Закон України «Про захист прав споживачів»:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів»:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 №667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF#Text

Гід державних послуг. Банер