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 51. Відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради

1. Міська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міських рад.

2. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів міських рад щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними міській раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, міському голові.

4. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою (особою, яка здійснює його повноваження) одноособово.

5. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються радою.

 

РОЗДІЛ ІV. ЕТИКА, ДИСЦИПЛІНА ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ, ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 52. Норми депутатської етики та дисципліна в роботі Гадяцької міської ради

1. Депутат міської ради, здійснюючи свої депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, в тому числі керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів Ради, громадян.

2. Депутат несе персональну відповідальність за зміст своїх виступів, їх правдивість та етичність. У випадку визнання в судовому порядку дій депутата (в т.ч. проголошених ним заяв та виступів) такими, що порушують вимоги Конституції і законів України, такі дії депутата можуть стати підставою дострокового припинення його повноважень у випадках передбачених законодавством.

3. Депутати, присутні на засіданні ради, зобов'язані мати охайний зовнішній вигляд, посвідчення депутата.

4. Депутат не повинен використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях.

5. Депутат не повинен розголошувати відомостей,  що становлять  державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках.

6. Депутат не має права приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

7. На депутатів міської ради поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

8. Вимоги поведінки, визначені у частині п’ятій цієї статті, застосовуються також під час проведення засідань постійних та тимчасових контрольних комісій ради.

10. Під час пленарного засідання міський голова, депутати, а також запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади та представники засобів масової інформації не повинні заважати виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням, тощо). Під час пленарного засідання міський голова, депутати, а також запрошені особи повинні вимкнути персональні засоби зв'язку або перевести їх у беззвучний режим. Запрошеним особам та представникам засобів масової інформації заборонено здійснювати та приймати телефонні дзвінки в залі проведення пленарного засідання під час засідання.

11. Міський голова, депутати, інші присутні на пленарному засіданні ради особи зобов’язані дотримуватись вимог даного Регламенту.

 

Стаття 53. Заходи впливу за порушення вимог Регламенту

 1. За порушення вимог даного регламенту до порушника можуть застосовуватись наступні заходи впливу:
  1. позбавлення права на продовження виступу;
  2. позбавлення права виступу до закінчення пленарного засідання;
  3. видалення з зали пленарного засідання (зали роботи комісії) до закінчення засідання.
 2. Заходи впливу застосовуються за процедурним рішенням ради (комісії) за пропозицією, внесеною головуючим або депутатом.
 3. Якщо головуючий на засіданні звертається до виступаючого чи присутнього, останній повинен негайно зупинити свій виступ чи припинити свої дії. У випадку не реагування виступаючого на звернення головуючого, головуючий може поставити на голосування питання про позбавлення права виступу. Якщо вказана пропозиція головуючого не буде підтримана процедурним рішенням ради, виступ промовця повинен бути продовженим із додаванням до часу виступу часу, який було використано для голосування з цього процедурного питання.
 4. До застосування заходів впливу з метою наведення порядку в залі засідань головуючий на пленарному засіданні міської ради або головуючий на засіданні комісії може оголосити порушнику попередження та перервати його виступ. У випадку, якщо порушник не припинив вчинення порушення або вчинив порушення повторно, головуючий або депутат вносить пропозицію застосувати до порушника адекватний, на його думку, захід впливу. Головуючий зобов’язаний поставити дану пропозицію на голосування для прийняття процедурного рішення ради (процедурного рішення комісії).
 5. Пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань або засідань постійної комісії є підставою для внесення пропозиції про відкликання депутата. 
 6. Заходи впливу передбачені підпунктами 1, 2 пункту 1 цієї статті Регламенту, застосовуються до порушників за невиконання вимог статей  23, 24 Регламенту, а також до порушників, що вчинили такі порушення на засіданнях постійної чи тимчасової контрольної комісій, в т.ч. виступає без дозволу, перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово тощо.
 7. Захід впливу, передбачений підпункту 3 пункту 1 цієї статті Регламенту, застосовуються як крайній захід впливу на порушника за вчинення ним дій, які грубо порушують вимоги цього Регламенту, в т.ч. не реагування на вимоги головуючого, зухвале продовження вчинення порушення, непідкорення процедурним рішенням ради щодо нього, вчинення лайки, бійки, знаходження в нетверезому стані. Порушник зобов’язаний самостійно покинути залу засідань. У випадку невиконання цієї вимоги видалення з зали доручається працівникам правоохоронних органів.

 

Стаття 54. Повнота та дійсність Регламенту

1. Регламент міської ради затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу депутатів ради.

2. Даний Регламент регулює діяльність міської ради та припиняє свою чинність з моменту ухвалення регламенту Гадяцькою міською радою наступного скликання.

3. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря міської ради, уповноважену постійну комісію. Під час пленарного засідання ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

4. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні міської ради у порядку, передбаченому цим Регламентом та діючим законодавством.

5. У випадку виявлення суперечності між рішенням міської ради і даним Регламентом застосовуються положення Регламенту.

 

Секретар міської ради                                                         Т.І. Верещака