A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
Полтавська область

Положення про надання матеріальної допомоги жителям Гадяцької міської ОТГ

Додаток

до рішення  тридцять дев’ятої сесії

Гадяцької міської ради сьомого скликання

від 18.10.2018 р.

Положення

про комісію з розгляду питань надання   матеріальної  допомоги населенню міста Гадяча та Біленченківського старостинського округу

 

1. Загальні положення

1.1. Комісія з розгляду питань  надання матеріальної допомоги населенню міста Гадяча та Біленченківського старостинського округу (с.Біленченківка, с.Грипаки, с.Кіблицьке, с.Оріханове, с.Осняги, с.Островерхівка, с.Петроселівка, с.Писарівщина, с.Рудиків, с.Степаненки) ( далі — Комісія ) є консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Гадяцької міської ради.

1.2. Комісія  утворюється виконавчим комітетом Гадяцької міської ради з метою розгляду звернень громадян щодо надання матеріальної грошової допомоги та визначення сум матеріальної грошової допомоги заявникам, які звернулися з відповідною заявою.

1.3. Кількісний та персональний склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови.

1.4. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, іншими підзаконними актами, рішеннями Гадяцької міської ради та її виконавчого комітету, а також даним Положенням.

2. Основні завдання Комісії

2.1. Основним завданням Комісії є:

2.1.1. Розгляд звернень громадян щодо надання матеріальної грошової допомоги;

2.1.2. прийняття рішення щодо надання матеріальної грошової допомоги;

2.1.3. визначення сум матеріальної грошової допомоги заявникам, які звернулися із відповідними заявами і потребують призначення допомоги;

2.1.4. внесення виконавчому комітету міської ради пропозицій щодо надання матеріальної грошової допомоги.

2.2. Комісія розглядає матеріали, підготовлені секретарем Комісії згідно з Положенням про  порядок надання матеріальної грошової допомоги  населенню м.Гадяча та Біленченківського старостинського округу.

3. Порядок розгляду Комісією звернень громадян щодо надання матеріальної допомоги

3.1. Комісія розглядає звернення громадян щодо надання матеріальної грошової  допомоги на підставі документів наданих заявником (п 5.2).

3.2. Комісія заслуховує, в разі необхідності, заявника або іншого дієздатного члена його сім’ї, близького родича, соціального працівника, особу, яка зареєстрована і фактично проживає разом із заявником (за їх наполяганням).

3.3. Комісія вносить пропозиції виконавчому комітету Гадяцької міської ради по питаннях необхідності призначення та розмірів матеріальної грошової допомоги населенню м.Гадяча та Біленченківського старостинського округу.

3.4. Комісія приймає рішення щодо відмови в наданні матеріальної грошової допомоги  відповідно до цього Порядку звернення за матеріальною допомогою.

4. Джерела надання матеріальної допомоги

Фінансування  матеріальної допомоги здійснюється  за рахунок  запланованих асигнувань для  виділення  матеріальної  допомоги населенню м.Гадяча та Біленченківського старостинського округу з бюджету  м.Гадяч.

5. Порядок звернення за матеріальною грошовою допомогою

Питання надання допомоги розглядається на підставі звернень громадян. Від імені малозабезпеченої родини, що потрапила у скрутну життєву ситуацію, із заявою вправі звернутися будь-який  дієздатний член цієї родини. Від імені громадян, визнаних судом недієздатними чи обмежено дієздатними, заява подається їхніми законними представниками. Від імені громадян, що знаходяться на надомному обслуговуванні, пакет необхідних документів надає соціальний працівник територіального центру, що здійснює обслуговування людей даної категорії.

Матеріальна допомога може бути ініційована на підставі клопотання голів громадських організацій та керівників підприємств, що знаходяться на території Гадяцької міської об’єднаної територіальної громади.            

5.1. Матеріальна допомога за рахунок коштів міського бюджету надається один раз на рік  наступним категоріям:

- інвалідам І  групи;

- інвалідам з дитинства та дітям інвалідам;

- інвалідам по зору І та ІІ групи;

- хворим на онкологічні захворювання;

- заявникам в разі проведення складних та високовартісних операцій;

- мобілізованим військовослужбовцям (членам їх сімей), які беруть безпосередню участь в операції об’єднаних сил в районах її проведення до отримання статусу учасника бойових дій;

- іншим заявникам, які опинилися у складній життєвій ситуації (стихійне лихо, пожежа, тощо) за розглядом міського голови та комісії, за наявності документів, які свідчать  про необхідність надання матеріальної допомоги.

У виключних випадках для вирішення питань участі населення м.Гадяча та Біленченківського старостинського округу у культурно-мистецьких та спортивних заходах надається одноразова матеріальна допомога відповідно до звернення з подальшим звітуванням про використання наданих коштів.

5.2.  Перелік  документів, які додаються громадянами до заяв з питань надання матеріальної допомоги.

5.2.1. За всіма зверненнями з питань надання матеріальної допомоги:

- довідка з місця проживання про склад сім'ї;

- довідки про доходи усіх членів сім'ї за останні 6 місяців;

- копія паспорта (1, 2, 11 сторінки);

- копія  довідки  про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті – копію відповідної сторінки паспорта);

- акт обстеження житлово-побутових умов;

- копія посвідчення, що підтверджує статус заявника (якщо такий є).

5.2.2. При зверненні громадян з питань виділення коштів на лікування, крім документів, зазначених у пункті 5.2.1 додаються:

-   висновок  медичного закладу про захворювання;

- рахунки на оплату витрат за лікування (при їх наявності).

5.2.3. При зверненні громадян з питань надання допомоги після пожежі, стихійного лиха, крім документів, зазначених у підпункті 5.2.1, додаються документи (або їх копії):

- акт про пожежу інспекції з пожежного нагляду;

- акт про наслідки стихійного лиха;

- довідка про право власності на житло.

5.2.4. При зверненні громадян з питань надання допомоги на поховання  осіб, які не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні додаються документи (або їх копії):

- заява про надання допомоги на поховання;

- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання;

- копія свідоцтва про смерть;

- довідка з Управління пенсійного фонду України у Гадяцькому районі про наявність або відсутність на обліку померлої особи і отримання або неотримання нею пенсії;

- довідка з Гадяцької міськрайонної філії Полтавського обласного центру зайнятості про наявність або відсутність реєстрації у центрі та отримання або неотримання допомоги по безробіттю;

- довідка з реєстраційної палати про наявність або відсутність реєстрації померлої особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- довідка з місця проживання про місце реєстрації і проживання померлого;

- довідка з Миргородського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області про наявність або відсутність реєстрації померлого в системі загальнообов’язкового соціального страхування;

-  копія паспорта (1, 2, 11 сторінки) заявника;

- копія довідки  про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті – копію відповідної сторінки паспорта). 

Після отримання пакету відповідних документів приймається розпорядження міського голови про надання матеріальної допомоги на поховання з подальшим його затвердженням на черговому засіданні виконавчого комітету Гадяцької міської ради.

5.2.5. При зверненні військовослужбовців  (членів їх сімей), які беруть безпосередню участь в операції об’єднаних сил в районах її проведення та  громадян (членам їх сімей), які призвані на військову  службу під час  мобілізації на особливий період крім документів, зазначених у підпункті 5.2.1   (довідка про доходи усіх членів сім'ї за останні 6 місяців не подається), додаються документи (або їх копії):

 - довідка, що підтверджує мобілізацію до Збройних сил України, вступ до Національної гвардії України, що захищають цілісність України  в зоні ООС;

-  копія свідоцтва про шлюб - для  виплати допомоги дружині;

- копія свідоцтва про народження учасника ООС - для  виплати допомоги  одному з батьків.

5.2.6. При зверненні громадян з питань надання  одноразової допомоги для участі населення м.Гадяча та Біленченківського старостинського округу у культурно-мистецьких та спортивних заходах додаються документи (або їх копії):

- заява/звернення;

- копія паспорта (1,2,11 сторінки);

- копія  довідки  про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті – копію відповідної сторінки паспорта;

- документи, що підтверджують участь у відповідному заході.

5.2.7. Граничним терміном подання матеріалів до виконавчого комітету міської ради щодо надання матеріальної допомоги встановити листопад місяць поточного року (до дати засідання Комісії).

6. Організація діяльності Комісії

6.1. Основною формою діяльності Комісії є засідання.

6.2. Засідання Комісії веде голова Комісії, а у разі його відсутності заступник голови Комісії.

6.3. Засідання Комісії проводиться за потребою, але не рідше одного разу на місяць.

6.4. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше 2/3 представників її кількісного складу.

6.5. Комісія приймає рішення шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.

6.6. За наслідками розгляду матеріалів секретарем комісії складається протокол. Протокол підписує голова Комісії, а в разі його відсутності заступник голови Комісії та секретар Комісії.

6.7. Примірник протоколу Комісії передається виконавчому комітету міської ради для врахування при прийнятті рішення про надання матеріальної допомоги.

 7.  ​Права Комісії.

7.1. Комісія має право:

7.1.1. Залучати спеціалістів структурних підрозділів міської ради  та її виконавчого комітету (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції.

7.1.2. Отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів міської  ради та її виконавчого комітету, установ, організацій інформацію, документи та інші матеріали необхідні для виконання завдання, покладеного на Комісію.

7.1.3. Запрошувати на засідання Комісії заявників.

7.1.4. Подавати виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо призначення розміру суми матеріальної допомоги заявникам.  Розмір матеріальної допомоги визначається, виходячи з обставин, що склалися (необхідність проведення складного і дорогого лікування, хірургічна операція, придбання медичних препаратів тощо), враховуючи рівень забезпечення сім’ї.

7.1.5 Приймати рішення щодо відмови в наданні матеріальної допомоги заявникам.  Підставою для відмови в наданні матеріальної допомоги є:

- відмова заявника від отримання матеріальної допомоги;

- надання неповного пакету документів;

- заявник не належить до категорії осіб, які вказані в п. 5.1 даного Положення.

 

Секретар міської ради                                                  Г.В.Сафонов

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь